Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » Büyük Patlamaya Dünyanın Bakışı

Büyük Patlamaya Dünyanın Bakışı

Big Bang’e Kadar Tarihteki İnanç Ve Fikir Akımlarının Evren Hakkındaki Görüşleri:sizlere Büyük Patlama Teorisinden Ve Bilim İle Yapılan Araştırmalardan Önce Evren Hakkında Nasıl Düşünceler Olduğu Konularından Biraz Bahsetmek İstiyoruz

Sahi? Geçen Yüzyılla Kesinlik Kazanan Big-Bang Öncesinde; Dinler, Felsefi Akımlar, Evren Hakkında Ne Gibi İddialar Ortaya Koyuyorlardı?

Bunu Dört Başlık Altına Alalım:

A) Evren Ezelidir, Sonradan Var Olmamıştır, Dolayısıyla Yok Olmayacaktır: Bu Görüş Tanrıyı Evren İçin Bir İzah Olarak Görmeyen Materyalistlere Aitti. 19. Yüzyılın Sonuna Kadar Binlerce Yıllık Materyalizm Savunucuları Bunu Savunuyordu.

B) Hem Evren Hem Tanrı Ezelidir: Bu Görüş, Budist Felsefesinde Yer Alıyordu. Aynı Şekilde Aristo Ve Platon’da Bu Fikrin Benzerine Rastlıyoruz.

C) Maddenin Mi Yoksa Tanrının Mı Ezeli Olduğunu Bilemeyiz: Bu Görüş, Agnostik Tavıra Aitti. Zira Onlara Göre Evrenin Ezeli Olup Olmadığı Bilinemezdi. “Ezeli Olduğunu Bilmediğimiz Bir Evrenin Tanrısının Olmadığını İddia Etmek” Mantıklı Değildi. Bu Fikrin Felsefe Tarihinde Kökeni , Sofistlere Kadar Dayanmaktadır.

D) Evren Ezeli Değildir, Sonradan Yaratılmıştır, Ezeli Olan Tanrıdır: Bu Fikir, Tek Tanrılı Dinlere Aittir. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam Gibi Asıl Olarak Tek Tanrılı Dinlerde Görülmektedir. Yeryüzündeki Diğer Dinlerde, Evrenin Başlangıcındaki Tanrıya Ezelilik Verilmez Veya Evrene Ait Unsurlara Ezelilik Atfedilir.

Binlerce Yıllık Din Ve Felsefe Tarihinde, Bu Üç Köklü Din Dışında “Evren Ezeli Değildir, Sadece Tanrı Ezelidir” Görüşünü Ortaya Atan Başka Bir Filozof, İnanç, Din Ve Fikir Akımı Bilinmemektedir.

Şöyle Ki, Eğer Evren Var İse Burada İki İhtimal Mevcuttur: Ya Biri Bu Evreni Var Etmiştir; Ya Da Bu Evren Hiç Var Olmamıştır, Hep Vardır. Varlığı İçin Tanrıya İhtiyaç Duymaz.

Yani Yaratıcının Varlığını Düşünen Biri, Nasıl “Tanrı Ezelidir, Var Olmaya İhtiyaç Duymaz” Diyor İse, Binlerce Yıldan Beri “Tanrı Ezeli İse Evren Niye Ezeli Olmasın. Ben Evrenin Ezeliliğini Seçiyorum. Bu Yüzden Tanrı Yoktur” Diyor İdi.

Bu Sebeple Bugün Bile Tanrı Tartışmaları Adına, Herhangi Bir Aksi Alternatif İle Karşılaşmıyoruz. Sadece Gelişen Bilim-Kurgu Ve Felsefe İlişkisi Yönelimi Sebebiyle, Son Dönemde Bu Görüşler Adına Açılan “Küçük Parantezler” Mevcut. Bunlar İse, Evrenin Ezeli Olmadığının Ortaya Çıkmasından Sonra, Materyalizm Fikrinin Bu Konuda “Kurtarılmasını” Amaçlayan İddialardan İbarettir.

Big-Bang’in Keşfi Hakkında Genel Bir Bilgi Verdikten Sonra; Materyalistler Tarafından Alternatif Olarak Ortaya Atılan Bu Yeni “Açılıp Kapanan Evren, Çoklu Evren” Gibi Görüşlerine Ve Aldıkları Eleştirilere Değineceğiz.

Yorum yapın