Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Akı nedir

0

Bir kuvvet alanının belli bir bölgesindeki şiddeti ya da skaler bir büyüklükle ilgili gücün ölçüsü. Alanla ilgili akılar, elektrik akısı ve manyetik akı; skaler büyüklükle ilgili akılar da ışık ve ses akısıdır. Elektrik akısı, bir dielektriğin belli bir bölgesinden geçen elektrik miktarıdır (simgesi y, birimi coulomb). Elektrik alanı içinde çizilen ve her noktası, o noktadaki akının yönünü gösteren çizgilere akı çizgisi denir. Herhangi bir kesitindeki akısı bir birim olan akı çizgileri Faraday tüpü adıyla anılır. Akı çizgilerine dik bir birimlik yüzeyden geçen bu tüplerin sayısı, akı yoğunluğunu verir. Manyetik akı, manyetik alanın toplam büyüklüğünün ölçüsüdür (simgesi f, birimi weber) ve manyetik akı yoğunluğuyla alan vektörlerinin skaler çarpımına eşittir. Işık akısı, ışınım yoluyla yayılan enerjinin, meydana getirdiği ışık duyumuyla belirlenen akış hızı (simgesi f, birimi lümen); ses akısı da ses enerjisinin akış hızıdır (simgesi P, birimi watt). Çekirdek fiziğinde tanımlanan nötron akısı ise, birim hacimdeki serbest nötron sayısıyla bunların ortalama hızının çarpımıdır. Nükleer santral reaktörlerindeki nötron akısı, metrekare başına saniyede 1016-1018 kadardır.

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap