4 HALİFE KİMLERDİR ? (Hz Ali ,hz Ömer ) Dönemi

4 HALİFE KİMLERDİR ? (Hz Ali ,hz Ömer ) Dönemi

11 Temmuz 2014 Kapalı Yazar: Cokiyiabi
halifelik nedir

halifelik nedir

Hz. Ali  DÖNEMİ ( 656-661):

     Hz. Osman`ın  şehit edilmesinden sonra halifelik Hz. Ali`ye teklif edilmiştir. Hz. Ali  önceleri bu teklifi kabul etmediyse de ısrarlar karşısında olumlu  cevap vermiştir. Hz. Ali  döneminde  halife olduktan sonra  Hz. Aişe  , Zübeyr Avvam  ve Talha Bin Ubeydullah, Hz. Osman katillerinin  derhal  cezalandırılmasını istemişlerdir.

    Hz. Ali  Kûfe`ye gelerek  buradan  yardım aldı. Basra  üzerine yürüdü. Hz. Ali `nin  Barış çabaları snuç vermeyince iki taraf  arasında savaş başladı.

* Camel  Vak`ası  (Deve  Savaşı 656):

   Çatışma, Hz. Aişe `nin  devesinin  etrafında  geçtiği için bu savaşa  “ Deve  Savaşı “ denmiştir.

    Yapılan  savaşta  Zübeyr ve Talha şehit edilmiştir. Aişe `ye dokunulmamıştır. Savaştan  sonra Hz. Ali dönmemiş Kûfe`yi merkez yaparak, Irak’ı kontrolüne almıştır.

    Ancak Şam valisi Hz. Ali`nin  halifeliğini tanımayarak mucadeleye devam etmiştir. Hz. Osman `ın  katillerini  cezalandıracağını ilân etmiştir.

* Sıffın Savaşı (657):

   Hz. Ali`nin  barış teşebbüsleri yine sonuçsuz kalınca  iki taraf arasında  savaş çıkmıştır. Temmuz  657 `de  Fırat Nehri kıyısında  Sıffın  adı verilen  yerde başlayan savaşta  Muaviye yenilirken  Amr Bin As `ın teklifi üzerine askerler mızraklarının ucuna  Kur-an`ı Kerim saifelerini takmış ; “ Aramızda Kur-an`ı Kerim  hakem olsun “ demişlerdir. Hz. Ali kendi askerine bunun hile olduğunu söylese de  askerler bunu dinlememişlerdir. Bunu üzerine  İslam  tarihinde  hakem olayı denilen  bir hadise  gerçekleşmiştir. Arm Bin As  Muaviye`nin , Ebu Musa  El-Eşari ise  Hz. Ali `nin hakemi olmuştur. İkisi yaptıkları görüşmelerden her iki tarafın halife  olmasını yeni bir halife  seçilmesini  kararlaştırmışlardır. Yinede  bu kararlar  İslam dünyasının bölünmesini engelleyemedi. Hakem olayından sonra İslam dünyasından  sonra Hz. Ali yanları, Hz. Muaviye  yanları ve her ikisini de kabul etmeyen hariciler olarak ayrılmıştır. Hz. Ali tarafına Şîî, Hz. Muaviye tarafına Emevi denirdi.

 

* Nehrevan Savaşı (659):

   Hariciler  Hz. Ali`nin  üzerine yürümüştür. Halkıda  isyana teşvik etmişlerdi. Bunun üzerine  Hz. Ali  bu olayı  Nehrevan savaşıyla dağıtmıştır. Hariciler İslam dünyasının bu şekilde  dağılmasını  Hz. Ali, Hz. Muaviye  ve Arm Bin As `ı sorumlu tutarak  suikast yapmaya  karar vermişlerdir. Hz. Ali  şehit  edildi, diğer ikisi kurtulmuştur. Böylece  dört halife devri  kapanmıştır.

       _DÖRT HALİFE DEVRİ`NİN  GENEL ÖZELLİKLERİ_

· Halifeler seçimle iş başına gelmişlerdir.

· Bu dönemde Arap  milliyetçiliği yapılmamıştır.

· Türklerle ilk siyasi ilişkiler bu dönemde başlamıştır.

· İslam Devleti bölgenin en önemli siyasi gücü haline gelmiştir.

· Sistemli bir devlet teşkilatı oluşturulmuştur.

 

Hz. Osman  DÖNEMİ  (656)

      Hz. Ömer  vefat etmeden önce yerine  geçecek  halifeyi belirlemek  üzere Hz. Muhammed `in eski arkadaşlarından  6 kişiyi görevlendirmişti. Bu  arkadaşların  yaptıkları  görüşmeler sonucu  Hz. Osman Halife seçilmiştir.

     Hz. Osman fetih  hareketlerine devam etmişler. Bu dönemde  İslam orduları  Kafkaslarda  Hazarlar  ile karşılaşmışlardır. İslam  orduları sık sık  Torosları aşarak  Anadolu içlerine  kadar akınlar düzenlemişlerdir.

    Bizans`ın eline geçen  İskenderiye geri alınmıştır. Anadolu`da  İslam orduları Kayseri`ye kadar  ilerlemişlerdir. Kafkasların bir kısmı ve burada Hazar Türkleriyle  savaşılmıştır. Horosan`ı alan İslam orduları  Ceyhun Nehri`ni geçecek Asya  içlerinde ilerlemişlerdir. Böylece  Türkler ve Müslümanlar arasındaki savaş  başlamıştır.

   Suriye sahillerinde ilk İslam  donanması  kurulmuştur. Şam  valisi Muaviye tarafından kurulmuştur. Muavi`ye Kıbrıs`ı kuşatarak  649 yılında almıştır. İslam  tarihindeki ilk karşıklıklar bu dönemde çıkmıştır.

   Hz. Osman  yumuşak huylu ve iyi niyetliydi. Başta  valilikler olmak üzere  ordu komutanlıklarına  ve önemli  görevlerine  Ümeyye ailesinden  akrabalarına  getirmiştir. Bu valilerin  idaresinden memnun olmayanlar  ve münafıklarında kışkırtması Hz. Osman`a karşı muhalefete başlamışlardır. Yaşlılığından  dolayı  Hz. Osman  kendisine  karşı oluşturulan  bu muhalefeti  bastırmakta  güçlük çekiyordu. Bu arada  Mısır, Basra  ve Kûfe`den 500 kişilik  bir grup  Medine`ye  gelerek  ortalığ karıştırdılar. Bundan  sonra olayların  önüne geçilemedi. Ve Hz. Osman  evinde Kur-an`ı Kerim  okurken 17 Haziran 656 `da  bu grup tarafından  şehit edildi. Bu olay  daha sonraki  yıllarda  meydana  gelebilecek huzursuzlukların  temelini oluşturdu.

    Çeşitli şehirlerde Kur-an`ı Kerim  ayetlerinin farklı şekillerde okunması üzerine  Kur-an`ı Kerim  çoğaltılarak  ordugâhlara  ve öenmli merkezlere gönderilmiştir. Bu Hz. Osman  döneminin  en önemli olayıdır. Horasan  ve Harzem fethedildi.

 * Hz Ömer Hayatı  ,, Hz ömrden Kıssalar ,,  Hz Ömer Sözleri ,,

Spread the love
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares