Güzel Ahlak la ilgili hadis

Paylaş
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

güzel_ahlakla hadis

“Su, buzu erittiği gibi güzel ahlâk da günâhları eritir; sirke balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar.” (Taberanî, el- Mu’cemu’l-Evsat, No: 854, I, 470)

You may also like...

Arkadaş arıyorum