Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Kuvvetin Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Çözümlü Test

0

5.Sınıf Fen ve Teknoloji II.Ünite CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM ÇÖZÜMLÜ SORULAR Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Bitkiler, dünyanın temel besin ve oksijen kaynağıdırlar.
Yukarıda verilen bilgi, bitkilerin hangi özelliği ile ilgilidir?

ÇÖZÜM:

Bitkiler besin ve oksijen yapabilme kabiliyetini klorofil denilen yeşil renkli maddeden alırlar. Klorofil, güneş ışığından yararlanarak su ile karbondioksitten besin üretir. Atık madde olarak da atmosfere oksijen çıkar. Bu olaya da ışıklı sentez (üretim) anlamına gelen fotosentez adı verilir.
Bitkiler fotosentez olayı sayesinde besin ve oksijen üretirler.

Cevap B ‘dir.

A Toprağa bağlı olarak yaşama
B Fotosentez yapma
C İletim borularının bulunması
D Solunum yapmaları


Soru 2

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi karayosunları, ciğer otları gibi bitkilere ait özelliklerden biri değildir?

ÇÖZÜM:

Karayosunları ve ciğer otları çiçeksiz bitkilerdir. Özellikleri şunlardır;

1. İletim demetleri yoktur.
2. Çiçek oluşturmazlar.
3. Tohum yapısına sahip değillerdir.
4. Yaprak, çiçek ve kök gibi yapıları yoktur.

Seçeneklerde verilen tohum oluşturma yeteneği ise damarlı çiçekli bitkilere aittir.

Cevap D’dir.

A Çiçek açmazlar.
B Su, mineral ve besin taşınması için taşıma boruları yoktur.
C Yaprakları yoktur.
D Tohum oluşturma yeteneğine sahiptirler.


Soru 3

Aşağıda verilen bitkilerden hangisi bir özelliği ile diğerlerinden ayrılır?

ÇÖZÜM:

Seçenekler incelendiği zaman ciğer otları, eğrelti otları ve su yosunlarının çiçeksiz bitkiler olduğu görülür. Orkide ise çiçekli bir bitkidir.

Cevap B’dir

A Ciğer otları
B Orkide
C Eğrelti otları
D Su yosunları


Soru 4

Damarlı çiçekli bitkilerin en önemli özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:

Çiçekli bitkiler papatya, lale, gibi bitkilerdir. Bunlarda gelişmiş kök, gövde ve yapraklar bulunur. İletim demetleri gelişmiştir. Çiçek açma ve en önemlisi de tohum oluşturabilme yeteneğine sahiptirler.

Cevap B’dir.

A Yapraklarının olması
B Tohum oluşturabilme
C İletim demetlerine sahip olma
D Kökleri ile toprağa tutunma


Soru 5

Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:

Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlayan bitki kısmı köktür.

Cevap C’dir.

A Gövde
B Yaprak
C Kök
D Çiçek


Soru 6

Aşağıda verilenlerden hangisi çiçekli bitkilerdeki kökün görevlerindendir?

ÇÖZÜM:

Çiçekli bitkilerdeki kökün görevleri;
1. Bitkiyi toprağa bağlamak
2. Bitkinin dengede durmasını sağlamak
3. Topraktan su ve suda erimiş maddeleri almak
4. Bazı kökler besin depolarlar.

Bitkiler topraktan organik değil, inorganik madde alırlar. Besin taşınması işini kökler değil, taşıma boruları oluşturur.
Besin üretimini ise yapraklar yapar (fotosentez).

Cevap B’dir.

A Topraktaki organik besin maddelerini almak
B Topraktan su ve mineral maddeleri almak
C Besin taşınmasını sağlamak
D Besin üretilmesini sağlamak


Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi gövdenin görevlerinden biri değildir?

ÇÖZÜM:

Bitkilerde Gövdenin Görevleri,
1. Bitkinin dik olarak ayakta durmasını sağlar.
2. Yaprak, çiçek, yan dal gibi organları üzerinde taşır.
3. Bitkinin kökü ile yaprakları arasında madde iletimini sağlar.
4. Bazı gövdeler besin ve su depo ederler. (Patates ve kaktüs)

Şıklar incelendiğinde A, B ve D şıklarının köklerin görevleriyle ilgili olduğu görülür. C şıkkı ise gövdeye ait bir görev değil, yaprağa ait bir görevdir.

Cevap C’dir.

A Bitkinin dik olarak ayakta durmasını sağlar.
B Köklerle yaprak arasında madde iletimini sağlamak
C Bitkinin terleme yapmasında görevlidir.
D Bitkinin yaprak, çiçek ve dallarını taşır.


Soru 8

Aşağıda verilen bitkilerden hangisi otsu gövdelere sahiptir?

ÇÖZÜM:

Fındık, elma, erik gibi bitkilerin gövdesi çok yıllıktır ve odunsu gövdelidir. Gövdeleri kalınlaşmıştır. Buğdaygiller, fasulyegiller gibi bitkiler ise tek yıllıktır ve otsu gövdelere sahiptirler.

Cevap A ‘dır.

A Buğday
B Fındık
C Elma
D Erik


Soru 9

Yaprakları kesilen bitki aşağıda verilenlerden hangisini veya hangilerini yapamaz?

I. Işığı kullanarak besin hazırlama
II. Topraktan su ve mineral alma
III. Terleme yapma

ÇÖZÜM:

Bir bitkinin yaprakları kesilirse, besin yapma (fotosentez) olayı durur. Yapraklardan yapılan terleme olayları yapılamaz. Fakat kök basıncının etkisi ile kesilen dal uçlarına su ve mineral çıkarılabilir.

Cevap C’dir.

A Yalnız I
B I – II
C I- III
D I – II – III


Soru 10

Çiçekte bulunan çanak yaprakların görevi aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:

Çiçeğin gövdeye bağlanmasını sağlayan yapı çiçek sapıdır.
Taç yapraklar güzel kokular salgılarlar ve parlak renkleri ile böceklerin ilgisini çekerler.
Tozlaşmayı ise; su, rüzgar, hava, hayvanlar gibi etkenler sağlar.

Cevap B’dir.

A Çiçeğin gövdeye bağlanmasını sağlar.
B Çiçeğin erkek, dişi organları ve taç yapraklarını korur.
C Güzel kokular salgılayarak, böceklerin ilgisini çeker.
D Tozlaşmayı sağlar.

CEVAPLARI

1-B

2-D

3-B

4-B

5-C

6-B

7-C

8-A

9-C

10-B

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap