Ali Kuşcu Kimdir?

Ali Kuşcu Kimdir?

14 Eylül 2020 0 Yazar:

Ali Kuşcu kimdir,Ali Kuşcu nereli,Ali Kuşcu eşi kim ,Ali Kuşcu Biyografisi,Ali Kuşcu oynadığı filmler,Ali Kuşcu hangi dini benimser, Ali Kuşcu hakkında kısa bilgiler, Ali Kuşcu yaşı kaç,Ali Kuşcu ne zaman doğdu,Ali Kuşcu boyu kaç, Ali Kuşcu göz rengi nedir,Ali Kuşcu, Ali Kuşcu hakkında merak edilenler, Ali Kuşcu çocuğu var mı,Ali Kuşcu hakkında notlar,Ali Kuşcu hakkında kısa notlar, Ali Kuşcu hakkında bilinmesi gerekenler

Bugün sizlere,Ali Kuşcu hakkında kısa ve detaylı biyografisini hazırladık.

 

Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Ali Kuşcu Eserleri Nelerdir?

Ali Kuşcu Kimdir?

Semerkant’ta dünyaya gelen Ali Kuşçu’nun babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed’dir. İlk eğitimini Semerkant’ta alan Ali Kuşçu sonrasında Bursalı Kadızade Rumî’den ve Uluğ Beyin kendisinden matematik ve astronomi derslerini aldı.

Kirman’da öğrenimini tamamlayan Ali Kuşçu, 1421 yılında Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) isimli eserine yardım etti.

Uluğ bey, oğlu Abdüllatif’in ihaneti yüzünden 1450 yılında öldürülünce Kuşçu, Semerkant medreselerindeki derslerine son verdi ve Hacca gitmek üzere Tebriz’e geldi.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Kuşçu’ya çok itibar etti ve onu Tebriz’de alıkoydu. Uzun Hasan, Osmanlılarla barış konuşmalarını yürütmek üzere elçi olarak Ali Kuşçu’yu İkinci Mehmet’e (Fatih) yolladı. Ünlü bilgine hayran olan İkinci Mehmet, kendisinden İstanbul’da kalmasını rica etti.
Kuşçu, bu daveti elçilik görevini bitirdikten sonra gerçekleştirebileceğini bildirdi ve Tebriz’e geri döndü. Bir süre sonra ise bütün ailesini alarak İstanbul’a geri geldi. İkinci Mehmet’in emriyle Kuşçu, Osmanlı-Akkoyunlu sınırında büyük bir törenle karşılandı ve Ali Kuşçu Ayasofya medresesine müderris oldu. 1474 yılında ise hayatını kaybetti.

Ali Kuşçu’nun çalışmaları kelam, dil bilgisi ve matematik, astronomi yönünde gelişti. Adudüddin’in Risale-i Adüdiye’sine (Adudüddin’in Risalesi) yaptığı yorumlar ve özellikle Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) isimli eserleri önemlidir.

Astronomi konusunda ise Farsça yazdığı Riselet-ül fi’l hey’et (Astronomi Risalesi) başta gelir. Eser, bazı ilâvelerle Arapçaya çevrildi. Ali Kuşçu bu nüshaya Risalet-ül-Fethiye (Fetih Risalesi) adını vererek İkinci Mehmet’e sundu.

Ayrıca Uluğ Beyin Zîc’ine yaptığı yorum, en önemli yazılarındandır. Bunlardan başka Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail (Meselelerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü) isimli ansiklopedik bir eseri daha vardır.

 

Ali Kuşcu’nun Doğum Yılı ve Ölüm Yılı Ne Zamandır?

Ünlü Türk Bilimci Ali Kuşcu 1403 yılında Özbekistan’da dünyaya gelmiştir. Akkoyunlu ve Osmanlı Devletleri’nin zamanında yaşayan Ali Kuşçu 1474 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

 

Ali Kuşcu’nun Eserleri

 • Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey: Süleymaniye, Carullah, Nu. 1493.
 • Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid): Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet, Nu. 3843.
 • Risâle fî Asli’l-Hâric Yumkin fî’s-Sufliyyeyn: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, Nu. 751/8.
 • Şerh ‘ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e: Süleymaniye, Ayasofya, Nu. 2643.
 • Risâle der ‘İlm-i Hey’e: Süleymaniye, Ayasofya, Nu. 2640/1.
 • El-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e: Süleymaniye, Ayasofya, Nu. 2733/1.
 • Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, Nu. 751/7

Matematik Alanında Yapmış Olduğu Eserler Nelerdir?

 1. Er-Risâletü’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, Nu. 2733/2.
 2. Risâle der ‘İlm-i Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, Nu. 2640/2
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •