Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Canlıların Dünyası Test Çöz 1

0

5.Sınıf Fen ve Teknoloji II.Ünite CANLILAR DÜNYASI 1.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yaprağa ait değildir?
A Bitkinin üremesini sağlar.
B Bitkinin terleme yapmasını sağlar.
C Bitkinin besin üretmesini sağlar.
D Bitkinin fotosentez yapmasını sağlar.


Soru 2

Canlıların besinlerini elde ettikleri, büyüyebildikleri ve çoğaldıkları ortamların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ormanlar
B şehirler
C yaşam alanları
D barınaklar


Soru 3

Aşağıda canlılar ve yaşadıkları ortamlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A A
B B
C C
D D


Soru 4

I. çekirge II. balık III. karınca IV. kedi Yukarıdakilerden hangisi, yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A I
B II
C III
D IV


Soru 5

Besin zincirinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A bitkiler
B hayvanlar
C mantarlar
D insanlar


Soru 6

Besin zincirinin ikinci basamağında bulunan canlı grubu hangi seçenekte verilmiştir?

A Bitkiler
B 3. tüketiciler
C 2. tüketiciler
D 1. tüketiciler


Soru 7

Yukarıdaki besin zincirinde ? yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir?

A A
B B
C C
D D


Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi besin zincirinde yılandan önce gelemez?

A kurbağa
B böcek
C ot
D kartal


Soru 9

Canlıların sınıflandırılmasında maya mantarı hangi gruba aittir?

A bitkiler
B hayvanlar
C omurgalılar
D mikroskobik canlılar


Soru 10

Mantarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A Mantarlar çiçeksiz bitkilerdir.
B Kendi besinlerini kendileri üretir.
C Mantarlar zehirli bitkilerdir.
D Mantarlar nemli yerlerde, ormanlarda, meyvelerin üzerinde yaşar.

CEVAPLARI

1-  A

2-  C

3-  B

4-  A

5-  A

6-  A

7-  B

8-  D

9-  D

10- D

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap