Anasayfa » Cuma Günü Mesajları » Cuma GÜNÜ Hadisleri

Cuma GÜNÜ Hadisleri

CUMA GÜNÜ HADİSLERI 

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla:

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah’a ve İslam’a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennet

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. ”

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

“Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. ”

Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.”

Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eş`arî (r.a) şöyle dedi: “ Birgün Abdullah İbni Ömer bana: Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah (s.a.v)’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: Evet, duydum. Babam, Resûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur. ”

Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler
Cuma Gününün Önemini Anlatan Hadisler

Yorum yapın