Canlı (live) ile ilgili ingilizce cümleler

0

Canlı (live) ile ilgili cümle Örnekleri

Live nedemek :

Yaşamak, sağ olmak, hayatta olmak
Beslenmek
Geçinmek, ömür sürmek

İçinde live (canlı ,yaşamak ) geçen ingilizce örnek cümleler. Write (Yazmak) kelimesinin ingilizce cümle içinde kullanımı.

Live ile ilgili cümleler


Where do you live?” “I live in Tokyo.”
“Nerede yaşıyorsunuz?” “Tokyo’da yaşıyorum.”


Is it next to impossible to live to be 150?
150 yaşına kadar yaşamak neredeyse imkansız mı?


Sometimes I walk to work, and sometimes I ride my bike, because I live very close to work.
İşe bazen yürüyerek bazen de bisikletle gidiyorum zira yaşadığım yer işime çok yakın.


Two families live in the same house.
İki aile aynı evde yaşamaktadır.


She has two sisters. Both live in Kyoto.
İki kız kardeşi var. Her ikisi de Kyoto’da yaşıyor.


She has two sisters. They live in Kyoto.
İki kız kardeşi var. Onlar Kyoto’da yaşıyor.


You must live up to your principles.
İlkelerine uyarak yaşamalısın.


I live above my means.
İmkanlarımın üstünde yaşıyorum.


You must not live beyond your means.
İmkanlarının ötesinde yaşamamalısın.


Long live the Emperor!
İmparator uzun yaşa!


It says in the Bible, “Man shall not live on bread alone.”
İncil’de, ” İnsan yalnız ekmek ile yaşamayacak ” diyor.

Paylaş:

Leave A Reply

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.