5. Sınıf Matematik Doğru Işın Ve Doğru Parça 3.Test

0
110

5.Sınıf Matematik IV. Ünite MATEMATİK DOĞRU IŞIN VE DOĞRU PARÇASI  3.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Yukarıdaki şekle göre, DF yarı doğrusu ∪ [BE] aşağıdakilerden hangisidir?

A ]DE]
B [BF[
C [BF
D [CE


Soru 2

Yukarıdaki şekle göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A [DF]∪]AE[ = [AF[
B [EG ∩ ]DF[ = ]EF[
C [BF[ ∩ ]AE[ = [BE[
D [CG] ∪ ]BE[ = ]BG[


Soru 3

Yukarıdaki şekle göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A [DF]∪]AE[ = [AF[
B [EG ∩ ]DF[ = ]EF[
C [BF[ ∩ ]AE[ = [BE[
D [CG] ∪ ]BE[ = ]BG[


Soru 4

Yukarıdaki şekle göre, ]MO] ∪ ]LM]aşağıdakilerden hangisidir?

A [LO]
B [LO[
C ]LO[
D ]LO]


Soru 5

Yukarıda verilen şekle göre, (]MP] ∩ ]NR[)∪[OL] aşağıdakilerden hangisidir?

A [LP[
B [OP[
C [LP]
D [OP]


Soru 6

Yukarıdaki şekle göre, SR yarı doğrusu ∪ [TU aşağıdakilerden hangisidir?

A d- [ST[
B d
C d – ]ST]
D [TU


Soru 7

Yukarıdaki şekle göre UT ışını VZ yarı doğrusu dışında kalan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A [UV]
B K – [YV]
C ]UV]
D K – ]UV]


Soru 8

Yukarıdaki şekle göre, aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I.[DF] ∪ ]BE] = ]BF] II.[CF]∪ CG yarı doğrusu = CG ışını III. ]BE[ ∩ [AC] = [BC[ IV.]BF[ ∩ [DF] = [DF[

A 4
B 3
C 2
D 1


Soru 9

Yukarıdaki şekle göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A [BE] ∩ FC ışını = [BE]
B ]CE[∪DF ışını = CF yarı doğrusu
C ]BD[ ∩ BF yarı doğrusu = [CD[
D ]BD[ ∩ ]CA = ]BC[


Soru 10

Yukarıdaki şekle göre ST yarı doğrusu ∩ ]RT[ aşağıdakilerden hangisidir?

A ]ST[
B [RT]
C ]RS]
D ]RT[

CEVAPLARI

1-  C

2-  C

3-  C

4-  D

5-  C

6-  A

7-  C

8-  B

9-  C

10- A

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here