Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » A’LA SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

A’LA SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

 

87/A’LÂ-1: Sebbihısme rabbikel a’lâ. (Meâlleri Kıyasla)

Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.

 

87/A’LÂ-2: Ellezî halaka fesevvâ. (Meâlleri Kıyasla)

O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi).

 

87/A’LÂ-3: Vellezî kaddere fe hedâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.

 

87/A’LÂ-4: Vellezî ahrecel mer’â. (Meâlleri Kıyasla)

Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı.

 

87/A’LÂ-5: Fe cealehu gusâen ahvâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra da onu siyah atık haline getirdi.

 

87/A’LÂ-6: Senukriuke fe lâ tensâ. (Meâlleri Kıyasla)

(Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.

 

87/A’LÂ-7: İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.

 

87/A’LÂ-8: Ve nuyessiruke lil yusrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.

 

87/A’LÂ-9: Fe zekkir in nefeatiz zikrâ. (Meâlleri Kıyasla)

O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).

 

87/A’LÂ-10: Seyezzekkeru men yahşâ. (Meâlleri Kıyasla)

Allah’a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).

 

87/A’LÂ-11: Ve yetecennebuhel eşkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).

 

87/A’LÂ-12: Ellezî yaslen nârel kubrâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.

 

87/A’LÂ-13: Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz.

 

87/A’LÂ-14: Kad efleha men tezekkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

 

87/A’LÂ-15: Ve zekeresme rabbihî fe sallâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi’ni zikretti ve de namaz kıldı.

 

87/A’LÂ-16: Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ. (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).

 

87/A’LÂ-17: Vel âhıretu hayrun ve ebkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).

 

87/A’LÂ-18: İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.

 

87/A’LÂ-19: Suhufi ibrâhîme ve mûsâ. (Meâlleri Kıyasla)

(Hz.) İbrâhîm’in ve (Hz.) Musa’nın sahifelerinde (var).

 

Yorum yapın