Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Dünya Ve Evren 1.Testi

0

5.Sınıf Fen ve Teknoloji I. Ünite DÜNYA VE EVREN 1.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Meryem tablodaki bilgileri doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendirip, tabloyu dolduruyor. Tablonun görünümü nasıl olur?

A A
B B
C C
D D


Soru 2

Maden nedir? Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A Toprağın ufalanması sonucu oluşan yapılardır.
B Fosillerin içinde bulunan yapılardır.
C Ekonomik değere sahip olan kaya ve minarellerdir.
D Uzun sürede oluşan toprak çeşitleridir.


Soru 3

Yukarıda verilen resimlerden hangisinde kullanılan maden diğerlerinden farklıdır?

A I
B II
C III
D IV


Soru 4

Elektrikli cihazlarda, iletken tellerde, mutfak ve süs eşyası yapımında kullanılan maden nedir? Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A Altın
B Demir
C Kurşun
D Bakır


Soru 5

Aşağıda fosillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Fosillerin oluşumu için çok uzun bir süre gerekir.
B Fosiller sadece nesli tükenmiş hayvanlara aittir.
C Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara fosil yakıt denir.
D Fosiller bir bölgenin coğrafi konumu hakkında bilgi verir.


Soru 6

A A
B B
C C
D D


Soru 7

Yukarıda bir dinozora ait bulunan fosil gösterilmiştir. Bu dinozor fosiline göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilebilir? I- Dinozoron yaşı kaçtır?

II- Dinozoron yaşadığı çevre nasıldır? III- Dinozoron beslenme şekli nasıldır?

A I ve II
B I ve III
C II ve II
D I, II ve III


Soru 8

Yukarıdaki şekilde bir kayaç kesiti ve kayağın içinde bulunan fosillerin yeri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A Kuş fosili en yaşlı fosildir.
B En alttaki fosilin yaşı en büyüktür.
C Örümcek fosili balık fosilinden daha gençtir.
D Fosillerin bulundukları tabakalar ile fosilin yaşı arasında bağlantı vardır.


Soru 9

Yer kabuğunda çeşitli etkenler sonucu ve uzun sürede oluşan şekillere…………denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A Tarihi eser
B Yeryüzü şekli
C Doğal anıt
D Doğal şekil


Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal anıt değildir?

A A
B B
C C
D D

CEVAPLARI

1-D

2-C

3-B

4-D

5-B

6-D

7-D

8-A

9-C

10-A

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap