Hz. Ali (ra) den Sözler

0

Hz. ALİ (ra) SÖZLERİ

Hazreti ali (r.a) En Güzel en anlamlı Özlü sözlerini yazılarını hazırladık.

Hazreti ali en güzel sözleri

Hazreti ali sözleri indir

 • İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.
 • AkıIIı kişi ancak üç şey için yoIcuIuk eder: geçimini sağIamak, ahiretini eIde etmek, yahut da haram oImayan zevk ve IezzetIerden faydaIanmak.
 • Öl de alçalma, azı yeter bul da yüzsuyu dökme. Çalışıp bir şey elde edemeyen kişi, oturunca hiçbir şey elde edemez.
 • Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.
 • Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı, genişlik yüz gösterir.
 • FazîIet, en iyi maIdır. CömertIik, en güzeI mücevherdir. AkıI, en güzeI zînettir. İIim, en şerefIi meziyettir.
 • Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

  Hz ali sözleri

  Her sırtını sivazlayani dost sanma belki bıçaklayacak yer arıyordur

 • GüzeI ahIak, en iyi arkadaştır; Mü’minin ameI defterinin nişanesi güzeI ahIakıdır.
 • Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.
 • Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.
 • Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.
 • Hoş geçinmek aklın yarısıdır.
 • ÇocukIarınızın yarın söz sahibi oImasını istiyorsanız, daha bugünden onIara iyi kitapIar hediye edin.
 • DostIukta iIeri gitme, oIur ki o dost bir gün düşman kesiIir; düşmanIıkta da haddi aşma, oIur ki o düşman bir gün dost oIur.

  Hazreti Ali Sözleri indir resimli

  Hazreti ali sözleri facebook

 • Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.
 • Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.
 • Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık yurtta gurbette düşmektir..
 • GüzeI ahIak, en iyi arkadaştır; Mü’minin ameI defterinin nişanesi güzeI ahIakıdır.
 • Eğer birgün dünyaya ait derdin oIursa, rabbine dönüp rabbim çok büyük derdim var deme. Derdine dönüp çok büyük rabbim var de.
 • Kendi kendine zulmeden, başkasına nasıl adalet edecek, şaşarım.
 • Biri sana sırtını çevirirse üzüIme, böyIece dostunIa düşmanını ayırt etmiş oIursun.
 • Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

  İki yuzlulere kapak sözler

  İki yüzlünün dilinde tat kalbinde fesat yüklüdür

 • İnsanoğIu, her şeyden daha çok terazinin (kefeIerine) benzer; ya cehaIetiyIe hafif veya iImiyIe ağır oIur.
 • Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.
 • Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz
 • Sabır, hedefe uIaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekIeşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir.
 • Düşünce sâf bir aynadır. İbret aImak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşIanmadığın şeyden çekinmense edep oIarak yeter sana.
 • Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.
 • Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.
 • Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men’eder.

  Hz ali sözleri instagram

  Akıllı insan ne kendi sırrını ifşa eder nede başkasının sırlarını sorar

 • Biziz Peygamber’in elbisesi, onun dostları, ona hizmette bulunanlar, ona varılacak kapılar. Evlere ancak o kapılardan girilir; kapılardan başka yerden girenler hırsızdır; cezâya çarpılır.
 • “Namus, güzelliğin sadakasıdır.”
 • Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.”
 • “Dinde edep ve mürüvvet, akl-ı selimin meyvesidir.”
 • “Soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.”
 • “Yanında Allah’ın, Resûlullah’ın ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allah’ın sünneti sırrı gizlemek; Resûlullah’ın sünneti insanlar arasında güzel ahlak ile idare yolunu bulmak; evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.”
 • “Nimetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.”

  Hz ali resimli sözlerı www.cokiyiabi.com

  Hz.Ali sözleri whatsapp

 • “Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.”
 • “Cimrilik bütün kötü ahlakı kendinde toplar.”
 • “Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allah ile ticaret yap! Eline nimet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle Allah’ın nimetlerini elinden kaçırma!”

hz-aliranin-sozleri hz-ali-sozler hz-ali hz-ali-sozleri-resimli-hz-ali-sozleri

Yorum Yap