7 HALDE SU İÇİLMEZ

7 HALDE SU İÇİLMEZ

5 Haziran 2020 0 Yazar: Cokiyiabi

Su nezaman icilmeli ,su nezaman içmemeli, su içme zamanı, su hangi durumlarda içilmemeli,

7 HALDE SU İÇİLMEZ :

1 – Banyodan sonra su içilmez, içilirse organlar yaşlanır.
2 – Acı yedikten sonra su içilmez, içilirse reflü, gastrid ve bağırsak rahatsızlığı yapar.
3 – Uyku arasında içilmez, çünkü beyni etkiler.
4 – Meyveden sonra içilmez, içilirse asit ortaya çıkar.
5 – Koşup yorulduktan sonra içilmez, karaciğer ve dalak büyür.
6 – Tatlı yedikden sonra: şeker yükselmesine sebep olur.
7 – Kustuktan sonra içilirse vebaya sebep olur…

Su nezaman icilmemeli

Su ne zaman icilmeli

SU İÇİLEN HALLER :

1 – Et yedikten sonra su içilir.
2 – Yağlı yedikten sonra su içilir
3 – Korkunca su içilir.
4 – Yemekten önce su içilir.

ATASÖZÜ :

Ye yağlıyı iç suyu donarsa donsun,
Ye tatlıyı içme suyu yanarsa yansın.

* * *

1 BARDAK SUDA 7 SÜNNET VAR :

1) Besmele İle İçmek,
2) Oturarak İçmek,
3) Sağ Elle İçmek,
4) Üç Yudumla İçmek,
5) Bardağa Üflememek,
6) Aile Arasında da Olsa İkram Etmek,
7) Bitirince ELHAMDÜLİLLAH Demek…

* * *

SU İÇME ADABI :

1– Su bardak ve benzeri bir kaba konularak “besmele” çekilerek içilir.
2– Su ayakta ve yatarak vaziyette içilmez.
3–Su içmeye başlamadan önce suyun bulunduğu kabı kontrol edilmeli.
4–Su içerken, su kabından su akmamasına, damlamamasına dikkat edilmeli.
5–Su içerken nefes almamaya, geğirmemeye dikkat edilmeli.
6–Suyu üç yudumda içmeli. Birinci yudum az, ikinci yudum orta, üçüncü yudum da kanaat edinceye kadar olmalı.
7–Su içtikten sonra “elhamdülillah” denilmeli. Daha makbul olanı ilk yudumdan sonra “elhamdülillah” ikinci yudumdan sonra “elhamdülillahı Rabbil âlemin” üçüncü yudumdan sonrada “elhamdülillahı Rabbil alemin, errahmanır rahim” denilir.

* * *

SÜNNETE GÖRE SU İÇME USULÜ :

Suyumuzu ağız tadıyla içerken
“Sünnet olan su içme tarzı nasıldır? Bazıları ayakta içilen suyu hemen çıkarın, ondan hayır gelmez diyorlar. Doğru mudur?”

Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerde dikkat edeceğimiz en mühim nokta, helâl olmasıdır. Boğazdan—maazallah—haram bir lokma geçtiği anlaşılırsa bu tükürülmeli, çıkarılmalı veya kusulmalıdır. Haram lokmadan hayır gelmez. Bu tamam.
Fakat ayakta su içmek bu derece değil. Aksi takdirde ölçüsüzlük ve dengesizlik olur.

Yediğimiz ve içtiğimiz şeyler helâl olmak kaydıyla sünnette olan hususları uyguladığımızda sünnet sevabı kazanırız. Fakat sünneti farz gibi algılayamayız ve anlatamayız. Sünnet teşvik edilmelidir; fakat zorlama yapılmamalı, uygulaması kişinin tercihine bırakılmalıdır.
Yemek, içmek ve yatmak gibi günlük davranışlarda dahi sünnete uyulmasını Üstad Bedîüzzaman Hazretleri şüphesiz teşvik etmiştir. En küçük bir davranışta ve amelde, hatta yemek, içmek ve yatmakta Sünnet-i Seniyyeye uyduğumuz dakikada bu davranışın, sevaplı bir ibadet derecesine yükseleceğini bildiren Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, çünkü o sıradan davranışla Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâma uymuş olduğunu, böylece bu davranışın güzel dinimizin hayatî bir prensibi olduğunu hatırladığını ve bu hatırlamakla kalbinin Allah’a yöneldiğini ve bir huzur ve ibâdet kazandığını kaydediyor. Bedîüzzaman’a göre hayatını Sünnet-i Seniyye prensipleriyle donatan, ömrünü âhiret açısından hep meyvedar etmiş, tüm iyi davranışlarından sevap kazanmış olur.1

Su içmenin tek farzı vardır: Suyun helâlinden olması. Nitekim Cenâb-ı Hak “Size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz”2 buyurmuştur.

Su içmenin sünnetlerine gelince:

1- Suyu hızlı değil, yavaş içmek.

Hazret-i Ali (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm): “Su içtiğinizde emerek için, ağzınıza dökercesine içmeyin”3 buyurmuştur.

2- Suyu bir defada değil, iki veya üç defada içmek ve içerken içine nefes vermemek.

Ebû Katâde (ra) bildirmiştir: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Sizden biriniz su içtiğinde su kabına üflemesin.”4
Ebû Saîd (ra) anlatmıştır: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Su bardağını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al.”5

3- Suyu mümkünse oturarak içmek, mümkün değilse ayakta içmek.

Ebû Said el-Hudrî, Resûlullah’ın (asm) suyu ayakta dikilerek içmeyi yasakladığını bildirmiştir.6
Fakat Hazret-i Ali’den (ra) gelen bir rivayet de şöyledir: Hazret-i Ali (ra) Kûfe mescidinin kapısında ayakta su içti ve şöyle dedi: “Bazı kimseler birisinin ayakta su içtiğini fena görürler. Hâlbuki ben Peygamber Efendimiz’in (asm) benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm.”7

4- Suyu sağ eliyle içmek.

İbn-i Ömer (ra) bildirmiştir: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Biriniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. İçtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eli ile yer, sol eli ile içer.”8

5- Suyu içerken “Bismillahirrahmanirrahîm” demek. İçtikten sonra Allah’a hamd etmek, yani “Elhamdülillah” demek.

Ebû Hüreyre (ra) uzunca bir hadisin sonunda bildirmiştir: “Resûlullah (asm) süt kâsesini aldı, Besmele çekti, içti ve Allah’a hamd etti.”9
Ömer ibn-i Seleme (ra) bildirmiştir: Ben Resûlullah’ın (asm) terbiyesinde bulunuyordum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resûlullah (asm) bana: “Çocuğum! Allah’ın adını an. Sağ elinle ye ve sana yakın olan taraftan ye” buyurdu.10

6- Suyu aile içinde de olsa, ikram etmek:

İrbad bin Sâriye (ra) bildirmiştir: Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Erkek hanımına su dahi içirse ondan sevap kazanır.”11

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 55; 2- Tekâsür Sûresi: 8; 3- Câmiü’s-Sağîr, 1/392; 4- A.g.e., 1/294; 5- a.g.e., 1/38; 6- Müslim, Eşribe, 114; 7- Buhârî, Eşribe, 7/200; 8- Müslim, Eşribe, 105; 9- Tirmizî, Kıyâmet, 2595; 10- Tirmizî, Eşribe, 108; 11- A.g.e., 1/380

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •