5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 8 Testleri

5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 8 Testleri

13 Ocak 2020 0 Yazar:

5.Sınıf Türkçe   Genel Değerlendirme 8 Testi hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesmek” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A Renkli kağıtları makasla kesiyor.
B Konuşmacılar çok kısa kesiyor.
C Can, sürekli sözümü kesiyor.
D Satıcılar yolumuzu kesiyor.


Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?

A Bizim sokağın başında
B Bir adam şeker satar
C Kocaman bir yumak yapar
D Ben pamuk şekeri severim


Soru 3

Büyük harflerin kullanımı açısından hangi seçenekteki cümlenin yazımı yanlıştır?

A Batı Cephesi’ndeki ilk zaferimiz 1. İnönü’dür.
B Mustafa Kemal, Sakarya Savaş’ında “Mareşal” oldu.
C 26 ağustos 1922 günü büyük taarruz başladı.
D Kurtuluş Savaşı 9 Eylül 1922’de bitti.


Soru 4

Hangi seçenekteki cümlede ileride gerçekleşecek bir eylem vardır?

A Selda mimar olacak.
B Yavuz çok balık tutmuş.
C Mine roman okuyor.
D Kalemlerimi yitirdim.


Soru 5

“Okuduğunuz öyküyü kısaca özetleyin.” Bu cümledeki fiili nasıllık ve nicelik bakımından gösteren belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

A Okuduğunuz
B kısaca
C öyküyü
D özetleyin


Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?

A Böylece iyi bir ders almış oldun.
B O gün hava pırıl pırıldı.
C Bir daha dikkatli olman gerekiyor.
D Örneğin lacivert bir elbise almalı.


Soru 7

“Bu yüzden tavuk beslemeye başladık.” Bu cümledeki “yüzden” sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi yazarsak cümlenin anlamı değişmez?

A kalitede
B nedenle
C kadar
D gibi


Soru 8

“Bütün ötücü kuşları severim, …… bülbülün sesine bayılırım.” Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A yani
B özellikle
C çünkü
D sanki


Soru 9

“Günlük yumurta pahalı olduğu için biz de tavuk beslemeye başladık.” Bu cümlede aşağıdaki özelliklerden hangisi vardır?

A Duygusal ve abartılı ifade
B Nesnel bir yargı
C Neden-sonuç ilişkisi
D Çelişkili ifadeler


Soru 10

“Kitapçı Ali çok akıllı bir insandır.” Bu cümledeki türemiş sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A kitapçı – Ali
B Ali – akıllı
C kitapçı – akıllı
D akıllı – insandır

CEVAPLARI

1-A

2-A

3-C

4-A

5-B

6-B

7-B

8-B

9-C

10-C

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •