5. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama Testleri

5. Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama Testleri

3 Ocak 2020 0 Yazar:

5.Sınıf Türkçe   Okuduğunu Anlama Testi hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bilgi seviyenizi arttırmak için  Sizlere çok güzel sorular ve problemleri  hazırladık , Başarılar diliyoruz.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha önce yer alır?

A Kitapçı
B Kütüphane
C Kulak
D Küçük


Soru 2

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile başlayan ek aldığında sonundaki harf yumuşar?

A parmak
B ayran
C kalem
D dergi


 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A Hiç oralı bile olmadı.
B Kalemlerden bir tane aldı.
C Onun ocağına incir ağacı dikeceğim.
D O adamın özü sözü birdir.


Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde işi yapan gizli öznedir?

A Adam masadaki bardakları kenara koydu.
B Ağaçlar çiçek açarak baharı karşıladılar.
C Yerdeki iğne çocuğun eline battı.
D Onun bu haline hiç şaşırmadım.


Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?

A Korkak çocuk
B Yüksek tepe
C Lale bahçesi
D Engin denizler


Soru 6

Aşağıdaki eylemlerden hangisinin zamanı diğerlerinden farklıdır?

A Ayakları her seferinde şişer.
B Akşamları sahile gideriz.
C Balığa gitmeyecek miyiz?
D Sen hiç hasta olmaz mısın?


Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi soyut tekil bir isimdir?

A utanç
B saygılar
C kaldırım
D galibiyetler


Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” adıldır?

A Çalışacaksın ki kazanasın.
B Okuldaki olayı unutamıyorum.
C Sabahki haberleri izledim.
D Babamınki evde kaldı.


Soru 9

Aşağıdaki isimlerden hangisi ismin -den halinde değildir?

A evde
B kapıdan
C kavşaktan
D sokaktan


Soru 10

Cümlede zaman zarfını bulmak için yükleme hangi soru sorulur?

A Ne zaman?
B Nereye?
C Nerde?
D Niçin?

CEVAPLARI

1-  A

2-  A

3-  B

4-  D

5-  C

6-  C

7-  A

8-  D

9-  A

10- A

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •