Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Işığın ve Sesin Yayılması Test

0

5.Sınıf Fen ve Teknoloji V.Ünite IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TEST hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıda verilen cisimlerden hangisi ışık ışınları yansıtmaz?

A Cam yüzey
B Siyah kumaş
C Ayna yüzeyi
D Mermer yüzey


Soru 2

Saydam maddeler aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, saydamlığını kaybeder?

I. Kalınlığın arttırılması
II. Yüzeyin pürüzleştirilmesi
III. Kalınlığın azaltılması
IV. Yüzeyin boyanması

A I, II ve III
B I, II ve IV
C II, III ve IV
D I,II,III ve IV


Soru 3

Aşağıda verilenlerden hangisi ışığı geçiren saydam bir maddedir?

A Demir levha
B Düz ayna
C Pencere camı
D Karton levha


Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ışığın yansıma özelliğinden yararlanılarak yapılmış bir araç değildir?

A Mikroskop
B Periskop
C Mercek
D Teleskop


Soru 5

Aşağıda verilenlerden hangisi sesin titreşimler sonucu ortaya çıktığını ispatlamaz?

A Gerdirilmiş bir lastiğin çekilip bırakılması
B Davulla tokmağın vurulması
C Masa üzerine konulan fasulye tanelerinin, masaya vurulduğu zaman hareket etmesi
D Havası alınmış fanusa konulan saatin sesinin duyulmaması


Soru 6

Sesin katı maddelerde çok iyi yayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Katı maddelerin moleküllerin yan yana ve sıkı olması
B Katı maddelerdeki moleküllerin daha serbest olarak hareket etmesi
C Katı maddelerin moleküllerinin büyük olması
D Katı maddelerin sert olması


Soru 7

Sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A Okyanus ve denizlerin derinliği belirlenebilir.
B Radarlar yapılabilir.
C Gemilerin ve uçakların ağırlığı tespit edilebilir.
D Gemilerin ve uçakların yerleri tespit edilebilir.


Soru 8

Sesin de zaman zaman kirlilik oluşturmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Yüksek frekanslı seslerin insan sağlığına zarar vermesi D)
B Sesin 340 m/sn hızla havada yayılması
C Sesin frekansının olması
D Ses kaynaklarının az olması


Soru 9

Yukarıdaki şekilde yan yana iki diyapazon yerleştiriliyor. I. diyapazona tokmakla vuruluyor. Bir müddet sonra II. diyapazonun da titreştiği gözleniyor.
Yukarıda anlatılan olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Ses titreşimleri dalgalar halinde yayılır.
B Ses titreşimleri doğru boyunca yayılır.
C Sesin şiddeti yüksek olduğundan II. diyapazon da titreşir.
D Sesin yansımasından dolayı II. diyapazon titreşir.


Soru 10

Yukarıdaki düzenek hazırlandıktan sonra, tel çekilip bırakılıyor.
Telden ince bir ses duyuluyor. Telin sesini daha kalınlaştırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıyız?

A Telin bağlı olduğu ayakları birbirinden uzaklaştırmalıyız.
B Telin bağlı olduğu ayakları birbirine yaklaştırmalıyız.
C Telin kalınlığını azaltmalıyız.
D Telin boyunu uzatmalıyız.

CEVAPLARI

1-  B

2-  B

3-  C

4-  C

5-  D

6-  A

7-  C

8-  A

9-  A

10- B

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap