Anasayfa » EĞİTİM » Depremlerle İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

Depremlerle İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

depremlerle ile ilgili kompozisyon, depremlerle ile ilgili kompozisyon örnekleri, depremlerle ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır, 2021 depremlerle ile ilgili kompozisyon, 2021 depremlerle ile ilgili kompozisyon örnekleri, depremlerle ile ilgili kısa kompozisyonlar, depremlerle ile ilgili kompozisyon ödevleri, depremlerle ile ilgili kısa kompozisyon örnekler

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.. Bizde size depremlerle ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. Depremlerle ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, depremlerle ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

Depremlerle İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Depremlerle İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

Yer kabuğunun çeşitli kırılmalar dolayısı ile hareket etmesi veya çökmesi sonucunda dalgalar oluşturması ve bu dalgaların ulaştığı bölgelerin hafif veya yüksek şiddette sarsılarak, küçük veya büyük yıkımlar oluşturması, deprem olarak tanımlanabilir. Dünyanın henüz oluşumundan beri, yeryüzü depremlere sürekli maruz kalmış ve kalmaya da devam edecektir. Gerçekleşen depremlerin büyük bir kısmı, can ve mal kaybı ile sonuçlanmasa da, tarihte deprem afeti yüzünden milyonlarca insanın öldüğü ve büyük mal kayıplarının olduğu bilinmektedir.

Yakın tarihte gerçekleşen Gölcük depremi ve yakın tarihlere denk gelen diğer depremler, ülkemizde on binlerce insanın ölümüne sebep olmuş, ülkemiz büyük bir acı duymuş ve yasını tutmuştur. Ve maalesef etkileri günümüze kadar gelmiştir. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an, depreme hazırlıklı olması gereken ülkelerden biridir. Bu nedenle depremin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yapması gerekir. Afetlerin çoğu önceden tespit edilemez. Sel, çığ gibi afetler, önceden kestirilebilirken, deprem için kesin tahminlerde bulunmak çok zordur. Bu yüzdendir ki deprem aniden yakalar. Kimini gece uyurken yatağında, kimisini yolda, kimisini iş yerinde, kimisini de okulda… Bu nedenledir ki depremden tamamen korunmak pek mümkün değildir. Ancak çeşitli tedbirlerle, depremin zararlarını en aza indirmek gayet mümkündür.

Bilindiği gibi deprem konusunda en şanssız ülkelerden biri Japonya’dır. Ancak Japonlar evlerini öyle bir teknoloji ile yaparlar ki, bizim ülkemizde binlerce insanın ölebileceği şiddetteki bir deprem, onlara göre küçük bir sarsıntı gibi gelmektedir. Çünkü her şeylerini depreme hazırlıklı ve dayanıklı şekilde yapmışlardır. Bu tür tedbirleri almak elimizde iken, vurdumduymaz bazı insanların, birkaç kuruş menfaatine insan canını hiçe sayması akıl alınmayacak bir şeydir. Depremin acılarını sadece yaşayanlar değil, hepimiz hissediyoruz. Bunun kanıtı ise son yıllarda gerçekleşen Van depreminde, tüm Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde bir şeyler yapmaya çalıştığı, o bölgeye yardımların yağdığıdır.

Depremlerle İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak, toplulukları olumsuz etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır. Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini durdurarak yada kesintiye uğratarak bir yada daha fazla yerleşim birimini etkilemesi gerekmektedir.

Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi afet, olayın kendisinden çok doğurduğu sonuçlar olarak görülmektedir. Bir afetin büyüklüğü ise insanlar açısından neden olduğu can ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde meydana gelen tabii veya teknolojik afetler özellikle ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunlara yakın zamanlarda meydana gelmiş örnekler 1992 Erzincan, 1995 Dinar depremleri, 1995 Senirkent heyelanıdır ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi.

Marmara havzasında İstanbul’u etkisi altına alabilecek bir büyük depremin ülkenin tamamını durma noktasına sürüklemesi akılda tutulması gereken bir ihtimaldir. Böyle bir durumda resmi kuruluşların da etkisinin yetersiz kalmaması beklenmelidir. Afet zararlarının azaltılması inşa edilmiş insan çevresinin iyi planlama ve teknik hizmetlerle afetlere dayanıklı hale getirilmesi ile mümkündür.

Depremlerle İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Yorum yapın