Dil ile ilgili Anlamlı Sözler

Dil ile ilgili Anlamlı Sözler

9 Temmuz 2019 0 Yazar: Cokiyiabi

Sayfanın Konusu : Dil ile ilgili en anlamlı sözler,dil ile ilgili sözler mevlana,dil ile ilgili sözler yunus emre,kalp ve dil ile ilgili sözler,türk dil ile ilgili sözler,ana dil ile ilgili sözler,dil ile ilgili sözler atatürk,filozofların dil ile ilgili sözleri,dilin önemi ile ilgili sözler,

Dilinizi daima iyi kullanın o sizi saadete götürdüğü gibi felakete de götürebilir

  • Dilin kemiği yoktur ama bir vuruşta öldürdüğü insan çoktur.
  • Dizginsiz dil bela getirir.
  • Dil dile değmeden dil öğrenilmez.
  • Kişi dilinin altında gizlidir.
  • Dil sürçeceğine ayak sürüsün daha iyi.
  • Aklı kıt olan dilini tutamaz.
  • Kullandıkça keskinleşen tek alet dildir.

 • İnsan dilinin altında gizlidir.
 • Dilin düşünceden önce hareket etmesin.
 • Başların belası dillerden gelir.
 • İnsan dilinin ve arzularının hakimi değildir.
 • Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir.
 • İnsan diliyle değil yaptığı işlerle konuşmalıdır.
 • Dil herkesin bir taş eklediği bir yapıdır.

Methin en yücesi iyilerin lisanında cereyan edendir.

Kişi dilinin altında gizlidir

Dil yarası ok yarasından daha şiddetlidir.

Dil cismi küçük yırtıcı bir aslandır onu sağlam bağla.

Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur…

Cahilin kalbi ağzında akıllının lisanı kalbindedir.

Dizginsiz dil bela getirir

İnsanın kalbi sandık dudakları kilit dili anahtar olmalıdır.

İnsanı maskara eden dildir içsiz cevizin hafifliği.

Tatlı dil okşama ve hoşluk olunca bir fili bile kılla çekersin.

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar.

Dilin önemini anlatan sözler

Dilin kemiği yoktur ama bir vuruşta öldürdüğü insan çoktur

Anlamaya yeterdi lisan birbirine yetseydi insan. Ama yetmedi.

Sivri bir dil kullandıkça bilenen keskin kenarlı bir alettir.

Dili ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.

Kendi dilini tam olarak bilmeyen başka bir dili de öğrenemez.

Dil vahşi hayvana benzer bir kere bırakırsan bir daha yakalayamazsın.

İnsan dilini tutup konuşmadıkça ayıbı da hüneri de gizli kalır.

Bir erkeğin ölürken kıpırdayan son yeri kalbidir. Bir kadının ölürken dili.

Evren çiçek olsa arı ben olsam dost dilinden tatlı bal bulamam.

Kişinin kıymeti dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur.

İnsanların yaşadığı her talihsizlik basit bir dil kullanmamalarından kaynaklanıyor.

İnsan çok üzgün olunca mağlubiyete uğramış kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır.

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi felâkete de götürebilir.

Bir dilin gücü kendini yabancı olan şeyleri atmakta değil onları yutup hazmetmekte gösterir.

Dilini kalem et.

Göz yaşını mürekkep;

Bir duyan ve gören var elbet;

Yeter ki istemesini bil,

DUÂ et!..

Şems-i Tebrizi

Dili bilimden ayrı mütalaa etmek veya bilimi dilden ayrı düşünebilmek imkansızdır.

Dil bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman orada kendimizin gerçek yankısını görürüz.

Dil keskin bir kılıçtır nasıl keseceği bilinmez. Söz döndürmesi kolay olmayan ok gibidir.

Ha deniz suyunun tuzluluğunu bir damla balla gidermeye kalkmışsın ha kötüleri tatlı dille yola getirmeye.

İnsanlara ok atmak dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz.

İnsan kalbi bir sandıktır dudaklar onun kilidi dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki her dil ona uymak zorundadır.

Kasabın birine dediler ki biliyor musun dilin kemiği yoktur. Kasap biliyorum cokiyiabi.com dedi işte bunun için pahalıya mal olur.

Doğrusu çok şaşılacak şey diller ne güzel söylüyor kalplerde biliyor. Fakat ameller ayrı düşüyor.

İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.

Şap olur mu şeker? Olmaz. Fakat şe kerin şap olduğu vakidir balayı geç tikten sonra bazen gelin hanımın dili!

Ağızda dil nedir akıl sahibi? Hünerli kimsenin hazine anahtarı değil mi? İçerideki cevahirci midir çerçi midir? Kapı kapalı iken kim ne bilecek.

Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.Konfüçyus

Ulusal bağımsızlık kazanmaya başaran Türk ulusu, ana dilini de başka dillerin egemenliğinden kurtaracaktır. Türkçe yeryüzünün en güçlü, en sağlam, en uyumlu, işlek dillerden biridir. Bu dili bilinçle, bilimle işlemek, geliştirmek Türk aydınlarının görevidir. Dil, bir ulusun düşüncelerini, duygularını, kimliğini, kişiliğini kapsayan bir birikimdir. Bu birikimin içeriğini oluşturan düşünsel öğeler, uygarlığın gelişmesiyle atbaşı yürüyerek mükemmelleşir.Atatürk

Bir lisan ne kadar kolay olursa, onunla konuşanlar için o kadar büyük bir nimettir, çünkü o kadar kolay öğrenilip çeşitli ilimler ve fenlerle, diğer dillerin tahsiline vakit kalmış olur.Şemseddin Sami

Bundan böyle divanda, dergâhta, bârgâhta, çarşıda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.Karamanoğlu Mehmet Bey

Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir, dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir.Wilhelm Humboldt

Dil, tencere kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu; ne pişiyor anlarsın.Mevlana

Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlaki bir ödevdir.Gerhard Kessler

Önümüzde iki yol var: Ya uyanıp dilimizi koruyacağız ya da iki nesil sonra Türkiye diye bir ülke, Türkçe diye bir dil kalmayacağını kabul edeceğiz! Seçim sizin.Oktay Sinanoğlu

Dil, bir medeniyet olayıdır. Bir medeniyetin kurduğu dil, başka bir medeniyetin düşündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeğe. Bir ulus, medeniyetini değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır.Nurullah Ataç

Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.Yusuf Has Hacib

İncinseniz de, incitmeyin. İnsan dilinin arkasında gizlidir, dil mızraktan daha derin yaralar.Hacı Bektaşı Veli

Dilin kiymetini “ ârif ” olandan,

Gözün kıymetini “ âmâ ” olandan,

Sözün kıymetini “ lâl ” olandan,

Ekmeğin kıymetini “ aç ” olandan,

Aşk’ın kıymetini “ hiç ” olandan öğren !

Şems-i Tebrizi

En azından üç dil bileceksin,

En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin..

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Kaç dil bildiğin değildir önemli olan

Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan…’

Yusuf Duman

Atatürkün Dil ile ilgili Sözleri

Türk Demek, Türkçe Demektir! Ne mutlu Türk’üm diyene!

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır. (1929)

Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır. (1938)

Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. (1929)

Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. (1928)

Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır. (1930)

Gaye, bugünkü ve yarınki Türk’ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe’dir. (1932)

Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.
Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz. (1924)

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin.
Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.

Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. (1930)
Türk dilinin kendi benliğine, aslında güzellik ve zenginliğe kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz. (1932)

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 334
 •  
 •  
 •  
  334
  Shares