Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla problemler İşlemler 5.test

0

5.Sınıf Matematik I. Ünite DOĞAL SAYILARLA PROBLEMLER İŞLEMİ  5.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve proplemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aysun ile Günnur’un paraları toplamı 34 000, Aydan ile, Emre’nin paraları toplamı 29 000 liradır. Günnur’un parası Aysun’un parasından 4000 lira fazla, Aydan’ın parası Emre’nin parasından 7000 lira fazla olduğuna göre, Günnur’un parası Emre’nin parasından kaç lira fazladır?

A 750
B 800
C 950
D 1000


Soru 2

Haluk’un kumbarasından çıkan paralardan 2500 ve 5000 liralıkların toplamı 60’tır. Paraların toplam değeri ise, 1 780 000 liradır. Kumbarada kaç tane 2500 liralık, kaç tane 5000 liralık vardır?

A 488,112
B 438,120
C 421,126
D 416,190


Soru 3

Bir mobilya mağazasında, masanın fiyatı, sandalyenin fiyatından 500 000 lira fazladır. Sandalyenin fiyatı da taburenin fiyatından 400 000 lira fazla olduğuna göre, masanın fiyatı taburenin fiyatından kaç lira fazladır?

A 815 000
B 900 000
C 910 000
D 940 000


Soru 4

Üç kardeşin bugünkü yaşları toplamı 34’tür. İkincinin yaşı birincinin yaşının 2 katından 2 eksiktir. Üçüncünün yaşı İkincinin yaşının 2 katından 2 yaş eksik olduğuna göre, en büyük kardeş kaç yaşındadır?

A 6
B 10
C 18
D 21


Soru 5

Bir iş yerinde 4 çırak, 2 kalfa ve bir usta çalışarak bir günde 480 000 lira alıyorlar. Bir ustanın gündeliği, bir çırağın gündeliğinin 4 katı veya bir kalfanın gündeliğinin 2 katıdır. Ustanın gündeliği kaç liradır?

A 130 000
B 140 000
C 150 000
D 160 000


Soru 6

Bir sayının 5 katının 20 eksiğinin üçte birinin 10 fazlası 120 ise, bu sayı kaçtır?

A 70
B 68
C 60
D 58


Soru 7

520 000 lirayı üç kişi aralarında şöyle paylaşıyorlar: Birinci İkincinin aldığının 2 katı, ikinci ise, üçüncünün aldığının 4 katı alıyor. Buna göre üçüncü kaç lira almıştır?

A 460 000
B 420 000
C 400 000
D 390 000


Soru 8

Uç top kumaşın uzunlukları, üç ardışık sayı ve üç top kumaşın uzunluğu 78 m’dir. Uzunluğu en az olan top kumaş alınarak 6 500 000 ödendiğine göre, 1m kumaş kaç liradır?

A 260 000
B 250 000
C 210 000
D 190 000


Soru 9

Uç top kumaşın uzunlukları, üç ardışık sayı ve üç top kumaşın uzunluğu 78 m’dir. Uzunluğu en az olan top kumaş alınarak 6 500 000 ödendiğine göre, 1m kumaş kaç liradır?

A 768
B 770
C 771
D 772

Soru 10

İki sayının toplamı 450‘dir. Büyük sayı küçük sayının 4 katından 50 fazla olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?

A 100
B 102
C 110
D 112

CEVAPLARI

1-  D

2-  A

3-  B

4-  C

5-  D

6-  A

7-  C

8-  A

9-  D

10- A

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap