Harp Mecmuası Sayı-3

Author

Date

Category

 

Yaşları yirmi ile yirmi beş arasında altı arkadaş idiler. Vatanın, kendi hayatını idâme için evladının hayatını sancak altına, silah başına davet ettiği tehlike gününde, müdâvim bulundukları mektepleri terk ederek, zâbit namzedi olmada bitâb etmişlerdi. Yakacık’ta Maltepe’de, Erenköy’de mukannen olan tâlim ve tedris devrelerini muvaffakiyetle itmâm ettiler ve Çanakkale’ye gittiler. İstanbul’u istibdat-i cihan-âzârına râm etmek isteyen hodperest İngiltere her vâsıta-ı kahr ve tahribi bu payitahtın kapılarına havale etmişti. Günün birinde Çimentepe önüne yirmi İngiliz zırhlısı geldi ve dakikada bin üç yüz altmış mermi serpen iki yüz kırk topunu, saatlerce bu mevziye tevcih etti. Güneş, âfâk-ı mahkü me sin den hiçbir dakika eksilmeyen İngiltere, mağrur ve anûd gayzına bu küçük tepeyi hedef etmiş, tâ ufuktan başlayarak sahile ve karaya kadar imtidât eden bir daireden mütevâliyen ateş ve ölüm yadırgıyordu.
Hücuma, müdafaaya, tahaffuza imkansızlıklarda teslît eden bu şiddeti bî-emân önünde Türk’ün azm-i rezmiyle insanın hıfz-ı hayat-ı hissi birkaç dakika mücadele eder gibi oldu. Tepeye doğru hatve-be-hatve ilerlemekte olan düşman, her ne suretle olursa olsun, eski mevzilerine atmak lazım idi ve bir an tereddüt Türk’ün bu tarihi payitaht, bu arş-ı İslâm’ı devirebilirdi. Mıntıkanın kuman’danı en tehlikeli noktada bulunan bir alayın siperlerine doğru ilerledi. Ve hem rica, hem emreden bir sesle:
– Bu alayı yerinden oynatıp düşmanın üstüne atacak zabit’leriniz yok mu? diye bağırdı.
Vatanın kendi hayatını idâme için evladının hayatını sancak altına, silah başına davet ettiği tehlike gününde zabit namzedi olmaya şitâb etmiş olan o altı genç, vicdanlarından sudûr eden bir irâde-i mukaddese ile artık şehit nam zedi olmaya terfi-i nefs ediyorlardı. Bir akşam evvel yazıp bestelemiş oldukları şarkıya…
“Bu toprağı Türk’ün kanı yoğurdu. Annem beni bugün için doğurdu!…” itaati em re diyor. Türk ırkının, Osmanlı vatanının,


Muhammed ümmetinin bu altı güzide şehidi ile onların
Ölen ve kalan arkadaşları, gözlerimizin önünde bir târîh-i esâtir… Bir tarih-i mevsûk-i esâtir yaşattılar. Ve bunlar
münferit fedakarlar değildirler; maceraları da münferid vakalardan olmadığı gibi!…Ölüme karşı vakur bir cephe mağrur bir sine ile şarkılar okuyarak ilerleyen bu hafîdlerinin dâsıtan-ı hamâseti, altı yüz sene evvel Süleyman Paşa ile birlikte o illere ilk defa ayak basmış olan Türk dilâverlerinin ervâh-ı mübâhâtına neler ilham ve ihdâ
etti, bilmem. Fakat dünya ile âhiret arasında eğer bir şarkısını bir ağızdan başlayarak siperlerden dışarı fırladılar. Bu işaret o askerin zaten müheyya-yı teheyyüc olan hamaset-i fıtriyesini cûş u hurûş ettirmeye kifayet etmişti. Hepsi ânî ve müttehid  bir savletle ileri atıldılar ve o altı gencin mübarek naaşları üstünden -evet, altısı da şehit olmuştu düşmana ettikleri hücum ile İngilizler yedin’deki mevzileri istirdad ettiler.Muallim Sirâcettin Bey’in şuhûd-ı maceradan bizzat istima ile hayran ve giryan naklettiği bu menkıbe-i celâdet önünde idrâkim, muhakemem, hissim, hayalim, dûçar-ı ihtizâz olduğu dakikadan beri hiçbir şeyi imkansız göremiyor, hiçbir iddiayı red ve tekzip ede miyorum. İnsaniyet-i kâtile zekasıyla binlerce sene veya asır zarfında icat ve ikmal bir rabıta-i tahassüs varsa, o toprakların altndaki gulgule-i tahsîn ve âferin üstündeki velvele-i gayz ve nefrîne elbette ve elbette galebe çalmıştır.
Ey vatandaş, ey kardeş!… Çimentepe’yi unutma.!.. Çimentepe’ye müddet-i ömründe birkaç hacc-ı takdîs ve hacc-ı Şükran borcun olsun… Çimentepe’nin samt-i masumu o şüheda-yı masûmenin ölürken okudukları şarkıyı kulaklarında ve vicdanında daima tekrar edecektir. Ben bile bu satırları yazarken,
– Pâyitaht’ımız emin olsun, biz Çimentepe’nin sermedî bekçileriyiz!… diyen sesleri işitiyorum… (Sayı: 3, s. 34-35

Harp Mecmuası Dergisinin Diğer Sayılarına Buradan Ulaşabilirsiniz…

Harp Mecmuası Sayı 1

 

Harp Mecmuası Sayı-2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Rüyada Akbaba Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada Akbaba Görmek nedir, Rüyada Akbaba Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Akbaba Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Akbaba Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Ajanda Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada Ajanda Görmek nedir, Rüyada Ajanda Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Ajanda Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ajanda Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Ahşap Ev Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada Ahşap Ev Görmek nedir, Rüyada Ahşap Ev Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Ahşap Ev Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ahşap Ev Görmek diyanet, Rüya...

Rüyada Ahirete Gitmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada Ahirete Gitmek nedir, Rüyada Ahirete Gitmek ne anlama geliyor, Rüyada Ahirete Gitmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ahirete Gitmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Adliye Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Adliye Görmek nedir, Rüyada Adliye Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Adliye Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Adliye Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Son Yorumlar