Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

5. Sınıf Matematik Tam Sayılar 7.Test

0

5.Sınıf Matematik II. Ünite MATEMATİK TAM SAYILAR  7.Testine hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

– 48 < a < -8 < b < 46 olduğuna göre, a ve b tam sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A A = – 42, b = 4
B A = -9, b = 0
C A = 47, b = 45
D A = -11, b = -9


Soru 2

Aşağıda gösterilen pozitif işlem makinesi negatif tam sayıları pozitif tam sayıya çevirmek için tasarlanmış ve sadece bu tip sayıları işleme almaktadır. Buna göre, makineye -12 < a < 18 aralığındaki tam sayılar atıldığında kaç tane tam sayı işlemden geçmiş olur?

A 11
B 16
C 18
D 29


Soru 3

Aşağıda verilen sayı doğrusu eşit aralıklara bölündüğüne göre, C ve D noktalarına karşılık gelen sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A C = 13, D = -19
B C = 14, D = -19
C C = 14, D = -20
D C = 14, D = -20


Soru 4

Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen -18, 20, -83, 80 sayılarından hangisinin başlangıç noktasına olan uzaklığı en fazladır?

A 80
B 20
C -18
D -83


Soru 5

A = {0 dan büyük negatif tamsayılar} B = {-10 ile -4 sayıları arasındaki pozitif tam sayılar} C = {-6 ile 18 sayıları arasındaki negatif tam sayılar} D = {-25 ile -24 sayıları arasındaki tam sayılar} Yukarıda verilen kümelerden kaç tanesi boş kümeye eşittir?

A 4
B 3
C 2
D 1


Soru 6

A = İki basamaklı en büyük tam sayı B= İki basamaklı en büyük negatif tam sayı C= Mutlak değeri sıfır olan tam sayı Olduğuna göre, a + |b| – c ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A 198
B 178
C 129
D 109


Soru 7

|A| = 4 olduğuna göre, A’nın alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A {4}
B {0}
C {-4, 4}
D {-4, 0, 4}


Soru 8

Gümüşhane = -8 °C, Samsun = -4 °C, Zonguldak = -1 °C, Ordu = -5 °C sıcaklığında olduğuna göre, en sıcak il aşağıdakilerden hangisidir?

A Ordu
B Samsun
C Zonguldak
D Gümüşhane


Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A En küçük negatif tam sayı -1 ‘dir.
B En küçük pozitif tam sayı 0’dır.
C İki basamaklı en küçük negatif tam sayı -10’dur.
D En küçük pozitif tam sayı 1’dir.


Soru 10

(-3) ile (+7) tam sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?

A 7
B 8
C 9
D 10

CEVAPLARI

1- D

2- A

3- B

4-  D

5-  B

6-  D

7-  C

8-  C

9-  D

10- C

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap