Anasayfa » EĞİTİM » Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir? Çevre Kirliliği Hakkında Bilgiler

Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir? Çevre Kirliliği Hakkında Bilgiler

Malesef ülkemizde ve dünyamızda en büyük sorunlardan biri olan çevre kirliği konusuna değinmek istiyoruz. Doğal çevrenin yanlış kullanılmasının sonuçları hakkında bilgi vereceğiz. Peki Doğal çevrenin yanlış kullanılmasının sonuçları nedir, Doğal çevrenin yanlış kullanılması nasıl önlenir, Doğal çevrenin yanlış kullanılmasının sonuçları hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir?

 • Göçler ve de düzensiz şehirleşme,
 • Katı atıklar ve çöpler,
 • Kişi başına kullanılmakta olan enerji, su, kağıt, vb. artışı,
 • Gübre ve de zirai mücadele ilaçları,
 • Ormanların tahrip edilmesi, yangınlar ve de erozyon,
 • Aşırı olan otlatma ya da doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
 • Motorlu araçlar ya da deniz araçları,
 • Maden, kireç, taş ya da kum ocakları,
 • Konutlardaki ya da işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği,
 • Atmosferik olaylar ile doğal afetler,
 • Kanalizasyon suları arıtılmaksızın alıcı olan ortamlara verilmesi ve de sulamada kullanılması,
 • Kaçak avlanma,
 • Sulak alanların ve de göllerin kurutulması,
 • Arazilerin yanlış kullanımı,
 • Televizyon, bilgisayar ya da röntgen; tomografi ve benzeri; bazı tıbbi cihazların yaygınlaşması ile de meydana gelen radyasyon,
 • Endüstriyel ya da kentsel kaynaklı olan gürültü çevre kirliliğini meydana getirmektedir.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Sanayideki bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması bulunmaktadır.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Kuşkusuz çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne olmaktadır. Beşeriyetin sanayileşme ve tekniğin her alandan gelişmenin azami noktası yaşamakta olduğumuz zaman dilimi içindedir. Bu hızlı gelişme her geçen gün dahada hızla artmaktadır. Bu arada, insanlar da doğal zenginlik kaynaklarını hızla tüketmektedirler. Bu durumda çevrenin pek çok yer ve şekilde hızla kirlenmesine neden olmaktadır. Etkili ve geniş kapsamlı önlemler alınmaz ise dünyamızdaki tüm canlı varlıklar için yaşama şartları durmadan bozulmaya devam etmektedir. Hızlı sanayileşme ile beraber çevrenin hızla kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlike, ancak son çeyrek yüzyılda yeterince anlaşılabilmiştir.

Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir?

 • Ekolojik farkındalığın yaratılması ve duyarlılığın arttırılması
 • Çöplerimizi kesinlikle doğaya atmamalı, kağıt, cam, plastik gibi atıkların geri dönüşümünü sağlamalıyız.
 • Ev ve fabrika bacalarından çıkan gazlar hava kirliliğine yol açtığı için filtre kullanmalıyız.
 • Yeşil alanları arttırarak orman tahribatını önlemeliyiz.
 • Ozon tabakasına zararı olan herhangi bir üründen kaçınmalıyız.
 • Otomobil egzozlarının sebep olduğu etkiyi azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanmaya özen göstermeliyiz.
 • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, tür çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
 • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Naylon poşet kullanımını azaltmalıyız.
 • Tıbbi atıkları su ve toprağa karışmayacak şekilde yok etmeliyiz.
 • Sanayi bölgelerinde atık su arıtma tesisleri kurmalıyız.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Dünyanın Hareketlerinin Sonuçları Nelerdir, Dünya Hareketlerinin İnsan Yaşamına Etkisi Nedir?
Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir? Çevre Kirliliği Hakkında Bilgiler
Temiz Su Kaynakları Nelerdir, Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?
Heyelan Nedir, Heyelanın Zararları Nelerdir?

Yorum yapın