Eşşek ile ilgili Sözler Atasözleri ve Açıklamaları

İçinde eşek kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları. Eşek hakkında atasözleri ve anlamları

Eşşek ile ilgili sözler

***acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir
mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.

***adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu
insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

***aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
eksik aletle sağlıklı iş yapılmaz.

***alçacık eşeğe herkes biner
güçsüz ve koruyucusuz bir kimseyi buyruk altına almak ve ezmek kolaydır.

***alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay
nasıl ki boyu kısa olan eşeğe binmek kolaysa öksüz çocuğa kötü davranmak da onu koruyan kimse olmadığı için kolay olur.

***atlar tepişir, arada eşekler ezilir
büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür.

***attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
soylu kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabuk atlatırız, soysuz kimse yüzünden başımıza gelen felaketi kolay kolay atlatamayız.

***baş ol da eşek başı (soğan başı) ol
en önemsiz işlerde bile baş olmak, buyruk altında bulunmaktan iyidir.

Eşşek kişiler ile ilgili sözler

***bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz
çalıp çırpmayı alışkanlık edinen kimse yakalanıp ceza göre göre insanlıktan çıkar.

***boş eşek yorga gider
üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi, rahat rahat, istediği gibi yaşar.

***canı yanan eşek attan yüğrük olur
zarara veya kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak için aşırı çaba harcar.

***deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.

***devenin derisi eşeğe yük olur
zengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır.

***dilini eşek arısı soksun
hoşa gitmeyen bir şey konuşan kimseye söylenen bir ilenme sözü.

***el elin eşeğini türkü çağırarak arar
insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

***el elin eşeğini yırlaya yırlaya, kendi eşeğini terleye terleye arar
insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.

***emanet eşeğin yuları gevşek olur
bir kimseye emanet edilen şeyin o kimse tarafından iyi korunmadığı her zaman görülen olaylardandır.

***emanet hayvanın (eşeğin) kuskunu (paldımı) yokuşta kopar
eğreti olarak kullanılmak üzere verilen şey uydurma olur, hiç umulmadık bir anda bozulur.

***eşeğe altın semer vursalar yine eşektir
insanlık değerinden yoksun kişi, kılık kıyafetle, makam ve mevkiyle değer kazanmaz.

***eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış
kaba ve ahmak kişinin hoşa gitsin diye söylediği sözler ve yaptığı işler, kaba ve incitici olur.

***eşeği dama çıkaran yine kendi indirir
yanlış yapan kimse, yanlışı yine kendisi düzeltir.

***eşeği düğüne çağırmışlar, “ya odun eksik ya su demiş”
bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

***eşeği düğüne çağırmışlar, “ya su lazımdır ya odun” demiş
bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

***eşeği süren (tırmalayan) osuruğuna katlanır
kaba bir kimse ile birlikte olan, ondan gelecek kötü davranışları göze almalıdır.

***eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması
çocuklarının düzensiz davranışı, anne babayı rahatsız eder.

***eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
kimseyi ilgilendirmeyen işleri kendi kendine karar verip yapmalısın.

***eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir (düğündür)
bir kişinin uğradığı zarar kimi zaman bir başkası için çıkar kaynağı olur.

***eşeğin sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
kötü bir sonuç meydana geldiğinde sorumlu olmamak için işi, sahibinin isteğine uygun olarak yap.

***eşek at olmaz, ciğer et olmaz
soysuz kişi soylu olmaz, bayağı şey üstün nitelik kazanmaz.

***eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez
aptal kişi bile başına gelen felaketten ders alır, o felakete yol açan şeylerden kendisini korur.

***eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz
bir kimsenin işi bozulduğunda, durumunu düzeltmek için en büyük çabayı kendisinin göstermesi gerekir.

***eşek eşeği ödünç kaşır
çıkarcı, başkasına yardım ederken ileride onun da kendisine yardım edeceğini düşünür.

***eşek (eşkin) eve gelmiş, yorga yolda kalmış
düzenli ve sürekli çalışan güçsüz kimse, düzensiz ve süreksiz çalışan güçlü kimseden daha başarılı olur.

***eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır)
bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin zevkine varamaz, değerini ölçemez.

***eşek kocamakla tavla başı olmaz
anlayışsız kişi ne kadar yaşlanırsa yaşlansın baş olacak bir olgunluğa ulaşamaz.

***eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz
aslında niteliksiz olan bir şeye ne yapılsa değişmez.

***eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır
durumunda, çalışmasında hiçbir gelişme görülmeyen kimseler için kullanılan bir söz.

***geçti Bor’un pazarı (sür eşeğini Niğde’ye)
artık iş işten geçti.

***her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz
istenilen şeyi kolayca elde etme imkânı ortaya çıkınca fırsat kaçırılmamalıdır.

***hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur
çok ucuza alınan mal, çürük, işe yaramaz çıkar.

***mektepten çıkan eşek Marsıvan’dan çıkmaz
öğrenim görmüş olsalar bile bazıları eğitilmemiş gibi davranabilirler.

***ölme eşeğim, ölme (yaza yonca bitecek)
umutsuz bir bekleyişi anlatmak için söylenen bir söz.

***ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz
her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.

***tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)
gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakan kimse rahat eder.

***yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet
verilen dinlenme fırsatı, yorgun kişiyi çok sevindirir.

***yük altında eşek kalır
insan olan, bir kimseden gördüğü iyiliğin altında kalmaz.

***yük altında (yüklü) eşek anırmaz
ağır bir iş altında bunalmış olan kişi bu durumdan kurtulmadan rahatlayamaz, keyifli bir duruma gelemez.

DİĞER SÖZLER VE MESAJLAR

Paylaşım
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.