5. Sınıf Türkçe Değerlerimiz Testi

5. Sınıf Türkçe Değerlerimiz Testi

3 Aralık 2019 0 Yazar:

5.Sınıf Türkçe  Değerlerimiz Testi hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Çok zengin bir baba, oğlunu köye götürür. Bu yolculuğun tek bir amacı vardır: Oğluna insanların ne kadar fakir olabileceklerini göstermek. Çok yoksul bir ailenin yanında iki gece geçirirler. Yolculuk dönüşünde baba oğluna sorar: “İnsanların ne kadar fakir bir hayat sürdüklerini gördün mü?” “Evet baba” yanıtını alır. “Ne öğrendin peki?” Oğlu acı bir tebessümle cevap verir. “Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört tane… Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzumuz var, onların sonu olmayan dereleri… Bizim bahçede ithal lambalar var, onlarınsa yıldızları… Biz evin önündeki avluyu görebiliyoruz, onlarsa bütün ufku görüyorlar. Teşekkürler baba. Bana ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için…
Zengin baba oğlunu köye niçin götürmüştür?

A Köydeki insanların nasıl yaşadıklarını göstermek.
B Köydeki hayatın zorluklarını anlatmak.
C İnsanların fakir olduklarını göstermek.
D Yoksul bir ailenin yanında iki gün geçirmek.


Soru 2

Çok zengin bir baba, oğlunu köye götürür. Bu yolculuğun tek bir amacı vardır: Oğluna insanların ne kadar fakir olabileceklerini göstermek. Çok yoksul bir ailenin yanında iki gece geçirirler. Yolculuk dönüşünde baba oğluna sorar: “İnsanların ne kadar fakir bir hayat sürdüklerini gördün mü?” “Evet baba” yanıtını alır. “Ne öğrendin peki?” Oğlu acı bir tebessümle cevap verir. “Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört tane… Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzumuz var, onların sonu olmayan dereleri… Bizim bahçede ithal lambalar var, onlarınsa yıldızları… Biz evin önündeki avluyu görebiliyoruz, onlarsa bütün ufku görüyorlar. Teşekkürler baba. Bana ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için…
Aşağıdakilerden hangisi oğlun köyde gördükleri arasında değildir?

A Dört köpeklerinin olması.
B Sonu olmayan dereler.
C Asfalt yollarının olması.
D Ufku görebilmeleri.


Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı kelimedir?

A Söze
B Oyuncu
C Sözlük
D Uygun


Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A Nedense bilgiçlik yapanları sevmem.
B Bu kapak eskimiş.
C Sınıfımızı temiz tutmalıyız.
D Bu öğrenci sınıfımızın en iyisidir.


Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi isimden türetilmiştir?

A Oyuncak
B Kırık
C Dalgıç
D Didiş


Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde “-me” olumsuzluk eki görevinde kullanılmamıştır?

A Beni bekleme yarına kadar.
B Danışma kapıya çok uzaktı.
C Böyle yapma diye uyardım.
D Şimdi anlatma başımıza gelenleri.


Soru 7

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin aldığı ek ötekilerden farklıdır?

A Esmerce
B Sustukça
C Genişçe
D Ulusça


Soru 8

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A Oyuncu
B Yurttaş
C Biraz
D Yığın


Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökü bakımından ötekilerden farklıdır?

A Anıt
B Soğuk
C Yangın
D Sulak


Soru 10

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapıca farklıdır?

A Uçakta
B Havada
C Keklik
D Çantasında

CEVAPLARI

1-  C

2-  C

3-  A

4-  C

5-  A

6-  B

7-  B

8-  C

9-  D

10- A

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •