Milli Seferberlik Nedir?

Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 Kısaca seferberlik :

 1. bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü.
 2. 2.
  bu önlemlerin alındığı ya da savaşın sürdüğü dönem.
  SEFERBERLİK

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş haline nasıl geçireceğini belirliyor.

Kanunda seferberliğin tanımı şöyle yapılıyor: “Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.”

Seferberliğin kanuna göre iki hali bulunuyor, genel ve kısmi seferberlik. Genel seferberlik, ülkenin tüm güç ve kaynaklarının kullanımını gerektiriyor.

Bakanlar kurulu kararıyla

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı sıfatıyla dile getirdiği seferberliğin ilan edilmesi için kanuna göre, ‘savaş gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması’ gerekiyor.

Tayyip Erdoğan Seferberliği İlan Etmesi Ne anlama Geliyor ?

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı sıfatıyla dile getirdiği seferberliğin ilan edilmesi için kanuna göre, ‘savaş gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması’ gerekiyor.

Seferberlik kararı ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanması öngörülen bakanlar kurulu tarafından alınıyor. Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü alan bakanlar kurulu, ya kısmi ya da genel seferberlik ilan ediyor.

Karar aynı gün Meclis’e de sunuluyor.

Bakanlar kurulu, seferberlik süresince hazırlıkların uygulamasına başlamak ve gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar vermekle yükümlü. Eğer daha önce olağanüstü hal ilan edilmişse, sıkıyönetim ilanıyla birlikte olağanüstü hal uygulaması son buluyor.

Komutanlara özel yetki

Seferberlik boyunca komutanlıklara da adli yetkiler verilebiliyor. Sıkıyönetim kanununa aykırı hareket edenler bölgedeki komutan tarafından askeri mahkemelerde yargılanabiliyor.

Türkiye’de bundan önce 2’inci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edilmişti. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra ilan edilen kısmi seferberlikte 1920, 1921, 1922 doğumlular silah altına alınmıştı.

Erdoğan savunmada kalmayacağını duyurdu: Milli seferberlik ilan ediyorum

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arkadaş arıyorum