5. Sınıf Matematik Doğru Işın Ve Doğru Parça 5.Test

0
107

5.Sınıf Matematik IV. Ünite MATEMATİK DOĞRU IŞIN VE DOĞRU PARÇASI  5.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Şekildeki dikdörtgenler prizmasını oluşturan kaç tane doğru parçası vardır?

A 16
B 12
C 8
D 4


Soru 2

Uzayda bir doğru ile bir düzlemin birbirine göre durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Paralel olabilir.
B Bir noktada kesişebilir.
C Ayrık olabilir.
D Biri diğerinin üzerinde bulunabilir.


Soru 3

Aynı doğru üzerindeki noktalara ne ad verilir?

A Kesişen
B Paralel
C Düzlemsel
D Doğrudaş


Soru 4

Aşağıda kareli kâğıt üzerine çizilmiş doğru parçalarından hangisinin uzunluğu en küçüktür?

A [AB]
B [CD]
C [EF]
D [KL]


Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
B İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
C İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
D Bir doğru ile bir düzlem sadece bir noktada kesişir.


Soru 6

Şekildeki krokiye göre, aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I.Burak Sokağı, Mert Sokağı’na diktir. II.Can Sokağı, Burak Sokağı’na paraleldir. III. Efe Caddesi, Can Sokağı’na paraleldir. IV.Mert Sokağı, Efe Caddesi’ne diktir.

A 1
B 2
C 3
D 4


Soru 7

I. Noktanın boyutu yoktur. II.Paralel doğruların kesişimi boş kümedir. III. Doğru üzerinde sonsuz çoklukta nokta vardır. IV.İki doğru bir noktada kesişir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur?

A 1
B 2
C 3
D 4


Soru 8

Verilen şekilde |AB|= |CD|, |BC|, |CD| den 2 cm fazla ve |AD|= 23 cm olduğuna göre, |AB|kaç santimetredir?

A 4
B 7
C 8
D 11


Soru 9

Dört farklı noktadan en çok kaç doğru geçer?

A 6
B 7
C 8
D 9


Soru 10

Ahmet amca su ihtiyacını karşılamak için evinin karşısında bulunan kuyulara gitmektedir. Buna göre, Ahmet amca hangi su kuyusuna giderse daha az yol katetmiş olur?

A IV
B I
C III
D II

CEVAPLARI

1-  B

2-  B

3-  D

4-  B

5-  D

6-  B

7-  C

8-  B

9-  A

10- D

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here