Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Isı Ve Sıcaklık Testleri

0

5.Sınıf Fen Elektrik ISI VE SICAKLIK TEST hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Isı etkisiyle genleşmenin sırasıyla en çok ve en az görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A Gazlarda-Katılarda
B Sıvılarda-Katılarda
C Gazlarda-Sıvılarda
D Katılarda-Sıvılarda


Soru 2

* Kaynama sıcaklığı * Donma sıcaklığı * Kütle * Hacim * Yoğunluk * Erime sıcaklığı Yukarıdakilerden kaç tanesi maddelerin ayırt edici özellikleridir?

A 3
B 4
C 5
D 6


Soru 3

Dağların üst kısmında karların geç erimesinin nedeni nedir?

A Güneşin önce suları ısıtması
B Güneşin önce havayı ısıtması
C Alçaklara inildikçe sıcaklığın artması
D Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalması


Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisinin maddeler üzerindeki etkilerinden değildir?

A Maddelerin kütlesini değiştirir.
B Maddelerin yanmasını sağlar.
C Maddelerin fiziksel durumlarını değiştirir.
D Maddelerin sıcaklığını arttırı.


Soru 5

Aşağıdaki olaylardan hangisi, ısı alışverişi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A Suyun donması
B Kurşunun erimes
C Suyun buharlaşması
D Buzun erimesi


Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?

A petrol
B kömür
C su
D doğal gaz


Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ısı elde etmek için kullandığımız yakıtlardan değildir?

A fuel-oil
B LPG
C su
D odun


Soru 8

Yakacakları yanma sonucu ısıya dönüşen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A Elektrik enerjisi
B Kimyasal enerji
C Ses enerjisi
D Işık enerjisi


Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda bitki ve hayvanların ya da bunların atıklarının etkisi yoktur?

A biyogaz
B besinler
C rüzgar
D taş kömürü


Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi atık yağların işlenmesiyle elde edilen bir yakıttır?

A biyodizel
B ispirto
C petrol
D biyogaz

CEVAPLARI

1-  A

2-  B

3-  D

4-  D

5-  A

6-  C

7-  C

8-  B

9-  C

10- A

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap