Birleşmiş Milletler Nedir,Hangi ülkelerden oluşur

Birleşmiş Milletler Nedir,Hangi ülkelerden oluşur

24 Mayıs 2017 0 Yazar: Cokiyiabi

Birleşmiş Milletler Nedir, Birleşmiş Milletler üyeleri, Birleşmiş Milletler Bayrağı, Türkiye Birleşmiş Milletlere nezaman üye oldu. 

*Türkiye (24 Ekim 1945) üye oldu. 

Amacı dünyada barışı ve güvenliği korumak, uluslararasında iktisadi, toplumsal ve kültürel işbirliğini sağlamak olan uluslararası örgüt.

Dünya barışı için, uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla, özgür istemleriyle bir araya gelmiş olan ülkelerin 24 Ekim 1945’de kurdukları örgüttür.

Örgütün görevleri:

1. Uluslararası barış, güvenlik ve işbirliğini sağlamak.
2. Barış ve antlaşma koşullarına uymak ve uygulamak.

Örgütün amaçları:

1. İnsanlığı savaş tehlikesinden korumak.
2. İnsan hak ve özgürlüğünü, bütün ulusların hak eşitliğini vurgulamak.
3. Devletler hukuku kurallarına saygılı olmak daha iyi yaşam koşulları sağlamak.
4. Barışın sağlanması için güçleri birleştirmek.
5. Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı kolaylaştırmak.
6. Kültürel kalkınmayı hızlandırmak.

Örgütün çalışma ilkeleri:

 

1. Örgüt, bütün üyelerinin egemenlik haklarını tanıyacaktır.
2. Üyeler üzerlerine aldıkları görevleri iyi niyetle yapacaktır.
3. Uyuşmazlıklar, barış ve adaleti tehlikeye sokmadan çözülecektir.
4. Uluslararası ilişkilerde güç kullanılmayacaktır.
5. Örgüte yardımcı olunacak ve örgütçe benimsenmeyen devlete yardım edilmeyecektir.
6. Örgüt üyesi olmayan devletlerin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında bu ilkelerin kullanılması sağlanacaktır.
7. Özgür devletlere kendi sorunlarını çözmede baskı yapılmayacaktır.

Örgütün organları Şunlardır :

 

1. Genel Kurul
2. Güvenlik Konseyi
3. Ekonomik ve Sosyal Konsey
İLO: Uluslararası çalışma örgütü
FAO: Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü
UNESCO: Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
WHO: Dünya Sağlık Örgütü
IMF: Uluslararası Para Fonu
IGAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
UPU: Evrensel Posta Birliği
ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
WMO: Dünya Meteoroloji Örgütü
IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
IFAD: Uluslararası Tarımsal Kalkınma Örgütü
UNIDO: Sanayi Kalkınma Örgütü
GATT:Dünya Ticaret Örgütü
IBRD: Dünya Bankalar Grubu
IDA: Uluslararası Kalkınma Birliği
IFC: Uluslararası Finans Kurumu
MIGA: Çok yönlü Yatırım Garanti Ajansı
4. Vesayet Meclisi
5. Uluslararası Adalet Divanı
6. Genel Sekreterlik.

Genel Kurul: Silahsızlanma, barış ve güvenliği sağlamak, bozulan iyi ilişkiler için barışçıl çözüm üretmek genel kurulun görevleri arasındadır. Birinci karar alma organıdır.

* Güvenlik Konseyi: Birleşmiş milletler yürütme organıdır. Daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere,Fransa ve Rusya’nın veto hakları bulunmaktadır. 10 tane geçici üye vardır ve bunlar her iki yılda bir seçilmektedir. Türkiye de 2009 yılından beri geçici üye olarak görev almaktadır bu konseyde ancak Türkiye’nin diğer geçici üyeler gibi veto hakkı yoktur.

Güvenlik konseyinin amacı BM’nin amaçlarına uygun barışı korumak, silahsızlanmayı denetleyici planlar hazırlamak, barışa karşı oluşabilecek tehditleri ortadan kaldırmak ve bu durumları soruşturmak, barışı bozanlara karşı askeri birlik kurarak onlara karşı tedbir almaktır.

* Ekonomik Sosyal Konsey: Birleşmiş milletler ekonomik ve sosyal sorunlara müdahale etmek amacıyla bu konseyi kurmuştur. İnsan hakları ve temel özgürlükleri baz alırlar ve bu yönde hareket ederler.

* Genel Sekreterlik: BM’nin diğer organlarının daha rahat çalışabilmesi için gerekli ortamı hazırlamaktadır. Barış ve güvenliği bozucu her türlü olay için raporlar hazırlayıp bu raporları güvenlik konseyine sunmaktadır.

* Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler yargı organıdır. Hollanda Lahey’dedir. Uluslararası sorunları ve savaş suçlularını yargıç kararıyla yargılamaktadır.

BM YARDIMCI KURULUŞLAR

* Unesco (BM eğitim, bilim ve kültür örgütü): Eğitim , bilim, kültür ve haberleşme alanlarında uluslararası işbirliği ve aktiviteler sağlamak için Paris’te 1946 yılında kurulmuştur. Türkiye de 1946 yılında Unesco’ya üye olmuştur.

– Unesco 2011 yılını Evliya Çelebi yılı ilan etmiştir.

– Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, İstanbul’daki tarihi yerler, Divriği Ulu Camii, Darüşşifa, Hitit başkenti Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale, Ksantos-Letoon, Safranbolu tarihi şehri ve Truva Unesco’nun Türkiye’deki Dünya Kültür Mirası olarak saydığı yerler arasındadır.

* Unicef (BM Çocuk Fonu): Merkezi New York. kuruluşu 1946’dır. Türkiye 1954’te üye olmuştur. 2010’da Türkan Şoray ”Barış Elçisi” olarak seçilmiştir.

* Dünya Bankası (WB): Merkezi Washington, kuruluş yılı 1945’tir. 1947’de Türkiye üye olmuştur. Uzun, kısa vadeli bazende karşılıksız kredi vermektedir.

* Dünya Sağlık Örgütü (WHO): Merkezi Cenevre, Kuruluş yılı 1948’dir. Uluslararası boyutta sağlık alanında çalışma ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

* Dünya Ticaret Örgütü (WTO): Merkezi Cenevre, Kuruluş yılı 1953, Türkiye’nin üyeliği 1953’tür. Hükümetlerin ticaret yasalarını uluslararası çerçevede geliştirmek ve ticari ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

* Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Merkezi Roma, Kuruluş yılı 1946, Türkiye’nin üyeliği 1947’dir. Açlığa karşı ortaya çıkan tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur.

* Uluslararası Çalışma Teşkilatı(ILO): Asıl kuruluş yılı 1919, BM bünyesine geçmesi 1946’dır. Merkezi Viyana’dır ve Türkiye 1932 yılında üye olmuştur. Dünya işçilerinin sosyal ve çalışma koşullarını geliştirmek ve sosyal güvenlik önlemlerini yaygınlaştırma amacıyla kurulmuştur.

* BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR): BM bünyesi altında mültecilerin ülkelerine dönmesine yardımcı olmak amacıyla 19580’de kurulmuştur.

* BM Kalkınma Programı (UNDP): Başkanlığını bir süre Kemal Derviş’in yaptığı bu programın amacı, geri kalmış ülkelerin kendi kaynaklarına yönelmesini sağlama ve bu yönde teşvikler oluşturmadır.

* BM Çevre Programı (UNEP): Merkezi Nairobi, kuruluş yılı 1972’dir.

* IMF (Uluslararası Para Fonu): Merkezi Washington olan İMF 1944 yılında kurulmuş, Türkiye de 1947 yılında üye olmuştur. Türkiye hazine müsteşarlığı aracılığıyla IMF ile ilişkilerini sürdürmektedir.

Birleşmiş Milletler üye olan ülkeler

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler (185 ülke) Üyeler (Giriş tarihleri) ABD (24 Ekim 1945) Afganistan (19 Kasım 1946) Almanya (18 eylül 1973) 18 Eylül 1973…

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler (185 ülke)

Üyeler (Giriş tarihleri)
ABD (24 Ekim 1945)
Afganistan (19 Kasım 1946)
Almanya (18 eylül 1973)
18 Eylül 1973’de Federal Almanya ve Demokratik Almanya, BM üyeliğine kabul edildiler. 3 Ekim 1990’de Demokratik Almanya’nın Federal Almanya ile birleşmesinden sonra bu iki Alman hükümeti, tek bir devlet olarak varlığını sürdürdü.
Antigua ve Barbuda (11 Kasım 1981)
Andora (28 Haziran 1993)
Angola (1 Aralık 1976)
Arjantin (24 Ekim 1945)
Arnavutluk (8 Ekim 1962)
Avusturya (14 Aralık 1955)
Avustralya (1 Kasım 1945)
Azerbeycan (9 Mart 1992)
Bahama (18 Eylül 1973)
Bahreyn (21 Eylül 1971)
Bangladeş (17 Eyllül 1974)
Barbados (9 Aralık 1966)
Belçika (27 Aralık 1945)
Belize (25 Eylül 1981)
Benin (20 Eylül 1960)
Beyaz Rusya (24 Ekim 1945)
19 Eylül 1991’de Byelorussia, BM’ye adını Belarus (Beyaz Rusya) olarak değiştirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (9 Aralık 1971)
Bolivya (14 Kasım 1945)
Bosna-Hersek (22 Mayıs 1992)
Botsvana (17 Ekim 1966)
Brezilya (24 Ekim 1945)
Brunei (21 Eylül 1984)
Bulgaristan (14 Aralık 1955)
Burkina-Faso (20 Eylül 1960)
Burundi (18 Eylül 1962)
Butan (21 Eylül 1971)
Cezayir (8 Ekim 1962)
Cibuti (20 Eylül 1977)
Çad (20 Eylül 1960)
Çek Cumhuriyeti (19 Haziran 1993)

Çekoslovakya, 24 Ekim 1945’ten beri BM daimi üyesi idi. 10 Aralık 1992 tarihli başvuruda daimi temsilci, genel sekretere başvurarak, 31 Aralık 1992 tarihinden itibaren Çekoslavakya Cumhuriyeti’nin artık bağımsız Çek ve Slovak Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüreceğini ve BM’ye ayrı ayrı üyelik başvurusunda bulunacaklarını bildirdi. Bu başvuruyu takiben, 8 Ocak’ta Güvenlik Konseyi, Çek Cumhuriyeti’nin başvurusunun kabulünü, BM’ye bildirdi. 19 Ocak tarihinde de Çek Cumhuriyeti, BM’ye kabul edildi.

Çin (24 Ekim 1945)
Danimarka (24 Ekim 1945)
Dominik Cumhuriyeti (24 Ekim 1945)
Dominika (18 Aralık 1978)
Ekvador (21 Aralık 1945)
Ekvator Ginesi (12 Kasım 1968)
EI Salvador (24 Ekim 1945)
Ermenistan (2 Mart 1992)
Eritre (28 Mayıs 1993)
Estonya (17 Eylül 1991)
Endonezya (28 Eylül 1950)

20 Haziran 1965’te Endonezya “mevcut koşullar ve şartlar içerisinde”BM üyeliğinden çekildiğini bildirdi. 19 Eylül 1966 tarihinde ise, BM’ye aktivitelerine katılmak ve işbirliği içinde olmak istediğini belirtti. 28 Eylül 1966 tarihinde Genel Meclis, Endonezya’nın bu başvurusunu kabul etti.

Etyopya (13 Kasım 1945) .
Fas (12 Kasım 1956)
Fiji (13 Ekim 1970)
Fildişi Kıyısı (20 Eylül 1960)
Filipınler (24 Ekim 1945)
Finlandiya (14 Aralık 1955) ‘
Fransa (24 Eylül 1945)
Gabon (20 Eylül 1960)
Gambiya (21 Eylül 1965)
Gana (8 Mart 1957)
Gine (12 Aralık 1958)
Gine-Bissau (17 Eylül 1974)
Grenada (17 Eylül 1974)
Guatemala (21 Kasım 1945)
Guyana (20 Eylül 1966)
Güney Afrika Cumhuriyeti (7 Kasım 1945)
Gürcistan (31 Haziran 1992)
Haiti (24 Ekim 1945)
Hırvatistan (22 Mayıs 1992)
Hindistan (30 Ekim 1945)
Hollanda (10 Aralık 1945)
Honduras (17 Aralık 1945)
Irak (21 Aralık 1945)
İtalya (14 Aralık 1955)
İngiltere (24 Ekim 1945)
İran (24 Ekim 1945)
İrlanda (14 Aralık 1955)
İspanya (14 Aralık 1955)
İsrail (11 Mayıs 1949)
İsveç (19 Kasım 1946)
İzlanda (19 Kasım 1946)
Jamaika (18 Eylül 1962)
Japonya (18 Aralık 1956)
Kamerun (20 Eylül 1960)
Kamboçya (14 Aralık 1955)
Kanada (9 Kasım 1945)
Kap Verde (16 Eylül 1975)
Katar (21 Eylül 1971)
Kazakistan (2 Mart 1992)
Kenya (16 Aralık 1963)
Kıbrıs (20 Eylül 1960)
Kırgızistan Cumhuriyeti (2 Mart 1992)
Kolombiya (5 Kasım 1945)
Komor Adaları (12 Kasım 1975)
Kongo (20 Eylül 1960)
Kore Cumhuriyeti (17 Eylül 1991)
Kore Dem. Halk Cumhuriyeti (17 Eylül 1991)
Kosta Rika (2 Mayıs 1945)
Kuveyt (14 Kasım 1963)
Küba (24 Ekim 1945)
Laos (14 Aralık 1955)
Lesotho (17 Ekim 1966)
Letonya (17 Eylül 1991)
Liberya (2 Kasım 1945)
Libya (14 Aralık 1955)
Liechtenstein (18 Eylül 1990)
Litvanya (17 Eylül 1991)
Lübnan (24 Ekim 1945)
Lüksemburg (24 Ekim 1945)
Macaristan (14 Aralık 1955)
Malavi (1 Aralık 1964)
Madagaskar (20 Eylül 1960)
Malezya (7 Eylül 1957)

Malaya Cumhuriyeti, 17 Eylül 1957’de BM’ye k atıldı. 16 Eylül 1963’te Singapur, Sabah ve Sarawak’ın da dahil olduğu bir federasyon oluşturuldu ve ismi Malezya olarak değiştirildi. Singapur, 9 Ağustos 19 65’te bağımsızlığını ilan ettikten sonra, 21 Eylül 1965’te BM üyesi oldu.

Maldiv Adaları (1 Eylül 1965)
Mali (28 Eylül 1960)
Malta (1 Aralık 1964)
Makedonya (8 Nisan 1993)

8 Nisan 1993’te genel kurul, “Eski Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti”nin üyeliğindeki tek değişikliğin ismi olduğunu belirtti.

Marshall Adaları (17 Eylül 1991)
Meksika (7 Kasım 1945)
Mısır (24 Ekim 1945)

Mısır ve Suriye, 24 Ekim 1945’ten beri Birleşmiş Milletler üyesiydi. 21 Şubat 1958’de yapılan halk oylamasıyla Mısır ve Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni oluşturdu ve tek bir isim altında üyeliğine devam etti. 13 Ekim 1961’de Suriyebagımsız oldu ve BM üyeliğine devam etti. 2 Eylül 1971’de Birleşik Arap Cumhurıyeti adını Mısır Arap Cumhuriyeti olarak değiştirdi.

Mikronezya (17 Eylül 1991)
Moğolistan (7 Ekım 1961)
Moldovya Cumhuriyeti (2 Mart 1992)
Monoka (28 Mayıs 1993)
Moritanya (7 Ekim 1961)
Moritus (4 Nisan 1968)
Mozambik (6 Eylül 1975)
Myanmar (19 Nisan 1948)
Namibya (23 Nisan 1990)
Nepal (14 Aratık 1955)
Nijer (20 Eylül 1960)
Nijerya (7 Ekim 1960)
Nikaragua (24 Ekim 1945)
Norveç (27 Kasım 1945)
Orta Afrika Cumhuriyeti (20 Eylül 1960)
Özbekistan (2 Mart 1992)
Pakistan (30 Eylül 1947)
Palau (15 Aralık 1994)
Panama (13 Kasım 1945)
Papua Yeni Gine (10 Ekim 1975)
Paraguay (24 Ekim 1945)
Peru (31 Ekim 1945)
Polonya (24 Ekim 1945)
Portekiz (14 Aralık 1955)
Romanya (14 Aralık 1955)
Ruanda (18 Eylül 1962)
Rusya (24 Ekim 1945)

SSCB, 24 Ekim 1945’ten beri BM üyesiydi. 24 Aralık 1945 tarihli başvurusunda,
Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin, genel sekretere 11 üye ülkesi ile
bundan sonraki çalışmalara Rusya Federasyonu olarak katılacaklarını bildirdi.

San Marino (2 Mart 1992)
Salomon (19 Eylül 1978)
Samoa (15 Aralık 1976)
Santa Lucia (8 Eylül 1979)
Senegal (28 Eylül 1960)
Seychelles (21 Eylül 1976)
Sierra Leone (27 Eylül 1961)
Singapur (21 Eylül 1965)
Slovak Cumhuriyeti (19 Haziran 1993)

Çekoslovakya, 24 Ekim 1945’ten beri BM daimi üyesi idi. 10 Aralık 1992 tarihli başvuruda daimi temsilci, genel sekretere başvurarak, 31 Aralık 1992 tarihinden itibaren Çekoslovakya Cumhuriyeti’nin artık bağımsız Çek ve Slovak Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüreceğini ve BM’ye ayrı ayrı üyelik başvurusunda bulunacaklarını bildirdi. Bu başvuruyu takiben, 8 Ocak’ta Güvenlik Konseyi, Slovak Cumhuriyeti’nin başvurusunun kabulünü BM’ye bildirdi. 19 Ocak tarihinde de Slovak Cumhuriyeti, BM ye kabul edildi.

Slovenya (22 Mayıs 1992)
Soa Tome & Principe (16 Eylül 1975)
Somali (20 Eylül 1960)
Sri Lanka (14 Aralık 1955)
St. Kitts & Nevis (23 Eylül 1983)
St. Vincent & Grenadlines (16 Eylül 1980)
Sudan (12 Kasım 1956)
Surinam (4 Aralık 1975)
Suriye (24 Ekim 1945)

Mısır ve Suriye, 24 Ekim 1945’ten beri Birleşmiş Milletler üyesiydi. 21 Şubat 1958’de yapılan halk oylamasıyla Mısır ve Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni oluşturdu ve tek bir isim altında üyeliğine devam etti. 13 Ekim 1961’de Suriye bagımsız oldu ve BM üyeliğine devam etti.

Suudi Arabistan (24 Ekim 1945)
Swaziland (24 Eylül 1968)
Şili (24 Ekim 1945)
Tacikistan (2 Mart 1992)
Tanzanya Cumhuriyeti (14 Aralık 1961)

Tangankiya 14 Aralık 1961, Zanzibar’da 16 Aralık 1963’ten beri BM üyesiydi. 26 Nisan 1964’te Tangankiya ve Zanzibar birleşti. 1 Kasım 1964’te Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti adı altında üyeliğine tek bir devlet olarak devam etti.

Tayland (16 Aralık 1946)
Togo (20 Eylül 1960)
Trinidad & Tobago (18 Eylül 1962)
Tunus (12 Kasım 1956)
Türkiye (24 Ekim 1945)
Türkmenistan (2 Mart 1992)
Uganda (25 Ekim 1962)
Ukrayna (24 Ekim 1945)
Umman (7 Ekim 1971)
Uruguay (18 Aralık 1945)
Ürdün (14 Aralık 1955)
Vanuatu (15 Eylül 1981)
Venezuela (15 Kasım 1945)
Vietnam (20 Eylül 1977)
Yemen (30 Eylül 1947)

Yemen 30 Eylül 1947, Demokratik Yemen ise, 14 Aralık 1967’den beri BM üye siydi. 22 Mayıs 1990’da iki ülke birleşti ve “Yemen” adıyla üyeliğini sürdürdü.

Yeni Zelanda (24 Ekim 1945)
Yugoslavya (24 Ekim 1945)
Yunanistan (25 Ekim 1945)
Zaire (20 Eylül 1960)
Zambia (1 Aralık 1964)
Zimbabve (25 Ağustos 1980)

 

Spread the love
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares