Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

16 Nisan 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan düşünceyi geliştirme yolları hakkında bilgi vereceğiz. Peki düşünceyi geliştirme yolları nedir, düşünceyi geliştirme yolları hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nedir?

Düşünceyi geliştirme yolları metinlerde anlatımları daha anlaşılır bir şekle sokmak için kullanılır. Ayrıca düşünceyi geliştirme yolları dört temel anlatım çeşidinde yani açıklama, tartış­ma, betimleme ve öyküleme türünde kullanılarak parçaları daha etkileyici hale getirmektedir. Bu açıdan düşünceyi geliştirme yolları toplamda 6 farklı yönteme dayanır. Bu yöntemler;

 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme
 • Sayısal Verilerden Yararlanma
 • Benzetme şeklindedir. Cümlelerde ve metinlerde her birinin kullanım ve anlatım şekli farklıdır. Tüm bu yollardan faydalanarak parçaları daha etkileyici yapabilir, okuyucunun metinden daha fazla bilgi alması sağlanabilir.

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

1. TANIMLAMA

Tanımla, bir varlığı, bir kavramı temel özellikleriyle belirtmedir. Yazılarda çoğunlukla soyut kavramlar tanımlanır. Yazar, okuyucunun kafasında sınırları tam çizilemeyen bu kavramları tanımlayarak hem kavrama bakış açısını verir hem de okurun kavrama gücünü artırır. Kimi zaman sözlüksel tanımlara başvurulsa da çoğunlukla, yazar tanımlayacağı şeye, yazdığı savunduğu düşünceye uygun bir tanım getirmeyi dener.

2.ÖRNEKLEME

Soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur. Örnekleme soyut bir düşünceye somutluk katar, yazının anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle en sık kullanılan anlatım yoludur.

Yazıdaki örnekler; yazarın okuduklarından, dinlediklerinden seçilmiş olabileceği gibi yaşadıklarından, duyup gözlemlediklerinden de seçilmiş olabilir. Yazıda bir sanatçı ya da eser adı verilerek de örnekleme yapılabilir.

3. KARŞILAŞTIRMA

Herhangi bir düşünceyi açıklamak için iki varlık, iki kavram arasındaki benzerlik ya da karşıtlıklardan yararlanmaktır. Karşılaştırma da somutlaştırmayı sağlayan bir yoldur.

4. TANIK GÖSTERME VE ALINTI YAPMA

Bir düşünceyi savunmak, doğruluğunu kanıtlamak için aynı görüşü paylaşan, destekleyen bir kişinin -kimi zaman karşıt görüşün yanlısı bir kişi de olabilir- yazılarından veya konuşmalarından alıntı yapmaktır. Tanıklığına başvurulan kişinin sözü edilen konuda yetkin olması gerekir. Yazar, bu yetkin kişinin sözünü ya kendi sözü hâline getirir (dolaylı anlatım) ya da sözünün tamamını veya bir bölümünü tırnak içinde vererek kullanır (doğrudan anlatım).

5. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

Düşüncelerin kanıtlanması, inandırıcı kılınması için araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gidilir. İstatistiklerin -sayılara karşı beslenen güvene bağlı olarak- inandırıcı etkisi, savunulan düşüncelerin sayısal verilerle desteklenmesini getirmiştir. Güvenilir kaynakların sunduğu verilerin kullanılması yazarın inandırıcılığını büyük ölçüde artırır. Ancak genelleşmiş istatistik bilgiler ve kasıtlı olarak veritenler güvenirliği sarsar.

6. SOMUTLAMA

Soyut kavramları benzetme yoluyla açıklamaktır. Kavram, benzetilen varlığın bazı nitelikleriyle kavratılmaya çalışılır. Bu yolla kavram zihinde canlanır, görünürlük kazanır.

Örnekleme, tanımlama, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarında somutlamaya başvurularak düşünce kolayca kavratılır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •