5. Sınıf Fen Madde Ve Değişim Test Çöz

5. Sınıf Fen Madde Ve Değişim Test Çöz

22 Şubat 2020 0 Yazar:

5.Sınıf Fen ve Teknoloji IV.Ünite MADDE VE DEĞİŞİM TEST ÇÖZ hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Buharlaşma, çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmanın ilk sebebidir?

A rüzgar
B ısı
C nem
D basınç


Soru 2

Su Q°C’de donar, 100°C’de kaynar. -15 derecede su hangi hâlde bulunur?

A sıvı
B gaz
C katı
D katı – sıvı


Soru 3

Merve, üç özdeş kaba içlerine aynı miktarda su koyuyor. Kapları aynı miktarda ısı veren ocaklarda ısıtıyor. I. kap-10 dakika II. kap-30 dakika III. kap – 25 dakika IV. kap – 5 dakika Kapların ısıtılma süreleri yukarıda verildiğine göre, hangi kaptaki suyun sıcaklığı diğerine göre daha yüksek olur?

A I
B II
C III
D IV


Soru 4

Aşağıda miktarları verilen sular özdeş ısıtıcı tarla eşit sürede ısıtılıyor. I. kap – 20 g su II. kap – 30 g su III. kap – 15 g su IV. kap – 27 g su Suların son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A Il>IV>l>lll
B l>ll>lll>IV
C ll>l>lll>IV
D lll>l>IV>ll


Soru 5

Melike, aynı miktarda yağ ve su alarak onları özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtıyor. Yağın sıcaklık artışının suya göre daha fazla olduğunu fark ediyor. Melike, yaptığı gözlemden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabilir?

A Maddenin sıcaklık artışı cinsine bağlıdır.
B Maddenin sıcaklık artışı miktarına bağlıdır.
C Maddenin sıcaklık artışı ilk sıcaklığına bağlıdır.
D Maddenin sıcaklık artışı ısınma süresine bağlıdır.


Soru 6

Yukarıda verilen şemada 1 -► Buharlaşma 2 -► Donma 3 -► Süblimleşme olayını göstermektedir. Buna göre sembollerle gösterilen maddenin hangi fiziksel hâlidir?

A A
B B
C C
D D


Soru 7

Yukarıdaki tablolarda, düzenli olarak ısıtılan A, B ve C sıvılarının sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre A, B ve C sıvılarının kaynama sıcaklıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A A
B B
C C
D D


Soru 8

ETİL ALKOL Donma Noktası -115° C Kaynama Noktası 78° C Yukarıdaki duruma göre -150° C’de etil alkolün fiziksel durumu hangi hâldedir?

A katı
B sıvı
C gaz
D sıvı ve gaz


Soru 9

Yukarıda bazı maddelerin erime ve donma noktalan verilmiştir. Buna göre 90°C’de sıvı olan maddeler hangileridir?

A su, kükürt, bakır
B su, naftalin, civa
C su, civa, demir, naftalin
D naftalin, kükürt, civa


Soru 10

Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A Düşük ısı verildiğinde her sıvı kaynar.
B Saf sıvıların kaynama süresince hem sıcaklığı hem de buhar basıncı artabilir.
C Her sıvının kaynama noktası aynıdır.
D Kaynama noktası maddelerin ayırt edici bir özelliğidir.

CEVAPLARI

1-  B

2-  C

3-  B

4-  D

5-  A

6-  B

7-  B

8-  A

9-  B

10- D

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •