Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 3

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 3

Malta’, Fönce Bir Kelimedir Ve ‘Emniyet, Sığınma’ Anlamına Gelmektedir.

Yunanistan Bayrağı

Yunanlılar M. Ö. 5. Yy’da Monako’yu Ele Geçirince, Kralları Herakles Monoikos Adına Burada Bir Tapınak (Âbide) Yaptırdılar. Kral Monoikos’un Adından Ülkenin Adı Olan ‘Monako’ Doğdu.

Lüksemburg’, İsmini ‘Lucilinburhuc’ Kalesi’nden Alır. Bu Kalenin Adı Sonradan ‘Lützelburg’ Oldu.

Romalılar, Belçika’da Yaşayan Kelt – German Halka ‘Belgae’ Diyorlardı Ve Burada ‘Gallia Belgica’ Adında Bir Vilâyet Kurmuşlardı. ‘België’ (Belçika) Adı Buradan Geliyor.

% 40’I Deniz Seviyesinin Altında Olan Hollanda’nın Orijinal Adı Olan ‘Nederland’, Kelime Olarak ‘Alçak Ülke’ Anlamına Geliyor. Ülkede Bir Tane Bile Dağ Yoktur, Topraklarının Çoğu Sonradan Su Üzerine Ekilmiş Ve Bu Şekilde Ülke Büyütülmüştür. Görüldüğü Üzere Hollanda Ve Irak, ‘Adaş’ Ülkelerdir, İkisinin De İsmi ‘Alçak Ülke’ Demektir. Nederland (Hollanda) Flamanca, Irak (Irak) İse Arapça.

Hollanda’nın Bütün Batı Ve Kuzey Kıyıları, Kuzey Denizi (Noordzee) İle Çevrilidir. Hollanda’nın Kuzeyinde Bir De ‘İç Deniz’ Vardır. Bu Denizin İsmi ‘Güney Denizi’ Anlamında ‘Zuiderzee’ İdi. Fakat Hollandalılar, Su Üzerinde Yol Alabilmek İçin, Bu Denizin Üzerinde İki Adet Yol Yaptılar. Güney Denizi (Zuiderzee) İle Kuzey Denizi (Noordzee) ’Nin Birleştiği Yerde Yapılan Afsluitdijk Ve Güney Denizi’nin Ortasında Yapılan Markerwaarddijk İsimli Bu Yollardan Sonra, Güney Denizi, İki Ayrı Deniz Oluverdi. Kuzeydekine ‘Buz Denizi’ Anlamında ‘Ijsselmeer’, Güneydekine De Buradaki Marken Adası’nın Adı Verilerek ‘Markermeer’ Dendi.

Hollanda’nın Güneybatısında Bulunan Ve İsmi ‘Deniz Ülkesi’ Mânâsına Gelen ‘Zeeland’ (Zelanda) Vilâyeti İse, Bugünkü New Sealand (Yeni Zelanda) Ülkesine Adını Vermiştir.

Avrupa’nın En Büyük Adası Olan ‘Britanya’’Nın 18. Yy’dan Beri İsmi Böyledir. Ancak Bu İsim, Çok Eskilerden Beri Kullanılır. Galliler Ve Romalılar, Kelt Halkının Yaşadığı Bu Adaya ‘Britanni’ Diyorlardı. Bu İsim, Keltçe’de ‘Karışık Renkli’ Anlamına Gelen ‘Brith’ Sözcüğünden Türemedir. Öteden Beri Buranın Halkı, Bir Gelenek Olarak Vücûdlarını Boyayıp Karışık Renkli Yapıyorlardı. Dünyada Yanlış Kullanılan Bir Deyim De, Bu Ülkeye / Devlete ‘İngiltere’ Denmesidir. Gerçek Şudur Ki, Bugün Dünya Üzerinde ‘İngiltere’ Diye Bir Ülke Veya Devlet Yoktur. Ülkenin Adı ‘Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda’ Olup, Uluslararası Trafik Remzi ‘Gb’’Dir. İngiltere, Bu Ülkenin Dört Parçasından (Diğerleri Galler, İskoçya Ve Kuzey İrlanda) Biridir Sadece.

İrlandalılar Ülkelerine ‘Eire’ Derler. Bu İsmin Kökeni, Keltçe’deki ‘Erin’ Sözcüğüdür Ve ‘Yeşil Ada’ Demektir. İrlanda, Ülkemizde, Isparta Vilâyetimizdeki Eğirdir Gölü Üzerinde Bulunan Yeşilada’nın Adaşıdır.

‘Ísland’ (İzlanda) İse ‘Buz Ülkesi’ Demektir.

‘Andorra’, Navarresçe’deki ‘Andurrial’ Kelimesinden Doğmuştur Ve ‘Çalı – Çırpı İle Bezenmiş Toprak’ Demektir.

İspanya’da Bir Zamanlar İslam’ın Egemen Olduğu ‘Endülüs’ Coğrafyası, Adını Burayı 411 Yılında İşgal Eden Vandallar’dan Alır. ‘España’ (İspanya) İse, Fönce’de ‘Tavşanlar Sahili’ Anlamına Gelen ‘Hispania’ Kelimesinden Gelmedir.

‘Portugal’ (Portekiz) İsminin Nereden Geldiği Konusunda İki Ayrı Görüş Vardır. Birinci Görüşe Göre, ‘Portugal’ Kelimesi Latince’de ‘Sıcak Liman’ Anlamına Geldiği İçin Ülkeye Bu İsim Verilmiştir. Diğer Görüşe Göre İse, Bugünkü Porto Şehri Yakınlarında Bulunan Ve Romalılar’dan Kalma ‘Portus’ Ve ‘Cale’ Adlarındaki İki Yerleşim Biriminin İsimlerinin Birleşiminden Oluşmuştur.

Asıl Adı Arapça’da ‘Tarık Dağı’ Anlamına Gelen ‘Cebel-İ Tarik’ Olan Cebelitarık’a Avrupalılar ‘Gibraltar’ Der. Büyük Britanya’nın İşgali Altındadır. Avrupa İle Afrika’yı, Aynı Şekilde Akdeniz İle Atlas Okyanusu’nu Biribirinden Ayıran Boğazın Adı ‘Cebel-İ Tarik’ (Cebelitarık) Boğazı’ Olup, İsmini Âzîz İslam Dînini İspanya Üzerinden Avrupa Kıt’âsına İlk Taşıyan İslam Kumandanı Olan Tarik İbn-İ Ziyâd’ın İsminden Alır. Cebelitarık Kenti, Müslümanların İspanya’yı İlk Fethettikleri Noktadır.

Yanlış Bildiğimiz Bir Coğrafî Konu Da, İspanya Ve Portekiz’in Salt Avrupa Ülkeleri Olduğu Hususudur. Hayır, İspanya Ve Portekiz, Hem Avrupa’da, Hem De Afrika’da Toprağı Olan Ülkelerdir. İspanya’nın Afrika Kıt’âsındaki Toprakları, Fas Kıyılarında Bulunan Ceuta (Sebte) Ve Melilla Şehirleri İle Atlas Okyanusu Üzerindeki Kanarya Adaları’dır. Portekiz’in Afrika’daki Toprağı İse Atlas Okyanusu Üzerindeki Madeira Adaları’dır.

İslam Bayrağı Avrupa Kıt’âsında İlk Dalgalanmaya Başlayınca, Yani Endülüs İslam Devleti’nde, Burada, Afrika’dan Gelen Siyâhî Bir Müslüman Halk Olan İfrikîye Kavmi, ‘İfrikîye’ Adında Bir Şehir Kurdular. İfrikîyeliler, Avrupalılar’ın Gördüğü İlk Afrikalı Siyâh Topluluktur. Avrupalılar, Siyâhları Ve Afrikalılar’ı Bu İfrikîye Halkı Üzerinden Tanıdı. Ancak Avrupalılar Ondan Sonra Bütün Karşılaştıkları Bütün Siyâh İnsanları Bu İsimle, ‘İfrikî’ İsmiyle Andılar. Bugünkü ‘Afrika’ Adı Buradan Doğdu.

Faslılar Ülkelerine ‘Mağrib’ Derler. Arapça’dır Ve ‘Batı’ Demektir. Yani Fas Ve Avrupa ‘Adaştır’.

‘Moritanya’ Adının Nereden Geldiği Noktasında İki Ayrı İhtimal Vardır. Birincisi, Bu İsmin, Yunanca’da ‘Siyâhderili İnsanlar’ Anlamına Gelen Aynı Kelimeden Geldiği İhtimalidir. İkincisi İse, İsmin Maure Halkından Gelme Olduğudur. ‘Maure’ Adının Kökeni, Fönce’deki ‘Mahurim’ (Batı İnsanı) Sözcüğüdür.

‘Cezayir’ Adının Kökeni, Arapça’da ‘Yarımada’ Anlamına Gelen ‘Cezîre’ Sözcüğüdür. Görüldüğü Gibi Cezayir, Ülkemizde, Şırnak Vilâyetimizde Bulunan Cizre İlçesiyle ‘Adaştır’. Mezopotamya’nın Arapça Adı Da ‘Cezîre’dir Üstelik.

‘Tunus’, Adını Ülkenin Başkenti Olan ‘Tunis’ Şehrinden Alır.

‘Libya’ Adının Kökeni, Eski Mısır Dilindeki ‘Lebu’ Kelimesidir. Mısırlılar, Önce Batı Tarafındaki Berber Kavimleri İçin, Sonra Da Tüm Kuzey Afrika Kıyıları İçin Bu İsmi Kullandılar.

 

Mısır Bayrağı

Mısır’ın İslâm Öncesi Adı ‘Kemet’ İdi Ve Bu İsim, ‘Siyâh Ülke’ Anlamına Geliyordu. İslâm’dan Sonra ‘Mısır’ Adı Doğdu. Mısır, 640 Yılında İslâm’ın Egemenliğine Girdi. Mısır’ı Fetheden Amr İbn-İ Âs Komutasındaki Müslümanlar, Bu Toprakların Derin Tarihî Ve Felsefî Köklerine Hayran Kaldılar. Fethettikleri Ülkenin, Medeniyetin Beşiklerinden Biri Olduğunu, Varsıl Bir Tarihî Geçmişinin Ve Semiz Bir Kültür Birikiminin Bulunduğunu Gördüler. Bu Yüzden Bu Topraklara ‘Misr’ (Mısır) Adını Verdiler. Peki Neden? ‘Mısır’ Ne Demekti, Bu Sözcük Ne Anlama Geliyordu? Bu İsim, Bu Ülkeye Verilen Gerçekten Muhteşem Bir İsimdi. Şöyle Ki: ‘Mısır’ Adı, Üç Harften Oluşan Bir Addır. Bunlar, ‘Mim’ (M) , ‘Sad’ (S) Ve ‘Ra’ (R) Harfleridir. Her Harf, Ülkenin Geçirdiği Ve Ülke Halkının Yaşadığı Bir Tarihî Süreci Anlatır. Mısır Halkı, Tarihinde Çok Büyük Zorluk Ve Çileler, Çok Büyük Eziyetler Ve Meşakkatler Yaşadılar. Birinci Harf Olan ‘Mim’ (M) Harfi, ‘Meşakkat’ İçindir; Ülkenin Tarihindeki Birinci Süreci İfâde Eder. Peki Mısır Halkı, Bu Zorluklara, Çilelere, Meşakkatlere Boyun Mu Eğdi? Hayır, Onlar Bu Meşakkatlere Karşı Hep Direndiler, Sabr Ve Sebat Ettiler. İkinci Harf Olan ‘Sad’ (S) Harfi, ‘Sabr’ İçindir; Ülkenin İkinci Sürecini İfâde Eder. İşte Bu Sabırlarının, Sebat Ve Dirençlerinin, Teslîm Olmayışlarının Karşılığı Olarak Mısır Ülkesi Medeniyete Ve Refâha Kavuştu. Sabırlarının Karşılığını Gördüler. Üstün Bir Medeniyet Ve Refâh Bir Toplum Kurdular. Üçüncü Harf Olan ‘Ra’ (R) Harfi, ‘Refâh’ İçindir; Halkın Yaşadığı Üçüncü Ve Son Süreci İfâde Eder. ‘M – S – R’ (Mim – Sad – Ra) Harflerinden Oluşan ‘Mısır’ Adının Anlamı İşte Budur: ‘Meşakkat – Sabr – Refâh’. Bütün Dünya Aynı Şekilde Ülkeyi Bu Mükemmel İsimle, ‘Mısır’ İsmiyle Anarken, Hayret Vericidir Ki, Batılılar (Yani Beyaz Adam) , Bu İsmi Hiçbir Zaman Kullanmadı. Batılılar, ‘Mısır’ Adını Kullanmaktan Her Zaman Kaçındılar. Onlar Bu Ülkeye Başka Bir İsim Taktılar Ve Kendilerini, Kendi Uydurdukları Bu İsimle Avuttular. İngilizler Ve Fransızlar ‘Egypt’, Almanlar ‘Ägypten’, İspanyollar ‘Egipto’ Dediler. Diğer Bütün Avrupalılar Da Buna Benzer İsimler Kullandılar. Niye Mi? Şunun İçin: Bildiğiniz Gibi Mısır’da Hristiyan Bir Azınlık Vardır Ve Bunlara ‘Kıptî’ Denir. Batılılar Bu Hristiyan Kıptîler’i Her Zaman İçin Ülkenin Asıl Sahipleri Olarak Görmek İstediklerinden Ülkeyi Bu İsimlerle Andılar. ‘Egypt, Ägypten, Egipto’ İsimlerindeki ‘-Gypt, -Gipt’, İşte Bu ‘Kıptî’ (Kıptî) Anlamındadır.

Yanlış Bildiğimiz Bir Şeyi Daha Burada Zikredelim: Mısır, Sadece Bir Kıt’ânın Ülkesi Değildir. Mısır Hem Afrika, Hem De Asya Üzerindedir. Çünkü Sina Yarımadası, Asya Toprağıdır. Bizim İçin Trakya Neyse, Mısır İçin Sina Odur.

Diğer Ülkeler Ve Bayrakları Hakkındaki Yazılarımıza’da Buradan Ulaşabilirsiniz.

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 2

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 3

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 4

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 5

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 6

Yorum yapın