Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Işığın Yayılması Test Çöz

0

5.Sınıf Fen ve Teknoloji V.Ünite IŞIĞIN YAYILMASI TEST ÇÖZ hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Cam Tahta Yağlı kağıt Buzlu cam Kitap Duvar Yukarıda verilen tablodaki çizimlerin ışığı geçirme özelliğine göre gruplandırılıyor. Aynı özellikteki cisimlerin bulunduğu kısımlar aynı renge boyanırsa tablonun görünümü nasıl olur?

A A
B B
C C
D D


Soru 2

Şekildeki topun gölgesinin oluşumu gösterilmiştir. Gölgenin daha büyük olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A Fener,toptan uzaklaştırılmalıdır.
B Top, perdeye yaklaştırılmalıdır.
C Top, fenere yaklaştırılmalıdır.
D Perde, toptan uzaklaştırılmalıdır.


Soru 3

I. Işık, doğrular boyunca yayılır. II. Saydam maddeler gölge oluşumuna neden olur. III. Işık boşlukta yayılır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A I ve II
B I ve III
C II ve III
D I, II ve III


Soru 4

Aşağıda verilen cisimlerden hangisi saydam maddeye örnektir?

A A
B B
C C
D D


Soru 5

Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş tutulmasını göstermektedir?

A A
B B
C C
D D


Soru 6

Aynı kalınlıktaki teller eşit miktarda çekilip, bırakıldığında çıkan seslerin farklı olduğu duyuluyor. Bu deney sonunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

A Farklı cins maddelerin oluşturduğu sesler de farklıdır.
B Farklı uzunluktaki maddelerin oluşturduğu sesler de farklıdır.
C Farklı kalınlıktaki maddelerin oluşturduğu sesler de farklıdır.
D Farklı ortamlarda sesin duyulabilmesi de farklıdır.


Soru 7

Aşağıdaki ortamlardan hangisinde çalar saatin sesi en az duyulur?

A A
B B
C C
D D


Soru 8

Güneşin üzerinde meydana gelen patlamalar, göktaşlarının çarpışması uzayda meydana gelen olaylara birer örnektir. Bu olaylar sonucunda oluşan sesleri duyamayız. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A Sesin dalgalar halinde yayılması
B Olayların bizden çok uzakta olması
C Olayların sonucunda oluşan seslerin az olması
D Sesin boşlukta yayılamaması


Soru 9

Elif, trenin gelip gelmediğini belirlemek için kulağını tren raylarına koyuyor. Elifin bunu yapmasının nedeni; I- Treni daha rahat görebilmek için II- Ses katilarda daha hızlı yayıldığı için. III- Sesin hava ortamında yayılması yavaş olduğu için yukarıdakilerden hangisidir?

A I ve II
B Iı ve III
C I ve III
D I, Il ve III


Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde sesin yayılma şeklini gösterir?

A A
B B
C C
D D

CEVAPLARI

1-  B

2-  C

3-  B

4-  D

5-  A

6-  A

7-  C

8-  D

9-  B

10- C

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap