Dört Halife Dönemi Nedir, Dört Halife Dönemi Özellikleri Nedir?

Dört Halife Dönemi Nedir, Dört Halife Dönemi Özellikleri Nedir?

3 Mayıs 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan dört halife hakkında bilgiler nedir, dört halife dönemi özellikleri, dört halife dönemi hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Dört Halife Kimlerdir?

Dört Halife Dönemi Nedir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra İslam toplumunun ileri gelenleri seçimle kendilerine önderlik edecek kişiyi belirlediler. Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve İslam dininin koruyuculuğunu yapmakla görevli bu kişiye halife unvanı verildi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra İslam Devleti’nin başına sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali geçmiştir. Bu döneme, dört halife dönemi denir. Halifeler bu dönemde seçimle belirlendiği için Dört Halife Devrine Cumhuriyet Dönemi de denmiştir.

Dört Halife Kimlerdir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebubekir

Dört Halife Hakkında Bilgiler

1- Hz. Ebu Bekir

27 Ekim 573 tarihinde Mekke’de doğdu. Tam adı Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe’dir. Lakaplarından biri Ebu Sıddık’tır. Kuran’ı Kerim’de de dört kez geçen ”Sıddık” kelimesi güvenilir, dürüst demektir. Hz. Ebu Bekir’in bir diğer lakabı ise yâr-ı gâr’dır. Mağara arkadaşı anlamına gelen bu lakap, Hz. Muhammed ile Sevt mağarasında saklandıktan sonra kendisine verilmiştir.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra halife olan Hz. Ebu Bekir, Zeyd ile birlikte Kuran-ı Kerim mushaf haline getirilmiştir.

2- Hz. Ömer

Hz. Ömer 634 – 644 yılları arasında halifelik yaptı. Her zaman adaleti gözeten biri olduğu için kendisine Faruk-ı Ekber ismi verilmiştir. Hz. Ömer’in 10 yıllık halifelik döneminde başta Mısır ve Irak olmak üzere birçok ülke fethedildi. Fethedilen ülkelerde kimsenin dini inancına ve yaşam tarzına karışılmadı. Sasani Devletinin yıkılması ile birlikte İslamiyet hızla yayıldı.

Kendisi, Hz. Muhammed’in izinden giderek fakir bir yaşam sürdü. Halife olmasına rağmen en düşük maaşı kendisi aldı. Savaş ganimetlerini ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı. O dönem içerisinde vergi ve zekat vermek istemeyen birçok devlet lideri vardı. Mugire Bin Şube’nin kölesi tarafından saldırıya uğrayan Hz. Ömer, 644 yılında vefat etti.

Dört Halife Kimlerdir?

3- Hz. Osman

Hz. Osman, 574 yılında doğdu. Tam adı Osman Bin Haffan olan halife cennetle müjdelenen on sahabeden biridir 650 yılından sonra halifeye karşı muhalif bir grup oluşmaya başladı. Hz. Osman, 656 yılında evine giren saldırganlar tarafından öldürüldü. .

4- Hz. Ali

Hz. Osman’ın ölümünden yaklaşık bir hafta sonra Hz. Ali halife oldu. Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı kendisine Haydar-ı Kerrar yani Allah’ın Aslanı lakabı verilmiştir. Aynı zamanda Hz. Muhammed’in damadı olan Hz. Ali, Kufe Mescidinde iken Haricilerin saldırısına uğradı. Zehirli bir kılıçla yaralanan 4. halife, 661 yılında vefat etti. ^ü

Dört Halife Dönemi Özellikleri Nedir?

Hz Ebubekir Dönemi (632-634):

Kuranı Kerim kitap haline getirildi.
Arap Yarımadası dışında ilk fetihler yapıldı. Suriye’nin fethine başlandı.
Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.

Hz Ömer Dönemi (634-644):

Suriye, Filistin, İran, Irak fethedilerek müslümanlar Türklerle komşu oldular.
Ülke illere ayrılarak iller valiler tarafından yönetilmiştir.
Adliye teşkilatı kurularak illere kadılar tayin edilmiştir.
Hicri takvim kabul edilmiştir.

Hz Osman Dönemi (644-656):

İlk İslam donanması kurularak Kıbrıs alınmıştır.
Kuranı Kerim çoğaltılarak diğer şehirlere gönderilmiştir.
İslam’da ilk karışıklıklar başladı.
Tunus ve Trablus alınarak Kuzey Afrika fethedilmiştir.

Hz Ali Dönemi (656-665):

İç karışıklıklar arttı, Cemel ve Sıffin Savaşı yapıldı.
Müslümanlar arasında ayrılıklar başladığı için fetihler durmuştur.

Dört Halife Kimlerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •