ALLAHIN 99 İSMİ (ESMA-ÜL HÜSNA) VE ANLAMI

ALLAHIN 99 İSMİ (ESMA-ÜL HÜSNA) VE ANLAMI

18 Temmuz 2014 Kapalı Yazar: Cokiyiabi

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

Esma-ül hüsna

Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

esmaulhusna

İSMİ CELİL
ANLAMI
TESBİH ADEDİ
TESBİH NİYETİ

Er- RAHMÂN
– Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
– Günde 298
– Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM
– Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
– Günde 258
– Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK
– Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
– Günde 90
– Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS
– Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
– Günde 170
– Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM
– Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
-Günde 131
– Korkulan herşeyden korunmak

El- MÜ’MİN
– Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan
– Günde 137
– Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN
– Gözeten ve Koruyan
-Günde 145
-İnsanların düşüncelerini anlar
korunur

El- AZÎZ
– Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
– Günde 94
– Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR
– Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
– Günde 206
– istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR
– Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
– Günde 662
– İzzete ve refaha nail olmak

El- HALÎK
– Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden Hepsini yoktan var eden
– Günde 731
– İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ’
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan
Günde 214
İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
günde 336
Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok
günde 1281
Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
günde 306
Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
günde 14
Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
günde 308
Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
günde 489
Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen
günde 150
ilim zenginliği için

El- KÂBID
Sıkan, Daraltan
günde 903
Zalimin zülmünden kurtulmak için

El- BÂSIT
Açan, Genişleten
günde 72
İşlerin büyümesi mal ve paranın  Bereketi

El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan
günde 1481
Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten
günde 351
İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan
günde 117
Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden
günde 770
Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ’
Herşeyi iyi işiten
günde 180
Duaların kabulu için

El- BASİR
Her şeyi iyi gören
günde 112
Acziyetin kalkması için

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren
günde 68
Haklı davasını kazanması için

El- ADL
Çok Adaletli
günde 104
Adaletli olmak için

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
günde 129
Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar
günde 812
Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren
günde 88
Ahlak ve hilim güzelliği için

El- AZİM
Çok Azametli
günde 1020
Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok
günde 1286
Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren
günde 526
Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek
günde 110
Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR
En büyük, pek büyük
günde 232
Hürmet görmek için

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
günde 998
Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
günde 550
Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen
günde 80
Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi
günde 5329
Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
günde 270
Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
günde 312
Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
günde 3025
Duaların kabul olunması için

El- VASİ’
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
günde 137
Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

Allahın 99 ismi arapça türkçe anlamları

El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
günde 6084
İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
günde 400
Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek
günde 3249
İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
günde 573
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
günde 319
Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran
günde 108
İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
günde 66
Allah’tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY
Pek Güçlü
günde 116
Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN
Çok Sağlam
günde 500
Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu
günde 2116
Her işinde Allah’ın yardımı için

El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
günde 3844
Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
günde 148
Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
günde 57
Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
günde 124
Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
günde 68
İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
günde 490
Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
günde 324
Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
günde 156
Allah’ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan
günde 196
Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
günde 48
Kazancın bolluğu için

El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK
günde 3669
İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
günde 134
Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
günde 305
İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
günde 744
Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM
İstediğini ileri geçiren, öne alan
günde 184
Daima yükselmek için

El- MUAHHİR
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
günde 847
Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL
İLK
günde 37
Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR
SON
günde 801
Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar
günde1106
Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN
Herşeyden gizli
günde 62
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
günde 47
Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLÎ
Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
günde 551
Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok
günde 202
Herhalde iyilik bulmak için

Et- TEVVÂB
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
günde 409
Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
günde 630
Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV
Çok affeden
günde 156
Rızık bolluğu
Kalp huzuru

Er- RAÛF
Çok lütüfkar
Çok esirgeyen
günde 287
Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK
Mülkün ebedi sahibi
günde 212
mal ve kazanca zarar gelmez
Zül Celâl-i Ve’l İkrâm
Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi
günde 1100
işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT
Bütün işlerini denk ve
birbirine uygun yerli yerinde yapan
günde 209
Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ
İstediğini istediği zaman
istediği yerde toplayan
günde 114
Küsleri barıştırmak için

El- GANİY
Çok zengin ve herşeyden müstağni
günde 1060
Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ
İstediğini zengin eden
günde 1100
Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ’
Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
günde 161
Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
günde 1001
Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ’
Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan
günde 201
Hastalıktan uzak olur
hastaysa şifa bulur

En- NÛR
Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
günde 256
doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

El- HÂDÎ
Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren
günde 400
çocukların itaatkar olması için

El- BEDİ’
Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
günde 86
Allah’ın yardımına nail olmak için

El- BÂKÎ
Varlığının sonu olmayan
günde 113
Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

El- VÂRİS
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
günde 707
Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

Er- REŞÎD
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
günde 514
İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR
Çok sabırlı
günde 298
Başladığı işi kolay bitirmek için

Spread the love
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares