Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5.Sınıf Doğal Sayılar 3.Test Soruları

0

5.Sınıf Doğal sayılar 3.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimize bugünde güzel sorular hazırladık.

Soru 1
392 457 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirerek yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A 957 432
B 759 234
C 324 579
D 324 576

Soru 2
Okunuşu yüz otuz milyon üç yüz yirmi bin dokuz yüz elli üç olan sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A 13 032 153
B 130 320 953
C 30 321 953
D 30 321 953

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 43 054 953 sayısını oluşturan rakamlardan birinin basamak değeri değildir?

A 3 000 000
B 3
C 40 000
D 50 000

Soru 4
Aşağıda verilen sayılardan hangisi 5 500 200 sayısı ile 50 800 300 arasındadır?

A 5 500 199
B 5 500 199
C 23 476 200
D 1 331 221

Soru 5
32 200 110 sayısından sonraki sayının okunuşu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A Otuz iki milyon iki yüz yüz on
B Üç yüz iki milyon iki yüz yüz on
C 3 milyon iki yüz bin yüz on
D Otuz iki milyon iki yüz bin yüz on

Soru 6
Dört tane 25 rakamını yan yana yazarsak bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A-  İki yüz elli milyon iki yüz elli bin beş yüz yirmi beş
B- Yirmi ben bin iki yüz elli bin beş yüz yirmi beş
C- Beş yüz yirmi beş milyon iki yüz elli iki bin beş yüz yirmi beş
D- Yirmi beş milyon iki yüz elli iki bin beş yüz yirmi beş

Soru 7
Aşağıdaki tabloda yazılan sayılardan hangisi aşağıda doğru olarak verilmiştir.


A- Otuz dört bin dört yüz on üç
B- Altmış beş bin iki yüz üç
C- Kırk üç bin iki yüz on iki
D- Yetmiş bin beş yüz doksan bir

Soru 8
Şehrimize doğudan gelen göç sayısı son yirmi yılda yirmi bir bin iki yüz kırk üç kişiyi bulmuştur. Yukarıdaki yazıyla verilen sayının aşağıda rakamsal karşılığı hangisidir?

A 21 043
B 21 143
C 210 143
D 21 134

Soru 9
Üç milyon iki yüz kırk üç bin iki yüz on iki yazıyla verilen rakamlardan hangisi aşağıda doğru olarak verilmiştir?

A 3 243 212
B 32 432 012
C 324 321 012
D 324 212

Soru 10
Aşağıdaki şekilde oluşturulan sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? dogal sayilar


A 643 263
B 6 043 263
C 60 431 263
D 60 431 263

Soru 11
232 992 332 sayısında toplam kaç bölük vardır?

A 1
B 2
C 3
D 4

Soru 12

232 992 332 sayısında toplam kaç bölük vardır?

B 24 320 240
C 222 400 202
D 302 230 224


Soru 13

139 232 992 sayısında, 99 sayısı hangi bölük içinde yer almaktadır?

A Birler
B Yüzler
C Binler
D Binler


CEVAPLARI

1-  957 432

2-  130 320 953

3-  40 000

4-  23 476 200

5-  Otuz iki milyon iki yüz bin yüz on

6-  Yirmi beş milyon iki yüz elli iki bin beş yüz yirmi beş

7-  Kırk üç bin iki yüz on iki

8-  21 143

9-  3 243 212

10- 60 431 263

11- 3

12- 24 320 240

13-  Yüzler

 

 

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap