Ana Sayfa EĞİTİM 5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 8 Testleri

5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 8 Testleri

Author

Date

Category

5.Sınıf Türkçe   Genel Değerlendirme 8 Testi hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesmek” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A Renkli kağıtları makasla kesiyor.
B Konuşmacılar çok kısa kesiyor.
C Can, sürekli sözümü kesiyor.
D Satıcılar yolumuzu kesiyor.


Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?

A Bizim sokağın başında
B Bir adam şeker satar
C Kocaman bir yumak yapar
D Ben pamuk şekeri severim


Soru 3

Büyük harflerin kullanımı açısından hangi seçenekteki cümlenin yazımı yanlıştır?

A Batı Cephesi’ndeki ilk zaferimiz 1. İnönü’dür.
B Mustafa Kemal, Sakarya Savaş’ında “Mareşal” oldu.
C 26 ağustos 1922 günü büyük taarruz başladı.
D Kurtuluş Savaşı 9 Eylül 1922’de bitti.


Soru 4

Hangi seçenekteki cümlede ileride gerçekleşecek bir eylem vardır?

A Selda mimar olacak.
B Yavuz çok balık tutmuş.
C Mine roman okuyor.
D Kalemlerimi yitirdim.


Soru 5

“Okuduğunuz öyküyü kısaca özetleyin.” Bu cümledeki fiili nasıllık ve nicelik bakımından gösteren belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

A Okuduğunuz
B kısaca
C öyküyü
D özetleyin


Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?

A Böylece iyi bir ders almış oldun.
B O gün hava pırıl pırıldı.
C Bir daha dikkatli olman gerekiyor.
D Örneğin lacivert bir elbise almalı.


Soru 7

“Bu yüzden tavuk beslemeye başladık.” Bu cümledeki “yüzden” sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi yazarsak cümlenin anlamı değişmez?

A kalitede
B nedenle
C kadar
D gibi


Soru 8

“Bütün ötücü kuşları severim, …… bülbülün sesine bayılırım.” Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A yani
B özellikle
C çünkü
D sanki


Soru 9

“Günlük yumurta pahalı olduğu için biz de tavuk beslemeye başladık.” Bu cümlede aşağıdaki özelliklerden hangisi vardır?

A Duygusal ve abartılı ifade
B Nesnel bir yargı
C Neden-sonuç ilişkisi
D Çelişkili ifadeler


Soru 10

“Kitapçı Ali çok akıllı bir insandır.” Bu cümledeki türemiş sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A kitapçı – Ali
B Ali – akıllı
C kitapçı – akıllı
D akıllı – insandır

CEVAPLARI

1-A

2-A

3-C

4-A

5-B

6-B

7-B

8-B

9-C

10-C

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Words Of Wonders- Şili- Atacama Gölü 16. Bölüm (Torres Del Paine)

Atacama Gölü 16.Bölüm Cevapları,El tatio gayzeri cevapları,şili Atacama Gölü 16.Bölüm cevapları,Atacama Gölü 16. seviye cevapları,wow oyunu cevapları,words of wonders Atacama Gölü 16.bölüm cevapları,wow oyunu...

Words Of Wonders- Şili- Atacama Gölü 15. Bölüm (Torres Del Paine)

Atacama Gölü 15.Bölüm Cevapları,El tatio gayzeri cevapları,şili Atacama Gölü 15.Bölüm cevapları,Atacama Gölü 15. seviye cevapları,wow oyunu cevapları,words of wonders Atacama Gölü 15.bölüm cevapları,wow oyunu...

Words Of Wonders- Şili- Atacama Gölü 14. Bölüm (Torres Del Paine)

Atacama Gölü 14.Bölüm Cevapları,El tatio gayzeri cevapları,şili Atacama Gölü 14.Bölüm cevapları,Atacama Gölü 14. seviye cevapları,wow oyunu cevapları,words of wonders Atacama Gölü 14.bölüm cevapları,wow oyunu...

Words Of Wonders- Şili- Atacama Gölü 13. Bölüm (Torres Del Paine)

Atacama Gölü 13.Bölüm Cevapları,El tatio gayzeri cevapları,şili Atacama Gölü 13.Bölüm cevapları,Atacama Gölü 13. seviye cevapları,wow oyunu cevapları,words of wonders Atacama Gölü 13.bölüm cevapları,wow oyunu...

Words Of Wonders- Şili- Atacama Gölü 12. Bölüm (Torres Del Paine)

Atacama Gölü 12.Bölüm Cevapları,El tatio gayzeri cevapları,şili Atacama Gölü 12.Bölüm cevapları,Atacama Gölü 12. seviye cevapları,wow oyunu cevapları,words of wonders Atacama Gölü 12.bölüm cevapları,wow oyunu...