Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Dünya Ve Evren 2.Testi

0

5.Sınıf Fen ve Teknoloji I. Ünite DÜNYA VE EVREN 2.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A Dünyadaki en fazla tatlı su göllerde bulunur.
B Bataklıklardaki su oranı nehirlerden fazladır.
C Dünyadaki içme sularının kaynağı nehirlerden gelir.
D Göllerdeki su oranı nehirlerden fazladır.


Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisinde yer üstü kaynakları kullanılmaz?

A A
B B
C C
D D


Soru 3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır.
B Yer altı ve yer üstü sularının temel kaynağı yağışlardır.
C Denizler ve göller yer üstü sularına örnektir.
D Su, sadece okyanus ve denizlerde bulunur.


Soru 4

Aşağıda verilen tablolardan hangisindeki işaretleme doğrudur?

A A
B B
C C
D D


Soru 5

1 Hava kirliliğine sadece araçlar neden olur. 2 Her maddenin toprakta yok oluş süresi farklıdır. 3 Hava kirliliği solunum sistemi ile ilgili hastalıklara neden olur. Yukarıdaki ifadeler doğruysa (D), yanlışsa (Y) harfi sayıların yanına yazılırsa, görünüm nasıl olur?

A A
B B
C C
D D


Soru 6

Petrol, mazot gibi yakıtlara fosil yakıt denir. Fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere kükürt ve azot içeren gazlar salınır ve bu gazlar asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurlar toprağın ve suyun kirlenmesine neden olur. Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdakiler-den hangisinin cevabı yoktur?

A Fosil yakıtlar hangileridir?
B Fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazlar nelere neden olur?
C Asit yağmurlarının zararları nedir?
D Asit yağmurları en çok nerelerde görülür.


Soru 7

Bir nehirdeki farklı tür balıkların kirlilikten önce ve kirlilikten sonraki sayıları grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A Kirlilikten en fazla A türündeki balık etkilenmiştir.
B B türü, A türünden daha fazla kirlilikten etkilenmiştir.
C C türü, B türünden daha fazla birlilikte etkinlenmiştir.
D Nehirin kirliliği balık türlerini olumsuz etkilemiştir.


Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin sonuçlarından biri değildir?

A Ozan tabakasındaki delik büyür.
B Toprağın verimi azalır.
C Faydalı bitki ve hayvan türü yok olur.
D İnsanlarda beslenme sorunu ortaya çıkabilir.


Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşmasında direk insan etkili değildir?

A Deprem
B Küresel ısınma
C Ozon tabakasının delinmesi
D Asit yağmurları

CEVAPLARI

1-  C

2-  B

3-  D

4-  A

5-  C

6-  B

7-  D

8-  B

9-  A

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap