5. sınıf Fen ve Teknoloji Yaşadığımız Çevre Testleri

5. sınıf Fen ve Teknoloji Yaşadığımız Çevre Testleri

11 Şubat 2020 0 Yazar:

5.Sınıf Fen ve Teknoloji II.Ünite CANLILAR DÜNYASI YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE TESTLERi hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

“Bir ağaç farklı canlılar için farklı amaçlara hizmet edebilir.” Hangisi bunlardan biri olamaz?

A Barınak
B Besin kaynağı
C Hammadde
D Kirletici


Soru 2

Ormanlar bazı canlılar için barınaktır. Hangi canlı bu gruba dahil olamaz?

A Maymun
B Sincap
C Geyik
D Sazan


Soru 3

Bir besin zinciri aşağıdaki canlılardan hangisi ile başlayamaz?

A Yosun
B Çam
C Mantar
D Sümbül


Soru 4

“Egzos dumanı, petrol ürünleri, asit yağmurları, tarım ilaçları, çöpler, bakteriler” Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliğine yol açar?

A 6
B 5
C 4
D 3


Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenmesine neden olmaz?

A Kanalizasyon suları
B Tuvalet çukurlarından süzülen sular
C Erozyonun önlenmesi
D Asit yağmurları


Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bozulan bir çevrenin insan sağlığına etkilerinden değildir?

A Ruh sağlığının bozulması
B Deri sağlığının bozulması
C Suların mikrop içermesi
D Anne karnındaki bebeklerin çevre kirliliğinden etkilenmesi


Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından biri değildir?

A Erozyonun önlenmesi
B Tarım alanlarının arttırılması
C Daha çok yağmurun yağması
D Çeşitli boya ve ilaç yapımında ilaçların kullanılması


Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ormanların yok edilmesi sonucu oluşmaz?

A İklim değişikliği
B Vahşi hayvanların artması
C Toprakların verimsizleşmesi
D Sel baskınlarının artması


Soru 9

Toprağın çeşitli doğal etkenlerle aşınıp taşınması olayına ne ad verilir?

A Erozyon
B Toprak kayması
C Deprem
D Toprak kaybı


Soru 10

Yaşam alanları nemli, karanlık ve ılık ortamlar olan canlı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A Nilüfer
B Solucan
C Mikroskobik canlılar
D Mantar

CEVAPLARI

1-  D

2-  D

3-  C

4-  B

5-  C

6-  D

7-  B

8-  B

9-  A

10- A

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •