5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 1.Test

5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 1.Test

21 Eylül 2019 0 Yazar:

5.Sınıf Matematik II. Ünite MATEMATİK TAM SAYILAR  1.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1


Tabloda bir mağazanın bir günde sattığı ürünlerden elde ettiği kâr veya zarar durumunu göstermektedir. Kâr “+”, zarar “-“ işareti ile gösterildiğine göre mağazanın 1 gün sonundaki kâr veya zarar durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A 15 TL zarar vardır.
B 10 TL zarar vardır.
C Kâr ya da zarar yoktur.
D 5 TL kâr vardır.


Soru 2


Tabloda sıfıra olan uzaklıkları eşit olan sayıların üstü karalandığında geriye kalan sayıların toplamı kaç olur?

A +5
B +2
C 0
D -2


Soru 3


Sayı doğrusunda verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A (+3) + (-2)=( +1)
B (+3) + (-5)=(-2)
C (-3) + (+5)=( +2)
D (-3) + (+2)=(-1)


Soru 4

I.2-3 II.3-5 III. |5-7| IV.(-2)-(-3) Verilen işlemlerin sonuçları küçükten büyüğe sıralandığında hangi işlemin sonucu baştan 3. sırada olur?

A I
B II
C III
D IV


Soru 5


Sayı doğrusundaki noktalar eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. |K|=|M| ve L + N = +4 olduğuna göre K noktasının değeri kaçtır?

A -2
B -1
C 0
D +1


Soru 6

a iki basamaklı en büyük pozitif tam sayı; b iki basamaklı en büyük negatif tam sayıdır. Buna göre a ve b tam sayılarının toplamı kaçtır?

A -89
B 0
C +10
D +89


Soru 7


Düzenekte verilen sayılar bir kutu sağa geldiğinde sayıya -1 eklenmekte, bir kutu aşağı indiğinde sayıdan +1 çıkarılmaktadır. Buna göre yıldız kutusuna yazılan +2 sayısı şekildeki taralı yolu izleyerek üçgen kutusuna geldiğinde kaç olur?

A +1
B 0
C -2
D -4


Soru 8

Sayı doğrusu üzerindeki iki noktanın sıfıra olan uzaklıkları 2 br ve 3 br dir. Buna göre bu iki noktanın toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A -5
B -1
C 0
D +5


Soru 9

-3 ten küçük en büyük tam sayı ile +5’ten büyük en küçük tam sayının toplamı kaçtır?
A -2
B -1
C 0
D +2


Soru 10


Tabloda verilen sayıların toplamı -2 olduğuna göre *’ın değeri kaçtır?

A +5
B +6
C +7
D +9

CEVAPLARI

1-  A

2-  D

3-  B

4-  D

5-  A

6-  B

7-  D

8-  C

9-  D

10- A

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •