DÜNYADAKİ ULUSLARARASI ÖNEMLİ KURULUŞLAR VE AMAÇLARI(UNESCO,UNİCEF,WHO,ILO,FAO,IMF)

DÜNYADAKİ ULUSLARARASI ÖNEMLİ KURULUŞLAR VE AMAÇLARI(UNESCO,UNİCEF,WHO,ILO,FAO,IMF)

15 Mayıs 2015 0 Yazar: Mernuş Dündar
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)unesko nedir
UNESCO (Unesko), 1946 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışır. Amacı, eğitim, bilim ve kültür alanında milletler arası iş birliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktır. UNESCO; bilgisizliğin kötülüklerini ortadan kaldırmak, milletler arasında dostluk kurmak, insanları barışın kurulması gereğine inandırmak için çaba harcar. Bunun eğitimle sağlanabileceğine inanır. Bu nedenle okuryazar oranının artırılmasını sağlamaya çalışır.

UNESCO, bilim ve teknik alanında her ülkenin kaynaklarını en iyi biçimde kullanabilmesine yardım eder. Çağdaş bilim ve teknolojinin olanaklarına kavuşmasını kolaylaştırır. Kültür alanında, ulusal kültür mirasının çeşitliliğini kaybetmeden korunmasını destekler.Merkezi Fransanın Paris şehrindedir.

Dünyaya bilgi yaymak, barışı sağlamak için çalışan UNESCO’ya Türkiye de üyedir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)unicef nedir
UNICEF, savaşın yıkımına uğramış veya güç durumda olan ülkelerin çocuklarına yardım amacıyla 1946’da kuruldu. Çocuklara sağlık, beslenme konularında ve eğitimde destek olmayı amaçlar.

UNICEF etkinlikleri için gerekli malî desteği, hükümetlerin ve özel kuruluşların bağışlarından sağlar.Merkezi ABD’nin NewYork şehridir.

UNICEF’in katkılarıyla özellikle güç koşullar altında bulunan çocuklara daha iyi korunma olanakları sağlanır. Bu olumsuz koşulların nedenleri aranarak onlarla mücadele edilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)dünya sağlık örgütü nedir
Dünya Sağlık Örgütü 1946 yılında kuruldu.

Dünya Sağlık Örgütünün, salgın hastalıklara karşı verdiği mücadelede başarılı sonuçlar alındı. Özellikle çiçek ve sıtmaya karşı yapılan aşı kampanyaları ile büyük ölçüde istenilen amaca ulaşıldı.Merkezi İsviçrenin Cenevre kentidir.

Dünya Sağlık Örgütünün etkinliği, uluslar arası kuruluşlar arasındaki (UNICEF, UNESCO, ILO vb.) dayanışma temeline dayanmaktadır.

Türkiye, 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütüne katıldı.

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO)uluslararası çalışma örgütü nedir
ILO’nun başlıca etkinliği, uluslar arası iş sözleşmeleri hazırlamaktır. Bir sözleşme kabul edildikten sonra, her devlet onu onaylanmak üzere kendi iç makamlarına sunmak, zorundadır. ILO, sözleşmeyi imzalayan devletlerin yükümlülüklerini denetler.Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehridir.

Meslek örgütleri, onayladığı bir sözleşmenin yol açtığı yükümlülükleri yerine getirmeyen her üye devleti, yönetim kuruluna şikâyet edebilir. Bu şikâyet bir araştırma komisyonu tarafından incelenir. Komisyonun hazırladığı raporu, bir devlet kabul veya reddedebilir.

Türkiye, Uluslar Arası Çalışma Örgütüne üyedir.

Uluslar Arası Para Fonu (IMF)ımf nedir
Uluslar arası para sisteminin iyi işlemesini denetlemek amacıyla 1944 yılında kuruldu. Uluslar arası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olur.Merkezi ABD’nin Washinghton eyaletidir.

Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.

IMF elinde döviz kaynakları bulundurur. Bu döviz kaynaklan, bazı güvenceler karşılığında ve bazı sınırlar içinde olmak üzere, güç durumda olan ülkelere verilir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)fao nedir1946’da Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu hâline gelen bir örgüttür. Birleşmiş Milletlere üye ülkeler ve diğer küçük devletler FAO’nun üyesidir.Merkezi İtalyada Roma şehrindedir.

Açlığa karşı mücadele konusunda çok yönlü bir etkinliği vardır. Doğal kaynakların geliştirilmesi, tahılların depolanması vb. konularda danışmanlık yapar. Türkiye, 1947 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne üye olmuştur.

Spread the love
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares