Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » DUHA SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

DUHA SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

93/DUHÂ-1: Ved duhâ.

Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.

 

93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ.

Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.

 

93/DUHÂ-3: Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ

Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

 

93/DUHÂ-4: Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ.

Ve ahiret (bundan sonraki hayat), mutlaka senin için, evvelkinden (dünya hayatından) daha hayırlıdır.

 

93/DUHÂ-5: Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.

Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek (ihsan edecek), böylece sen razı olacaksın.

 

93/DUHÂ-6: E lem yecidke yetîmen fe âvâ.

Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?

 

93/DUHÂ-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ.

Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.

 

93/DUHÂ-8: Ve vecedeke âilen fe agnâ.

Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.

 

93/DUHÂ-9: Fe emmel yetîme fe lâ takher.

Fakat bundan sonra yetimi kahretme (üzme).

 

93/DUHÂ-10: Ve emmes sâile fe lâ tenher.

Ve amma saili (bir şey isteyeni) bundan sonra azarlama.

93/DUHÂ-11: Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.

Ve fakat, Rabbinin ni’metlerini artık anlat.

 

Yorum yapın