5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 6.Test

5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 6.Test

22 Eylül 2019 0 Yazar:

5.Sınıf Matematik II. Ünite MATEMATİK TAM SAYILAR  6.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Selin, Pelin, Oya ve Tuna zeminin altında 5 kat daha olan bir binada çalışmaktadır. Bu dört arkadaş zemin katta asansöre bindikten sonra aşağıya doğru hareket ediyorlar. Asansörden sırasıyla Selin, Oya, Pelin ve Tuna iniyor. Her biri ayrı katta inen bu arkadaşların indikleri katlar, aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

A Selin : -2 Pelin : -4 Oya : -3 Tuna : -5
B Selin : -1 Pelin : -4 Oya : -3 Tuna : -5
C Selin : -3 Pelin : -2 Oya : -4 Tuna : -5
D Selin : -1 Pelin : -3 Oya : -2 Tuna : -4


Soru 2

a, b, c negatif tam sayılardır. a < b < c olmak koşuluyla aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A |a| < |c| B |a| > |b|
C |b| < |c|
D |a| < |b|


Soru 3

Aşağıdaki tahtada yazılı olan sayıların içinden, aşağıdaki sayı kümelerinden hangisine ait olan sayılar silinirse geriye dört sayı kalmaz?

A Doğal sayılar
B Negatif tam sayılar
C Pozitif tam sayılar
D Sayma sayıları


Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yönlü sayılar ile ifade edildiğinde negatif bir sayı ile gösterilir?

A Bir böceğin 1 m ileri gitmesi
B Bir mağazanın yıllık kârı
C 500 lira borç
D Deniz seviyesinin 5 m üstü


Soru 5

A= -2 B = |-4| C = -3 sayıları veriliyor. Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A A < b < c
B A < b < c
C C < a < b
D B < a < c
E C < b < a


Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A -1, en büyük negatif tam sayıdır.
B |-5| sayısı bir doğal sayıdır.
C Mutlak değeri en küçük olan sayı 0’dır.
D İki basamaklı en küçük negatif tam sayı -98’dir.


Soru 7

Sayı doğrusunda -7 noktasında bulunan bir araç önce 15 birim sağa, sonra 8 birim sola gidiyor. Buna göre, arabanın bulunduğu son nokta aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A 0
B 1
C 2
D 3


Soru 8

Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

A -108
B -95
C 86
D 128


Soru 9

-6 < a < 2 sıralamasını sağlayan kaç farklı a tam sayısı yazılabilir?

A 7
B 8
C 9
D 10


Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yönlü sayılar ile ifade edildiğinde pozitif bir sayı ile gösterilir?

A 20 TL kaybetmek
B 50 TL kâr
C Arabanın 30 m geri gitmesi
D Deniz seviyesinin 15 m altı

CEVAPLARI

1-  C

2-  B

3-  A

4-  C

5-  C

6-  D

7-  A

8-  C

9-  A

10- B

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •