Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Doğal Sayılarla İlgili Sorular ve Cevaplar

0

5. Sınıf öğrencileri için hazırlanmış Doğal sayılarla ilgili Matematik Testini sizlere hazırladık ilk önce soruları hazırladık alt bölümde CEVAPLARI bulabilirsiniz.

Aşağıda okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Beş milyon on beş

A 5 000 015
B 500 015
C 50 000 015
D 5 000 150


Soru 2
Aşağıdaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
303 530 002

A Üç yüz üç milyon beş yüz otuz bin iki
B Üç milyon 3 yüz beş yüz otuz bin üç
C Üç milyon 3 yüz beş yüz otuz bin iki
D Üç yüz üç milyon elli üç bin iki


Soru 3
Aşağıdaki sayıda 9 rakamı hangi basamaktadır?

43 209 543

A binler
B yüzler
C yüzler
D on binler


Soru 4
Aşağıdaki sayının binler, yüzler ve milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır?
343 045 975

A 17
B 18
C 19
D 20


Soru 5
Aşağıdaki sayıdaki 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
34 590 050

A 500 050
B 500 050
C 50 500
D 50 005


Soru 6
Aşağıdaki yazı rakamlarla yazılırsa 2 rakamı hangi basamakta yer alır? Üç yüz yedi milyon

on bin iki yüz elli beş

A yüzler
B binler
C binler
D milyonlar


Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sayının rakamlarından birinin basamak değeri değildir?
53 512 255

A 500
B 50 000 000
C 10 000
D 2 000


Soru 8
Aşağıdaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
250 125 004

A İki yüz elli milyon yüz yirmi beş bin dört
B İki yüz elli milyon yüz yirmi beş yüz dört
C İki yüz elli bin yüz yirmi beş yüz kırk
D İki yüz elli milyon yüz yirmi beş bin dört yüz


Soru 9
500 050 005 doğal sayısında kaç bölük vardır?

A 3
B 2
C 4
D 2


Soru 10
150 232 125 sayısında 12 sayısı hangi bölüğün içindedir?

A Yüzler Bölüğü
B Onlar Bölüğü
C Binler Bölüğü
D Milyonlar Bölüğü


Soru 11
243 430 420 sayısında milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri kaçtır?

A 9
B 7
C 11
D 8


Soru 12
234 983 129 sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A Yüzler bölüğündeki sayı 129’dur.
B Binler bölüğündeki sayı 34’dür.
C Milyonlar bölüğündeki sayı 349’dur.
D Milyonlar bölüğündeki sayı 349’dur.

CEVAPLARI

1- 5 000 015

2- Üç yüz üç milyon beş yüz otuz bin iki

3- Binler

4- 17

5- 500 050

6- yüzler

7- 500

8- İki yüz elli milyon yüz yirmi beş bin dört

9- 3

10 – Yüzler bölüğü

11- 9

12- Yüzler bölüğündeki sayı 129’dur.

Not : Testimizi Nasıl Buldunuz yorum yazarmısınız Rica Etsek ?

DİĞER TESTLER

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap