Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Beyazıt cami Kim Yapmştır? Nerdedir ? Hakkında Bilgi

0

                              
beyazıt cami
     BEYAZIT CAMİ
istanbul’da Beyazıt meydanındaki cami. 1501-1505 yılları arasında II. Bayezit’in emriyle yaptırılmıştır. Kimi tarihçilerin, mimarının Hayrettin olduğunu ileri sürmelerine karşın, bulunan son belgelerde caminin mimarı olarak Yakub Şah bin Sultan Şah gösterilmektedir. Beyazıt Camii, dış görünüşü ve iç süslemeleri bakımından çok görkemli ve güzeldir. Mihrabın ve iç kapının üzerinde birer yarım kubbeyle iki yanında dörder küçük kubbe yer alır. Avluya açılan kapıları Selçuk mimarlığının izlerini taşır. Caminin iki ucunda birbirine uzak iki minaresi vardır. Birçok kez onarılmıştır. Caminin yanında medrese, imaret ve kütüphane, bahçesinde II. Bayezit’in türbesi yer alır.

Paylaş:

Comments are closed.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap