Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nedir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nedir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

6 Nisan 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, 1923 ile 1940 yılları ve 1940’dan sonrasını kapsamaktadır. Cumhuriyet‘in ilanından hemen sonra başlayan bu akım, çağdaş anlayışlarla kendisini geliştirmiş olan Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı hakkında bilgi vereceğiz. Peki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı nedir, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nedir?

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, 1923 ile 1940 yılları ve 1940’dan sonrasını kapsamaktadır. Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra başlayan bu akım, çağdaş anlayışlarla kendisini geliştirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın vermiş olduğu etki sebebiyle Anadolu’ya ve buradaki halkın özelliklerine ağırlık verilmiştir.

Türk Edebiyatının en üretken olduğu dönemlerden biri olan Cumhuriyet döneminde birçok akım ortaya çıkmıştır. Bu akımların başında Garipçiler, Beş Hececiler ve Yedi Meşaleciler yer alıyor. Bunun dışında Asaf Halet Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Fazıl Hüsnü Dağlarca herhangi bir akıma dahil olmamıştır. ”Bağımsızlar” adıyla bilinen bu isimlerin birçoğu ”sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

 • Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dildeki sadeleşme çalışmaları sürmüştür.
 • Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, gerçekçi bir anlayış hedeflenmiştir.
 • Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.
 • Şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır.
 • Şiir, roman, hikâye, tiyatro ve öğretici metin türlerinde önemli gelişmeler olmuştur.
 • Cumhuriyetin kuruluşuyla 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Milli Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla ‘yerli’ ve ‘halka doğru’; veya Batı’nın, özellikle Fransız edebiyatının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir.
 • Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır. Şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır. Milli duygu ve heyecan geliştirmeye yönelik bu çabalar Milli edebiyatın bir devamı niteliğindedir.
 • Milli edebiyatla başlayan halka inme, Anadolu’yu tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir. Artık edebiyat
 • İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmıştır.
 • Yeni kurulan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi
 • Cumhuriyet dönemi sanatçılarına düşmüştü. Sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrimleri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur.
 • Yeni dil ve eski dil tartışmaları Cumhuriyet ile noktalanmış, siyasi güç, olayı tekeline almış ve Türk Dil Kurumu’nu kurarak dilde geri dönülmez bir yenileşmeye yoluna gidilmiştir. Ancak bazen çok aşırıya gidilerek halkın anlayamadığı kelimeler dile konularak
 • Türkçe yabancı bir dil haline gelmiştir.
 • Cumhuriyet’ten önce sadece sempati duyulan Türk Halk sanatları ve folkloru ön plana alınmış, öncekilerin küçümsediği Karacaoğlan’ın, Yunus’un tarzı örnek alınmıştır. Artık harf benzerliği de kurulan Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiştir. Türk edebiyatı, batı edebiyatının yeniliklerini, akımlarını uygulamaya başlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hangi Yıllar?

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, 1923 ile 1940 yılları ve 1940’dan sonrasını kapsamaktadır. Cumhuriyet‘in ilanından hemen sonra başlayan bu akım, çağdaş anlayışlarla kendisini geliştirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın vermiş olduğu etki sebebiyle Anadolu’ya ve buradaki halkın özelliklerine ağırlık verilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •