Anasayfa » Anlamlı sözler » Eflatun (platon) Anlamlı Felsefi Sözleri

Eflatun (platon) Anlamlı Felsefi Sözleri

Sayfanın Konusu : eflatun sözleri, eflatun resimli sözleri,playon sözleri,eflatun sözleri sular yükselince,eflatun sözleri bahadır,filozof sözleri,

Eflatun Kimdir Kısaca

Platon ya da İslâm dünyasında Eflatun olarak bilinen, Antik klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi’nin kurucusudur.

Ölüm tarihi ve yeri: Atina, Yunanistan

EFLATUN (PLATON) ANLAMLI ÖZLÜ SÖZLERİ

İhtiyaç tün icatların anasıdır.

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir.

Eflatun platon sözleri

Felsefe, sanatların en yükseğidir.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, herşey bi plan dahilindedir.

Platon güce tapan insanlar ile ilgili sözleri
Platon adalet sözleri

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır.

Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır. O da güçlünün çıkarıdır.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Resimli anlamlı sözler
Anlamlı sözler

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Korku, köleliktir.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz.

Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.


Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikmemişlerdir.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.

”Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Eflatun platon sözleri indir

”Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.”

”Övme, asıl fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır.”

”Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.”

”İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.”

”İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.

Eflatun platon sözleri paylaş

”İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.”

”Hekimlerin yaptıkları en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.”

”Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır.. Yani Adalet= Eşitlik değildir!”

İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar.

Eflatun geometri sözleri

”Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.”

”Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır…”

”Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

”Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.”

”Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.”

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Eflatun özlü sözler

”Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

”Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.”

”Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.”

”Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır…”

”Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Güzel konuşma sözleri
Yabancı ünlülerin resimli sözleri

”Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.”

”Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir.”

Doğru düşünce bilgidir.

İnsanın kendini keşfetmesi ile ilgili sözler

”İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.”

”Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.”

”İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir…”

”Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.”

Başımıza gelecek her kötülük, eğrilik etmekten iyidir.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

”Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.”

”Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir.”

”Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.”

”Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.”

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

”Hem kendimizi, hem başkalarını, iyiden iyiye tanımayı bize öğreten akıldır.”

”İlmin verdiği zevki hiçbir şeyde tatmadım.”

”Gövdeyi öldürenlerden değil, ruhu öldürenlerden korkunuz.”

”Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.”

”Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.”

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Doğal davranmak ile ilgili sözler
Olduğu gibi davranmak ile ilgili sözler

”Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.”

”Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun…”

”Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.”

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Kara sevdaya düşenler ile ilgili sözler
Sevdada boğulanlar ile ilgili sözler

”İnsanlara kötülük etmek iyilik etmek kolaydır.”

”Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.”

”Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.”

”Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.”

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Aldattığını sananlara sözler
Aldatma sözleri

”Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.”

”Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.”

”Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.”

”Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.”

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

”Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.”

”Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.”

”Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır…”

”Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.”

Adalet ile devlet özdeştir. Devlete yararı olan şey “adaletli”, zararı olan şeyse ”adalete aykırı”dır.”

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Sular yükselince balıklar karıncaları yer

”Her aşık, şairdir.”

”Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.”

”Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. cokiyiabi.com Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.”

”Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.”

”Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.”

”Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!”

”Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.”

”Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kaanati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.”

”İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.”

”Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.”

”Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.”

”Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.”

”Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.”

”Fenalıkların ilki ve büyüğü haksızlıkların cesasız kalmasıdır.”

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Güce tapan insanlar ile ilgili sözler
Güçlü ve adalet sözleri

”Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.”

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

”Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.”

”Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur…”

Yorum yapın