Cabir Bin Hayyan Kimdir?

0
382

Cabir Bin Hayyan kimdir,Cabir Bin Hayyan nereli,Cabir Bin Hayyan eşi kim ,Cabir Bin Hayyan Biyografisi,Cabir Bin Hayyan oynadığı filmler,Cabir Bin Hayyan hangi dini benimser, Cabir Bin Hayyan hakkında kısa bilgiler, Cabir Bin Hayyan yaşı kaç,Cabir Bin Hayyan ne zaman doğdu,Cabir Bin Hayyan boyu kaç, Cabir Bin Hayyan göz rengi nedir,Cabir Bin Hayyan hakkında merak edilenler, Cabir Bin Hayyan çocuğu var mı,Cabir Bin Hayyan hakkında notlar,Cabir Bin Hayyan hakkında kısa notlar,Cabir Bin Hayyan hakkında bilinmesi gerekenler

Bugün sizlere,Cabir Bin Hayyan hakkında kısa ve detaylı biyografisini hazırladık.

721 yılında, bilginler diyarı Horasan’ın Tûs şehrinde doğmuş, hayatının büyük kısmını Kûfe’de geçirmiştir. Babasının ölümünün ardından Kûfe’de aktarlık yaparken eski kimya geleneğinin önemli temsilcilerinden Cafer es-Sâdık’ı tanıyarak onun talebesi olmuştur.

Cabir Bin Hayyan Eserleri

Cabir Bin Hayyan Kimdir?

İslam dünyasında fen bilimlerinin temelini atan Ebu Musa Cebir Bin Hayyan, 721 yılında İran’da doğdu. Modern kimyanın kurucusu, atomun parçalanabileceğini dile getiren ilk bilim insanıdır. En önemli vasfı deneycilik olan Cabir Bin Hayyan, kimya biliminin hem teorik hem de uygulamalı alanda gelişmesini sağladı. Dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran bilgin olarak tarihe geçti ve kendi kurduğu laboratuvarda ilk suni hücreyi yaptı.

Cabir Bin Hayyan’ın yazdığı Kitab Al-Kimya adlı eser, Latince’ye tercüme edildikten sonra Kimya ve Simya kelimelerine köken olmuştur. Hayyan’ın hidrojen klorür, nitrik asit ve sülfürik asitin rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu, kral suyunu icat ettiği ve sitrik asit, asetik asit ve tartarik asiti keşfettiği düşünülmektedir. Câbir bin Hayyan ayrıca “zehirlerin zehri” olan arsenik tozunu elde eden ilk kişi olarak bilim tarihine geçmiştir. Atomun parçalanabileceğini 1000 yıl önceden söylemiştir. Günümüz dünyasında atomla ilk ilk çalışmaların İngiliz fizikçi John Dalton ile başladığı, uranyumun çekirdeğinin parçalanabileceği düşüncesinin de Alman Kimyacı Otto Hahn tarafından ortaya atıldığı düşüncesi hakimdir. Gerçekte ise onlardan 1000 yıl önce yaşamış olan Câbir bin Hayyan, maddelerin atomik yapısını gösteren saptamalarda bulunarak, belirli kütlelerin belirli kütlelerle etkileşime girdiğini söylemiştir.

Cabir Bin Hayyan ‘ın yüzyıllar sonra anlaşılan sözleri: “Maddenin en küçük parçası olan “El-Cüz’ü La Yetecezza” da yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da öyle bir güç oluşur ki, bir Bağdat’ın altını üstüne dönüştürebilir. Bu Allahutaala’nın kudret nişanıdır.

Câbir bin Hayyan sadece İslam dünyasında değil, bilim dünyasında çığır açmıştır. Ebubekir Razi, İbn-i Sina, Farabi ve daha bir çok bilgin onun eserlerinin gölgesinde yetişmiştir. Cabir Bin Hayyan; tıp, astronomi, mekanik, fizik, mantık ve felsefe gibi bilim dallarında da çalışmalar yapmıştır. Bu alanlarda önemli eserler kaleme almıştır. Ne yazık ki bu eserlerin çoğu günümüze ulaşmamıştır.

Câbir bin Hayyan, 815 yılında Kufe’de vefat etmiştir.

 

Cabir Bin Hayyan’ın Doğum Yılı ve Ölüm Yılı Ne Zamandır?

Dünyaca ünlü Cabir Bin Hayyan, modern kimyanın kurucu olarak bilinmektedir. Cabir Bin Hayyan 721 yılında İran’ın Tus şehrinde dünyaya gelmiştir. Ünlü kimyacı yaptığı çalışmalar ve buluşlarla günümüze kadar adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ünlü kimyacı Cabir Bin Hayyan MS 813 yılındaKüfe’de yaşamını yitirmiştir.

 

Cabir Bin Hayyan’ın Buluşları

Ebu Musa Cabir bin Hayyan, islam kimyacılarının en ünlüsü, tabiat filozofu ve çok yönlü alimdir. Onun kimya tarihindeki seçkin yerini ilk tesbit eden ve kimyayı sistemli bir deneysel bilim haline getirdiğini ilk gören E. J. Holmyard’dır. Bu araştırmacı, ilimler tarihinde Cabir’in yalnız kimyacı değil ayrıca tabip, filozof ve astronomi bilgini sıfatlarıyla da özel bir yere sahip olduğu görüşündedir. E. O. Lippmann ise Cabir’in kimya tarihindeki yerinin Boyle, Priestley ve Lavoisier gibi modern kimyanın kurucuları ile denk olduğunu söylemektedir. Atom bombasının ilk mucididir. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanmasının mümkün olduğunu bundan 1200 sene önce söyledi.,

Cabir Bin Hayyan’ın Eserleri

  • 1) Kitâb-ül-Beyân
  • 2) Kitâb-ül-Hacer
  • 3) Kitâb-ün-Nûr
  • 4) Kitâb-ül-İzâh
  • 5) Kitâb-ül-Istakas-is-Sâlis
  • 6) Tefsîr-ül-İstaka
  • 7) Kitâb-üt- Tecrid
  • 8 ) Kitâb-ül-Mülk
  • 9) Kitâb-ur-Rahme

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here