Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5.Sınıf Doğal Sayılar Test Soruları ve Cevapları (8)

0

5.Sınıf Doğal sayılar  8.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimize bugünde güzel sorular hazırladık.

Soru 1

Aşağıda verilen şıklardan hangisinde sayı ile okunuşları doğru verilmiştir?

A- 304 440 041 : Üç yüz dört milyon dört yüz kırk bin dört yüz bir

B- 494 223 020 : Dört yüz doksan dört milyon iki yüz yirmi üç bin 2

C- 129 339 553 : Yüz yirmi dokuz milyon üç yüz otuz dokuz bin beş yüz elli üç

D- 311 239 355 : Üç yüz on bir milyon iki yüz otuz dokuz bin üç yüz elli


Soru 2

İki bölüklü en büyük sayı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A 9 999
B 99 999
C 999 999
D 999 999


Soru 3

314 442 sayısında on binler basamağındaki sayı 5 artırılırsa sayı kaç artar?

A 40 000
B 50 000
C 60 000
D 70 000


Soru 4

230 442 203 sayısında sadece 2 basamağın yerleri değiştirilerek elde edilebilecek en yüksek sayı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A 440 232 203
B 440 322 203
C 432 442 203
D 423 232 203


Soru 5

Aşağıdaki sayılardan hangisi 30 223 305 sayısını oluşturan rakamlardan birinin basamak değeridir?

A 2 000
B 400
C 1
D 200 000


Soru 6

sayılardan hangisi 5 440 223 sayısı ile 6 443 201 sayısı arasındadır?

A 5 430 211
B 5 550 214
C 6 443 202
D 5 332 221


Soru 7

324 424 sayısında on binler ve onlar basamağındaki sayıların değerlerinin toplamı kaçtır?

A 200 020
B 200 020
C 20 020
D 2 020


Soru 8

Beş yüz dört milyon üç yüz bin kırk beş sayısının yazılışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A 504 304 500
B 504 304 500
C 504 345 000
D 504 300 045


Soru 9

320 335 442 sayısında 33 sayısı hangi bölük içinde yer almaktadır?

A Birler
B Yüzler
C Binler
D Milyonlar


Soru 10

43 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinde on binler bölüğünde yer almaktadır?

A 423 044 422
B 324 430 231
C 43 205 442
D 421 443 043

CEVAPLARI

1-  C

2-  C

3-  B

4-  B

5-  D

6-  B

7-  C

8-  D

9-  C

10- D

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap