Acizlik Sözleri

Acizlik Sözleri

4 Mart 2019 0 Yazar: Cokiyiabi

İnsanların acizliği ile ilgili söylenmiş en anlamlı sözler mesajlar ve yazıları sizlere bu yazımızda hazırladık.

Acizlik Nedir ?

bir işi yapmaya gücü yetmeme durumu, güçsüzlük, beceriksizlik.

Acizlik Sözleri

Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir. Atatürk

Necip fazıl kısakürek resimli sözleri

Ecdat tarih yazmış evlat okumantan aciz

Kıskançlık, acizliğin isyanıdır. Hz Ali

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana. Şeyh Edebali

İnsan acizdir, muhtaçtır, fazla artistlik yapmamalıdır.

Sevgiye aç, sarılmaya muhtaç aciz bir beden. Ne işe yarar ki.

İnsan; acizdir, muhtaçtır. Çok artistlik yapmamalıdır.

İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir.

Bir insanı sınava tabi tutmadan ona güvenmek acizliktir. Hz. Ali

Adi insan ihanet eder. Aciz insan şikayet eder. Asil insan idare eder.

Sen acize acı ki; güçlüler de sana acısın. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Çığlıklarımızı içimizdeki sonsuz boşluğa atan aciz insanlarız nasıl olsa.

Ecdat tarih yazmış evlat okumaktan aciz. Necip Fazıl Kısakürek

“Gitme” demek âcizlik değil, hacizlik umutların gururlu çırpınışıdır. Alaattin Çağıl

Aciz insanları anlatan sözler

Adi insan aciz insanlar ile ilgili sözler

Acizliğini bilmeyen adam gerçekten kuvvetli değildir. Cenap Şahabettin

Sen kendinle başa çıkamayınca, senin gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir? Sadi-i Şirazi

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

Ey nefsim! Kalbim gibi ağla, bağır ve de ki: Faniyim fani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem.

Acizler için imkânsız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir. Atatürk

Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır. Hz Ali

İnsanların en acizi dost edinemeyen, ondan daha acizi ise dost kaybedendir. Charles Eguone

Bazen içinde bulunduğunuz durumu anlatmak için kelimeler aciz kalır. Bazı durumlarda bazen sadece acı çekilir.

Kalpsiz oldum sonunda duygularım çürüdü, mutlu hayatımda acıyorum senin gibi aciz insana.

Aciz insan şikayet eder, asil insan idare eder, basit insan iftira eder, sabırlı insan azim eder, şükürsüz insan beddua eder.

Ya Rabbi! Şaşılacak olan, aciz bir kul olarak benim Seni sevmem değil, her şeye kâdir olarak Senin beni sevmendir.

İnsanların en âcizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir. Hz Ali

İnsan kadar kendini güvenen bir aciz görmedim. İnsan kadar nankörünü bahsettiğiniz kedilerde bile görmedim.

Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş Allah’tan korkmamışsın. Hz. Mevlana

Kıskançlık sözleri

Kıskanç insanlar ile ilgili sözler

Farkında olduğum halde susmak benim zayıflığımı göstermez. Farkında olduğum halde bunu benden saklaman senin acizliğini gösterir.

Sakın kaybettiğin yerde bekleme, çünkü güçsüzler öyle yapar. Ve kapanan bir kapıyı bir daha çalma, kapanan kapıyı acizler çalar. W. Butler

İnsan diyorum o kadar aciz ki. Ufak bir diş ağrısı onu elden ayaktan kesiyor ve yatağa mahkum ediyor. Hala kendini ne sanıyor Ademoğlu?

Acz-i beşeri [insanın acizliği], fakr-ı insani çok şeye muhtaç oluşu] değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer (insanın) yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor.

Her ne var dünyada şerh eyler kalem; aşkı anlat derseniz çatlar o dem. Aşkı tefsir et desek; aciz kalır beşer, aşkı tefsir etse ancak aşk eder.

Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Aciz (gücü yetmeyen) kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah’a karşı temennide bulunandır.

Sen sadece karanlık kuyuların güneş görmeyecek kadar aciz, sevgiyi hak etmeyecek kadar şerefsiz, yalanlarla mutlu olabilecek kadar haysiyetsiz bir yaratıksın.

Ben; Seni, yanındakini ve milyarlarca insanı yoktan var edenin aciz bir kuluyum sevgilim. Ben sadece tutuklunum. Hadi azıcık sev beni. Sev ki utandırayım kendine Mecnun diyenleri. Kahraman Tazeoğlu

Arzular dürtüler kötü hisler ve duygular aklı iptal eder ve mantıklı düşünmemizi engeller aklımızı ön plana alıp mantıklı düşünemiyoruz aklımız bu noktada aciz kalıyor ve hata ediyoruz.

Hayat böyledir. Çaresizlik ve tehlike anları vardır ki, o zaman çırpınmaya ve haykırmaya gelmez. Batar insan ve boğulur. Marifet o anları geçirmektir. Sonrası gittikçe kolaylaşır. Kadere teslim olmak lazımdır o anlarda. Bu acizlik değildir. Dikkat et sözüme: cokiyiabi.com Bu dünyada ölümden başka hemen her şeyin çaresi vardır. Peyami Safa

İNSANIN ACİZLİĞİ

‘’İnsan zayıf olarak yaratılmıştır ki bir kul olarak yaratıcısına karşı olan acizliğini anlayabilsin ve dünyanın geçiçi bir mekan olduğunu fark edebilsin.’’

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
İNSANIN ACİZLİĞİ

Ey geceyi gündüz,gündüzü geceye katan,azameti ve yüceliği olan ihsanı bol,Rahmeti bol olan Rabbimiz bütün Hamdu Senalar sanadır.Hamd ve şükürler sanadır.Dua ve niyazlar,yalvarış ve yakarışlar dile getirdiğimiz getirmediğimiz her türlü eşsiz hamd sena ancak sana mahsustur Allah’ım.

Gerçek şu ki,insan tam bir acı ve noksanlık içindedir.Onun hesabı gelecek de olacaktır.Eğer kimyayı saadet,bu kalp cevheri üzerine bina edilirse hayvanlar derecesinden kurtulup melekler derecesine erişir.Eğer dünyaya yönelip onun arzularına tabi olursa yarın kıyamette köpek ve domuz dahi ondan üstün olur.Çünkü onların hepsi toprak olup azap ve cezadan kurtulucaklar.Fakat o kimse elem verici azapta kalacak.Bu itibarla insan kendi şerefini idrak ettiği gibi noksanlığı ve çaresizliği de idrak etmelidir. İnsanın kendini bu şekilde tanıması da Allah (c.c)nun marifet kapısının anahtarlarındandır.
Gözsüz bir akrebe ayaksız bir yılana malup olan küçük bir sineğin saldırılarından acze düşen insan her nasılsa acizliğini,zayıflığını unuturda gurulanır,kibirlenir.Hatta Fravun gibi İlah’lık davasında bulunur.

Nisa suresinin 28.ayetinde bu gerçeğe şöyle dikkat çekilir; ‘’İnsan zayıf olarak yaratılmıştır ki bir kul olarak yaratıcısına karşı olan acizliğini anlayabilsin ve dünyanın geçiçi bir mekan olduğunu fark edebilsin.’’İnsan ne zaman nerede doğacağını?Hangi vakitte ve ne zaman öleceğini?belirleyemez.Dahası yaratıldığı hayattan ne kadar memnun olursa olsun o hayatı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar üzerinde hiçbir kontrol mekanizmasına sahip değildir. İnsan bedeni her yönüyle korunmaya ve kollanmaya muhtaçtır.Ortalama 70-80 kiloluk bir et ve kemik yığını olan beden ince bir deriyle kaplanmıştır.Elbette bu narin deri çizilir ve yırtılır,darbe alınca morarır.Allah insanı en güzel ve mükemmel sistemlerle yaratmıştır.Ancak dünyanın geçiciliğini gösterecek ve hırslara kapılmalarını engellemek için bedeni et ve yağ gibi çabuk bozulabilen maddelerden yaratmıştır.Bu ve bunun gibi durumlar acizliğini ve yaratıcısına ne denli muhtaç bir durumda olduğunu hatırlar.Hastalıkla birlikte sağlıklı olmanın Allah’ın bir lutfu ve nimeti olduğu daha iyi anlaşılır.Uzun süre hasta olmayan bir insan bu duruma alışır.Ani bir hastalıkla karşılaştığında aslında sağlıklı olmanın Allah’ın bir lutfu olduğunun farkına varır.Kader gerçeğini kavrayamamış olan insanlar başlarına gelen hastalığın sebebi olarak yalnızca virüsleri ve mikropları görür.Bir trafik kazası geçirdiğinde bunun tek sebebinin kötü araba kullanan bir insan olduğunu zannederler halbuki gerçek böyle değildir.İnsana zarar veren her araç Allah’ın sebeb olarak yarattığı varlıklar.Ve bu varlıkların hiç biri başıboş değildir.Tümü Allah’ın kontrolü ile hareket etmektedirler.Bir insan naparsa yapsın bunları değiştiremez.Kaderinden tek bir anı bile çekip çıkaramaz.Çünkü kader bir bütün olarak yaratılır.Sonsuz kudret sahibi Allah’a teslim olan onun sonsuz aklına ve rahmetine güvenip dayanan insan için hastalıkta kazada musibette sonu hayırla bitecek geçici imtihanlardır.Önemli olan Allah’a iman eden onun yaratmış olduğu kadere teslim olan insanların bu tür zorluk ve hastalık anlarında gösterecekleri güzel ahlaktır.

‘’Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur.Bana yediren ve içiren O’dur.Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.Beni öldürecek sonra diriltecek olan da O’dur.’’(Şuara suresi 78-81)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23
 •  
 •  
 •  
  23
  Shares