5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 5.Test

5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 5.Test

22 Eylül 2019 0 Yazar:

5.Sınıf Matematik II. Ünite MATEMATİK TAM SAYILAR  5.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A -32’nin mutlak değeri 32’dir
B Bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.
C +18’in mutlak değeri 18’dir.
D -48 ile +48’in mutlak değerleri eşittir.


Soru 2

Aşağıda eş aralıklara bölünmüş sayı doğrusunda D noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A +4
B +3
C -2
D -4


Soru 3

Eş aralıklara bölünmüş yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılıklı gelen sayılardan mutlak değeri en büyük olan sayı hangisidir?

A -6
B +2
C +3
D +4


Soru 4

11, +7, -11, 0, -4 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A 0 > -11 > -4 > +7 > 11
B 11 > +7 > -11 > -4 > 0
C 11 > +7 > -11 > -4 > 0
D 11 > +7 > -4 > -11 > 0


Soru 5

Aşağıda eş aralıklara bölünmüş sayı doğrusunda belirlenen her nokta bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Bu sayı doğrusunda harflere karşılık gelen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A -3 < 0 < +3 < +5
B -3 < +3 < +5 < 0
C 0 < -3 < +3 < +5
D -3 < +3 < 0 < +5


Soru 6

Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi sayı doğrusu üzerinde 0 (sıfır) noktasına en uzaktır?

A = |-2| B = |-5| C = |1| D = |4|

A A
B B
C C
D D


Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I.|-7| = |+7| II.|4| < |-6| III. |-10| > |-4| IV.|+6| < |+9|

A 1
B 2
C 3
D 4


Soru 8

Mutlak değeri 5’ten küçük olan tam sayılar kaç tanedir?

A 2
B 8
C 9
D 11


Soru 9

{-101, -1000, -500, 4, 0} kümesinin elemanları arasında mutlak değeri en küçük olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A -1000
B -101
C -500
D 0


Soru 10

M={-9, |-15|, -3, 0, 5, – |-4|} kümesinin negatif tam sayılardan oluşan alt kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A {-9, -3, – |-4|}
B {|-15|, -3, – |-4|}
C {0, 5, |-15|}
D {0, 5, |-15|}

CEVAPLARI

1- B

2-  D

3-  A

4-  C

5-  A

6-  B

7-  D

8-  C

9-  D

10- A

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •